Çırê Musyon

30 Eylül 2013 Pazartesi

Reform paketi hayırlı olsun.
Paket toplumun büyük bir kesiminde hayal kırıklığı yaratsada Türk demokrasisi açısından olumlu yanlarının olduğunu belirtmek isterim.

Unutmayalım pakete tepki veren tüm kesimler haklı yanlarının olmasına rağmen , bütün toplum kesimlerinin taleplerinin tümünün karşılanacağı beklentisi zaten yoktu.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana  Türk ulus devleti farklı dil ve kültürleri asimile etmek için en ağır yaptırımlar uyguladığını,devşirdigi türklüğün palazlanarak hak gasplarının önünde en büyük engel oluşturduğunuda unutmamak gerekir.

Vijdanlı olmak gerekirse, cumhuriyet tarihi hükümetleri tarafindan gerçekleştirilen en büyük reform paketi olduğuna inanıyorum.

Ancak farklı topluluklar için beklentilerden uzak olmasına rağmen toptan redci bir mantikla yaklaşmamak gerektiğini düşünenlerdenim.

Pakette kısaca göz atalım, pakette acaba neler var?


Kürt toplumu acısından,

-Ilkögretim okullarında okutulan ırkçı şoven and'ın kaldırılması talepler arasındaydı.
-Bunun yanında cezai müeyyidesi olan (x,q,w) harflerinin kamusal alanlarda kullanılmasının önünün açılmasıda önemlidir.
-Ayrıca Anadil eğitiminin özel okullarda mümkün kılınması gelecekte devlet okullarında hayata geçirilmesi için bir ön adım olarak kabul edilebilir.
Yerleşim yerlerinin eski adlarının geri iade edilmesi beklenen maddeler arasındaydı.


Kürt topluluğuna anadilde eğitim hakkının sadece özel okullarda verilmesi,yoksul Kürt toplumu için büyük eksikliktir.
Ancak anadil egitiminin diğer etnik kimlikleri kapsamasıda en az Kürt dilinin önünün açılması kadar diğer diller açısındanda önemlidir.Alevi toplulugu için,

-Dinayet Başkanlığında alevi topluluğunun temsilinin önünün açılmaması, topluluğun haklı tepkisine neden olmuştur.
-Yine Cem evlerinin yasal statüsünün yasalarla güvence altına alınmamasıda bir diğer eksikliktir.

Paketin en sevindirici yanı geçmişte gayrimüslim toplulukların mallarına konulan ipoteğin kaldırılması ve mallarının iadesi  bu toplulukların en büyük beklentisiydi. Eğitim öğretim açısından bu toplulukların az da olsa özel okullarında anadillerinde eğitim hakkı tanınması,1920 de Lozanda karar altına alınmış, Rum ve Ermeniler dışında bu hakkı kullanan topluluk yoktu.


Paketten memnun olmayan Kürt çevrelere gelince, BDP li çevreler Kürt toplumunu uzun zamandan beri büyük bir bekleti içinde tuttuklarını söyleyebilirim. Bu çevrelerin aslında taleplerinin çoğunun karşılandığını söyleyebilirim.
Ancak paket daha açıklanmadan, aksi yöndeki propagandalarına çok şaşırdım.
Zaten ulusal taleplerinin olmadığı bütün Kürtlerce bilmesine rağmen tepki vermeleri anlaşılır bir durum hiç değildir.
Avrupa yerel yönetimler şartına konulan şerhin kaldırılması dışında, bütün taleplerinin karşılandığına inanıyorum.
-Anadilin seçmeli ders olmasını defalarca kendileri dile getirmiştir.
-Seçim barajının düşürülmesi zaten tartışmaya açılmış, kabul edildiğinde yeni seçim yasasıyla yeniden düzenlenip yasallaşacağı hükümetçe açık şekilde pakette dile getirilmiştir.
-Pakette hazine yardımından yüzde 3 barajını aşan partilerin yararlanacağı maddesi, kendilerine büyük bir olanak sunmaktadır.
Ceza yasalarındaki düzenlemeler dışında, taleplerinin önemli bir bölümü bu paketle karşılanmıştır.

Asıl beklentilerinin karşılanmaması, sanırım hükümetçe yaşanacak zorluklar nedeniyle ertelendiği düşüncesindeyim.

Radikal çözüm bekleyenlerle ılgili düşüncelerime ikinci yazımda değıneceğim.

Irfan KAYA
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder