Çırê Musyon

21 Şubat 2013 Perşembe

CEHŞTIYÊ SER

Cehşik kurrî Hêro. Cehşik dayê xo het nêçeren, tim şinû miyan Mangan,Gayinon û Astorun di çerenû. Ni heywûn cêhşik xo miyandi nêwazênî. La belê cehşik tewedê xoya nêşinû honc eyn miyandi qayilo biçerû.

Merselê cehşik, kam millêto xora dür bikû û sobina millêtan dima şêrû ,eyn ser yêna vatiş.

In demo peyindi yew kisim insan ma veciyê wertê vanê ma Zazay.
Ê tamom ma şima ew qeydê bihêsebin.
Merdim xwi pê nomê yew millêta bidû şinasnayiş se , a millêt bindesta se, gera  davay a millêt bikû , vahar zuvan milletê xo vecû, binus û qisê bikû ,dima xelasê a millet ser xebat bikû.
Enê çi qeyde wahar milletê xo veciyayişo?
Ena millêt gera xoser nêbû?

Ez onêna ni merdim vahar tewe nêveciyen,beste devletê tirkanê. Devletê tirkan zuvan  yin û êslê yin inkar kena, ê honc vengê xo nêvecenî.
Yew xebatê eyn çinya nê zuvan ser nê zî kultür milletê xo sera.
Ina yena zunayiş, ni insan bestê sobina cayê. Dêrd yin milletê yin niya hê hizmet sobina milletan dê.

Ez ekê eyn ra pers kena:
Şima kam çi kesî , armanc şima çino?
Lawo şima sobina milletray se,  şima qey paşt dunî a devletig şima inkar kena û zuvan şima qabul nêkena?
Ina diritîyê hên ca verdîn. Hişar xo biyarin xo sarê. Xo vira mekerin,"Her dar ristiman xo sera bena zergûn"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder