Çırê Musyon

1 Eylül 2015 Salı

Kam xo înkar biko, beno weled-î zîna !!


Zekî Malla Mêmîş par dinyê xo bedelnay. sêr yî 85 estibî.
Zêkî mehmurê ra teqawit bibi.
Çolig di seranî ey ra çend embazî yî estîbi.
Piyor şî rehmet eyro dinyad nîy î.
Nê embazan Zekî ra yew Şînek ra rehmeta M.Êlî badan û Az ra Silêmon Hêcî bî.
Nê her di embazî Zêkî merdîm êsayê bî..
Çolîgid herkes êyn şinasnênî..
Babî M.Êlî badan û Silemon hêcî, 1925 di meselêyî Şex di, Diyarbekir di amêyî aleqnayiş.
Ew waxt M.Êlî û Silemon hema pîzêyî dayikanê xo de bîy.
Nê embazî rey-rey yênî yew ca û teraqnênî.
Ê zaf rey serranî xo kenî qic yan zî serranî xo nimnênî. raşt nêvûnî.
Zekî yew roj nê her di embazanî xo ra vûno?
-Lîya embazî şima qey xo xapînênî?
-Ez eşkeno serranî xo vînkerî. La şima her di heme nişkênî serranî xo vînkerî.
-Çinê ra şima neşkênî serranî xo vînkerî?
Rid babîyan xo ra şima her di heme zî neşkenî serranî xo vînkerî..
-Şima serranî xo vînkerî, şima babiyanî xo inkar kenî.
-O waxt şima bênî veled-î zîna.
-Ni welat ma di, Çolig di herkes eşkeno serranî xo qickero, la şima wird heme neşkenî serranî xo qickerî.
-Wa nayê pîyorê Çolîg bizon..

İrfan Kaya