Çırê Musyon

24 Ocak 2019 Perşembe

BARZANİ DÜŞMANLIĞIBarzani düsmanlığını Türk derin devletinin özel adamları olan Yalçın,Küçük,Doğu Perinçek,Mihri Belli ve ardılları Kürtlerin belleğine iyice yerleştirdiler.
Bu devlet
aklıdır..
Zavall
ı Kürtleri 1988 de Bekaayı peş peşe ziyaret eden bu zatları orada taltif eden Öcalan'ın ta kendisidir.
Öcalan
ı Imralıya getirenlerde bunların aklıdır..Bunlardan dersini iyi alan Öcalan, avukat görüşmelerinin tümünde Mahir Çayanın ögrencisi olduğunu ve her defasında onun arkadaşlarına selam yollamaktan geri kalmıyordu. Hatta daha ileri giderek"bu mücadeleyi Mahirlere adıyorum" diyordu. Ölen Kürt gençlerini Mahir için kurban ettiğini söyleyecek kadar alçalıyordu.
Kürtlerin ekseri
çoğunluğu Barzani düşmanlığını adeta içselleştirmiş durumda.Çünkü Barzani her fırsatta bağımsızlık diyor, bunlar ise ulus devlet döneminin bittiğini halkların birlikteliği siyasetini yani derin devletin aklını savunuyorlar. PKK nin narko medyası, sırf bu amaç için örgütlendirildi. Yalçın Küçük tarafından eğitilen kadrolar, bugüne kadar Barzani düşmanlığı temelinde bu medyayı yönetiyorlar. Bu medya, adeta Kürt bagımsızlıkçılarına karşı psikolojik savaş yürütüyor.Yalan haberler ve dezinformasyonlarla eğitimsiz Kürt gençlerini Barzanilere karşı kışkırtıyorlar.
Niçin Barzani?
Barzani sınıf karakteri olarak muhafazakar ve milliyetçidir. Barzani ailesi 1902 lerden ta Molla Mustafa Barzaninin ölümüne kadar Güney Kürdistanda Bağımsızlık için silahlı mücadele verdi. Kuzeyli Kürtlerin ekseri çoğunluğu, derin devlet ajanlarının devreye girmeden önce yönetici kadrolar hariç tabanın bütünü Barzani ailesine saygı duyuyordu. Ne olduysa Öcalan ile yakınlaşan Bekaayı su yoluna çeviren bu derin devletin ardılları o güne kadar Bağımsızlık için PKK saflarına katılan Kürtleri pasifize etmek ve onları Bağımsızlık şiarından döndürmek için büyük bir eğitim seferberliği başlattılar..Bu derin ergenekoncular Kürtlere, Barzaniden nefret edilmesini verdikleri eğitimlerle başardılar..Ulusalcı kesimlerin tümü tasfiye edilirken,Ta Ankaradan ilişki içinde oldukları Kemalist kadroların elini ise güçlendirdiler..
Barzani ve eski Kürt hareketlerine öncülük yapan liderlikleri ise gericilikle niteleyerek bu fikri bütün tabana PKK medyası aracılığı ile yaydılar.
En önemliside sürekli Güney Kürdistanlıları Barzani ailesi şahsında hırsız ve kaynakları kendi ailesi için kullanan bir despot olarak Kürtlere anlattılar.Yine Kürt dini liderliklerini ajanlıkla suçlayarak gözden düsürdüler. Bu ergenekoncu derin devletin aklıydı. Bu propagandalar siyası donanımdan yoksun Kürt gençleri üzerinde etkili oldu. Oysa bütün Ulusal Kurtulus Mücadelelerinin dünyadaki öncüleri Burjuva liderlikli lıderlerdir.Kürdistan tarihini irdelemekte yarar var.
1806 dan 1977 lere kadar KUM a öncülük yapan kadroların tamamı Kürt intelgelistasi sayılan bu sınıfa mensup liderlerdir..Ortadoğuda Emperyalizme karşı savaşan ulusalcı hareketler yine Kürt hareketleri olmuştur..Şeyh Mahmut Berzenci bunun en açık örneğidir..Bağımsızlık uğruna Irak Krallığını bile kabul etmemiştir.
PKK ve ardılı hareketler ise çıkışından günümüze kadar sömürgecilerin kırıntılarına bile fittirler. Filistinin devlet olmasını desteklediklerini defalarca ifade ettiler. Adına yola çıktıkları Kürt halkına ise devlet olmanın kötülüklerini anlatıyorlar.
Aynı dili bölge sömürgeci devletleride kullanmıyormu?
Devlet olmanın neresi kötüdür?
Kötü ise Filistinliler için neden istiyorsunuz diyen bir akıllı çıkmıyor.
PKK ve ardılı hareketlerin sömürgecilerin sınırları veya ulus devletlerine karşı çıktıklarını hiç duydunuzmu?
Hatta sömürgecilerin sınırlarını korumakla görevli taşeron hareketi olduklarını bizattihi Öcalanın kendisi İmralda bütün dünyaya açıklıyordu.
Halende Suriye,Türkiye ve Iranla ilgili bir tek olumsuz cümle ağızlarından çıkmaz varsa yoksa bütün kinlerini Barzaniler şahsında KYB ye kusarlar. Öcalan İmralıda sömürgecilere biz onların panzehiriyiz bize destek olursanız Barzaniyi ve Talabaniyi Türkiyenin ayaklarına kadar getiririz diyordu.Kerkük ve Musuluda Misak-ı Milliye katacağız diyecek kadar aymazdı.
Yalçın Küçük,Mihri Belli ve Dogu Perinçekler bu projelerin mimarlarıdır.
Yalçın Küçük Türkiyeye döndüğünde çıkarıldığı mahkemede, onu yargılayan savcı ve hakimlere siz benim devletim için yaptığım görevi anlayacak olgunlukta degilsiniz diyordu..Soyadım Küçük ama ben sizin tahmin edemiyeceğiniz kadar büyüğüm..Devletim için büyük işler yaptım, bütün Kürtleri Barzanicilikten alıkoydum düşman ettim , Bagimsizlik fikrini beyinlerinden sildim..Yoksa Türkiyeden toprak talep edeceklerdi demişti. Herşey Yalçın Küçük'ün bu cümlelerinde saklıdır.
Kuzeyli Kemalistleşmiş Kürtler ergenekoncu derin devletin Kürtleridir.
Barzaniye saldırmalarıda Bağımsızlık istemesinden dolayıdır.