Çırê Musyon

7 Ekim 2016 Cuma

TÛNNÊDÎ

Vanî tunnêdî qinê daykê xo dîbi pê êcêb mend bi..
Na mersela zî bîya ê şinasî ma ..

Yew şinasî ma bibi mehmur garbid zevicyab û welat xonimê xo di xebîtyenî..
Xwîr perê nabî pîyera yew tomafîla kihun girotibi...
Aşmê rocê Remezunîd pa qicon xoya pê tomafîlê omebî welat...
Tomafîlê xwî ver bon yinid bîn darê Tûyerid parx kenû..
Germ imnonîd daykê xora vûn cillon mi emş sêr holid rak, ez sêr holid kueno ra..Mexsed yi şev zî tamaşê tomafilê xo bikir..
Imnon zaf germo, tûyerra tûy darisayê rişyên sêr tomafîlê yi, warzeno lehîf xo gen benû erzeno sêr tomafîla û agêreno sêr cilê xo bê lehîf kueno ra..
Daykê embaz nimac sibê warzena nimac, yena sêr holî desmac bigerû..Çi bivînû lacê yî bê lehîf  şîyu hona..
Dayk vûna qe lehîf yi holî serra gino êrd..Şina bîn holî gêrena lehîf nivênena, ucad cilê qatirê yin bîn holîd yena yê dest û gena una uncena lacê xo ser..Tij vêcîyena roc ben berz dadî şina sêr holî çi bivînû, eg cilê qatir ha sêr lac yê unte..
Dadi vûna ;
ero wurdquar to lehîf sekerd?
Ina cilê qatir sêr sibê çîm mi zor abîn, bin holid ina cil kot mi dest,  bê hêmdîra mi arda unta to ser..
Lacê yê beno aya..
Vano dayê , şev mi dî tûy şîrîn he rişyên sêr tomafilê mi, mi wa  wa tomafîlê mi nê xetîko, mi berd êşt sêr tomafîlê xo...
Bon ci lehîf ho sêr tomafîlid..
Dadî sina lêhîf bîyar, ci bivînû,lehîf şîrê tuyanra bîyu zê çalpik..Mêyes hê ser kay kênî..
Dadî vûna ;
lêr rî ma bi sîya..
Şar pê bihêsîyu ma şarî ra vûn se?
To rezîlê arda çaqê..
Bê to tomafîlê kês çinika..