Çırê Musyon

31 Aralık 2013 Salı

Kam ê bişû,

Hêcî Hêsen kê Saf , dewe Gowderî Zûver'ra bi.
Êdenad cuwîyênî,
Homa rehmê xwu pê bikero, Hêci miyan kom xwu di merdim êsayê bi.
Qalê ey miyan qom xwu di perê kerdinî.

Hêci meselê kirdan ser zaf hişar bi.
1992 di , ez Edenad di şev biya meymanê Hêci.
Ew waxt hêci yew bolê kitaban êrnabi û her roj yew di sehat kitab wendinî.
In waziyet hêci zaf wêş mina şibi.
Serran ê di zaf kêm însanî ma kitab wendînî.
Qayîl bi zunayê xo zede bikero û meselê milletê ma bidû şarî ma qebulkerdiş.

Yew lac hêcî, 1991 di bibi şerwan PKK.
Lac hêcî, 1992 di dewe Piran Pîrejman di şehît kewtibi.
Kiştîş lac xwu sera zêdera mîyan sîyaset di cê xwu girotib.
Sêr yi viyertibi, ê seran ra pêy omeb Êwropad meselê kirdan ser xebat kerdîn.

 Hêcî bad kiştiş lac xwu, zaf tê serra diya.
1993 di amebi Çolig. ca ci nidîyênî. Çolig û Xarpêt'id gêrênî propaganda kerdînî.
Kam vera meselê kirdan bivindertînî zaf şinî êyn ser , qayilib ê insanan bûnc miyan dehway Kirdûn.

Ew waxt Zûver di ,di merdim nebbaş estibî.
Ê merdim gerrê şarî xo şînî hüqmat'id kerdîn.

Ê merdimanra yew muhtar dew bi.
PKK, ew waxt kotibi muxtar dima, çend rê muxhtar hîşar kerdibî, la bele tewe muxtar sarê nişînî fehlê xo ya pis devom kerdînî.
Zûveric zaf pê decênî. La bele tewe dewicon destra numênî.

Şerwan PKK, rocek reçê muxtar romeni,  muxtar vêr ruê Murad'id unî fasal û tepîşênî.
Muhtar pê destan'a xeneqnênî, dima la êrzênî milê muxtar û pird Züwer di aleqnênî.
Muxtar yew roj pird ser aleqnayê mendibi.

Huqmat xeber gen û yenî tirmê muxtar pird serra unî war, Mudeûmumî kêşîf tirm ken, tirmê muxtar têslîm merdimanê ê kênû.
Xeneqnayiş muhtar zaf weş Hêcî'ya  şib.

Hêci vatibi:
"kam tirmê ê hayin bişû, ez nuna daykê ey"
 Yew merdim vun:
 -Hêcî Ap to, mallê dewo, lazim o apê to tirmê ê bişû.
 Hêcî vun:
 -Ap mi bişu , ez nuna daykê êy zî.

31.12.2013

Irfan KAYA

29 Aralık 2013 Pazar

Eyro mar î veng Lazimo


Êyr mar veng lazim o, gurê û bîn lazim niyû.

Hêcî rocek şin Züwer.
Benu meymanê dostê xwu Hecî Filît.
Hurd heme zi zaf yarun merdimîb.
Hêcî niweşîyê kanser bibi û qirikê  xora êmelîyat bibi.
Hêcî vengê xo kerdibî vîn.
In wazîyêt Hêcî ser zaf tesîrû pîl viraşti bi.
Doktorun yew hacet dabî ci, a hacet nênî bîn qirikê xwu û encax eşkênî pê qisê bikû.

Hêci Fîlît, dostê xo Hêcî Hêsen ra vun:
-Heci starê mi biya sist , ez nêşkêna hîn pê o gurê bikerî?
Hêcî Hêsen vun:
-Hêci Fîlît in seronra pê ti star pê sekên?
Mar êyr star lazim nîya, mar veng lazim.

Ma gera vengê xo bid milletê xo hesînayiş.
Milletê ma hema dehway xo di tepîya ya , aya nibîya.

Ti wazênî se,  ez starê xo bidî to, ê mi hema gurê vênena.,têz vengê xo dûn mi, ti vûn se?
Na qalê Hêcî Hêsên sera,Hêcî Fîlît vengê xo birnenû.

..................


Leyl ha dehway qinê daykûn ma  kena.


Hêci yew roc şinû dewe Mendû, benu meymanê kê Hêci Kekî Sêl.
Qal siyasetra bena a.
Huma rehmê xwu pê biker, Hêcî Kêkî siyasetid binê oportînîst bi.
Hisab ê ya nomênî se qal qeldapey kerdînî.

Ew waxt vêkil DEP meclis'id amêbî tepîştiş.
Hêcî Kek vun:
Ina Leyla Zana, ri ma kirdon kerdû sia.
Cênonîr siyaset çi lazimo?
Qey kê xwud nê nişena ro, sobina merdim çînî Leyl şina sîyaset kena?

Hêcî Hêsên agêren Hêcî Kekî ra vun:
-Hêci Kek, Leyl ha qesas qinê daykûn ma gena.
To siyaset Kirdon bikerdîn , hocê çinêbî Leyl sîyaset bikerû.
Ti dehway xu nêkên , o semedra dehwa milê Leyl ser menda.
Hêcî Kêkî  qalê Hêci hêsen ser benû lal.
Meselê Şex Sêîd 'id huqmat şibî Xelon nacê Hecî Kêkî kerdibî bindest.
Nacê Hêcî Kekî , virnê aryê Wus dî xwi eştibi ruê Murad.
Tirmê ey Palê di vicyabi sêr awk.


Hecî Hêsen kê Saf zî , in qede yew merdim û esayê û zunaye bi.
Qalê ê bomênî ca a hêl ri merdîma vatîn.

Eyro dinyad niû , la belê nomê êy tim ho ma vir di.

Huma rehmê xwu pê biker û cê êy cennet bikû.

30.12.2013

Irfan Kaya

27 Kasım 2013 Çarşamba

DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK, HEPSİ HİKAYE
Geçen hafta Kürdistanda yaşanan yoğun gündemin yankıları olanca hızıyla devam ediyor.
Bir çok çevreye göre yaşananların cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak tanımladılar.

Nedeni ise dünün aşiret reisi olarak tanımlanan Barzani ile,bir dönem aişiret reisi muhtar bile olamaz diyen Erdoğan'ın büyük yankılar uyandıran buluşmasıydı.Bu ziyaret esnasında bazı BDP li çevrelerin pravakasyon planlarına karşın sağduyu üstün gelince,provakasyon zemini kalmadığı için arzu edilen hava içinde geçti.


Kimdi pravakasyon yapmak isteyenler?

Kürt siyasetini  truva atı misali içerden kuşatan çevrelerce Barzani protesto edilmek istendi.

Bunun başını çekende, Kürtlerin vekili olarak bir dönem eşini bölücüdür diye boşayan bir Bulgar göçmeniydi.

"Ulkemi bölmeye çalışan bir kişi ile aynı yastığa baş koyamam" deyip eşinden Ayrılan Nurseli Aydoğan'in ta kendisiydi. 
Eşini bölücü diye kapının  önüne koyan bu göcmen, 10 yıl sonra kurdistan'ın başkentinden Kürtlerce hemde boşadığı eşinin bir dönem yöneticiliğini yaptığı partisi tarafından milletvekili seçtirildi.

Kurtlerin en büyük talihsizliğide budur ya.

Onun için, Nurseli'nin dedikleri bize pek yabancı gelmedi.
Bu kadın Diyarbakır da BDP lileri Barzani'yi protesto etmeye davet ediyordu.

Unutmayın! 
Kocasına sevgisi kapı önü kadar olan bu kadının kürde sevgisi olur mu?


PKK ve BDP yi çıldırtan ve saldırganlaştıran asıl neden Kuzey Kürdistanda yakın zamanda yeni oluşumların gelecekte hızla üremesidir.
Bu mesaji Tayyip Erdogan Diyarbakirda verdi.
Ne dedi Erdogan bir bakalim.
“Bu yeni Türkiye’de bir şeye özellikle dikkat edeceğiz. Tıpkı Cumhuriyet'in ardından olduğu gibi bir tek parti zihniyetinin, yeni bir tek parti döneminin, dayatmaların, zulümlerin, farklı formatlarda inkâr ve reddin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yeni bir tek parti anlayışının hüküm sürmesine müsaade etmeyeceğiz.
Anlaşılan PKK'nin kuzeydeki iktidarı sarsılacak,bütün bağırıp çağırmaları bundandır.


PKK ,Kürdistan’ın her parçasına müdahele etme hakkını kendine görürken,hemde her parçada kendine bağlı bir partisi varken, 
örneğin; 
Güney Kürdistan’da Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK),
Doğu Kürdistan’da Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) , 
Batı Kürdistan’da Demokratik Birlik Partisi (PYD)-

Bu hakkı ne PDK’ye ne de Kürdistani herhangi bir partiye reva görmüyor.
Kendileri ise Güney Kürdistan dahil her parcaya karışırken,
PDK’yi Rojava’ya ve Kuzey’e karışmakla suçluyor.
Mesela! PDK Kuzey Kürdistanda parti kurmaya kalkışsa kıyameti koparırlar. Ama kendilerinin Güney Kürdistanda partileri PÇDK var,hemde seçimlere bile katılabiliyor.
Yine kendilerini zorlayacak bir parti olacağını bilseler yaşama hakkı bile tanımazlar.

Kendilerinden ayrılan PWD lilere yönelik şiddet ve saldırıları zaten biliniyor.


Yine basına düşen bir ropörtajda Mustafa KARASU şöyle diyordu.
"Rojava’da yaşananlar devrim değilse, dünyada tek bir devrim yaşanmamıştır.
Rojava devrimi toplumsal ve demokratik siyasi devrim olarak Rus, Çin ve Fransa devrimlerinden daha büyük devrimdir.
Sadece coğrafya ve nüfus olarak bunlardan küçüktür"
Mustafa KARASU

Karasu bunlari söylerken Salih Müslim ise onu yalanlıyor.
Ne diyordu Müslim?
Suriye vatandaşlık kimliği.
Rojava bir bölgedir.
Halk kendi ke
ndini yönetiyor.
En önemli sözü de "Suriye’de bir çözüm bulununcaya kadar.

Ayrı bir devlet, veyahut ayrı sınırlar çizilecek diye bir şey yok.
Ne olursa, bütün Suriye içinde bir çözüm bulunursa olacak.
Salih MÜSLIM

Haydi şimdi çıkın işin içinden.

PYD nin başında olan devrim falan yok diyor,Kandilden dürbünle Rojavaya bakan ise en büyük devrimden bahsediyor.

Irfan KAYA20 Kasım 2013 Çarşamba

Çolig'in meşhur Horoz'u (Sehit M. Nuri ELALTUNKARA)İnsanlar yakınlarını anlatmakta bazen zorlanırlar. Bende dayimi uzun süreden beri yazmayı düşünüyordum. Ama bir türlü yazamadım. Defalarca kalemi elime alıp, yazmaya başlayınca dayım ve ailesinin yaşadığı trajediler aklıma gelince yazmayı hep erteledim. Demek nasip bugüneymiş

Kürd aydınları başta olmak üzere, siyasetle ilgilenen kesimlerin yazdıkları hatıratlar vardır. Bu hatıratların çoğunu okuduğumda, dikkatimi çeken husus Kürd aydınları anılarını anlatırken çoğu ailesini ve yakınlarını öve, öve bitiremezler. Olayları anlatırken subjektif yönleri daha ön plandadır. Yine bazı Kürd aydınları olaylara daha mütevazi ve objektif yaklaştıklarını söylemek mümkündür.

Kürd ulusal davasına emeği geçen binlerce isimsiz kahramanların isimleri bile anılmaz. Hatta bu kategoriye girenlerin fedakarlıkları bazen başkalarının hanelerine yazılır. Kurdistan'da bu kesimlere isimsiz kahramanlar denilir. Bu isimlerden biride dayım Mehmet Nuri Elaltınkara'dır. Onun yaşamı ve mücadeleci kişiliği, yaşadığı ortam ve tarihte ailesinden gelen direniş geleneği,onun ruhsal şekilenmesinde belirleyici olur.

Yaşamın tüm zorluklarına rağmen Kürt halkının mücadelesinden ödün vermeyen, kendisi ve ailesinin yaşamını riske sokmaktan korkmayan, kendisi ile ilgili hiçbir hesap yapmayan bu fedakar insan isimsiz kahraman olmasında, kim olsun?

Tarihteki toplumsal değişim ve dönüşümlerin yükünü kimler çekiyor, sorulduğunda akla öncelikle önder kadrolar gelir. Bu dönüşümleri yönlendiren önderleri ortaya çıkaran, canını, kanını, herşeyini feda eden sıradan nefer insanlara, her nedense siyasetçi, araştırmacı ve tarihçiler fazla değinmezler.

Gerçek olmasa da, kabul etmesekte halk gerçekliğimiz budur.

Tarihteki önemli toplumsal olaylarda bazı isimsiz kahramanlar birçok romanlara konu olsalar da genelde hele hele Coğrafya Orta-Doğu ise es geçilir. Neferlerinde hiçbir değeri olmaz, acısı sadece kendi yakın çevreleri ile sınırlı kalır ve unutulur gider.

MEHMET NURÎ ELALTINKARA'NIN AÎLESI HAKKINDA KISA NOTLAR

Dayım Mehmet Nuri Elaltınkara aslen Musyan/Yamaç köyündendir. Halk arasında "Horoz Nuri" lakabıylada tanınır. Bu lakap gençliğinde hareketli ve zapt edilmez kişiliğinden dolayı arkadaşları tarafından kendisine yakıştırılmışır. Asıl ismiyle pek çok kişi tarafından tanınmaz, fakat lakabı ile herkes tarafından tanınırdı. Gerillada almış olduğu kod isim ise RIZA'dır. Rıza ismi dedesi olan RIZGO'ya atfen aldığını tahmin ediyorum.

Mehmet Nuri 1956 yılında Çolig'de dünya'ya gelmiştir. Musyan köyü Çolig'e 20 km mesafede olup, Varard aşireti olarakta anılır. Dedem Faris 1940'lı yılların başında Çolig'e gelip yerleşir. Eski Çolig o dönemde Vadi'nin içinde bulunuyordu. Faris dedem şu andaki Çolig'in Bahçelievler mahallesinde ilk konaklayan kişidir. Çoligliler o yüzden yıllarca bu mahalle'ye "Mehle Musyon" dediler. Çolig halkı çok iyi bilir, mahlenin bittiği batı kesiminde Ermeniler tarafından tarihi belli olmayan çeşmede halk tarafından "Çıre Musyon" ismiyle hala anılmaktadır. Türk devleti son dönemlerde bu çeşme'ye Vali Kurtuluş Şismantürk adıyla Türkçeleştirdiler.

Dayım ailenin yedi çocuğunun tek erkek olup,ailenin en küçüğüydü. 1940'lı yılların başında Çolig'e gelen aile, eski yerleşim yeri olan "aşağı çarşıda" dükkan açarak esnaflık yapar. Çolig'de ağırlıklı olarak baklava, kadayıf ve helva imalatı üzerine iş yaparlar. Bunun yanında kahvaltılık çorba, Kelle paça başta olmak üzere, çörek, börek, qılç, bal, yağ, kaymak ve yoğurt gibi yiyeceklerde bulmak mümkündü. Bu yemeklerin çoğu o dönem evde hazırlanıp, dükkana götürülürdü.

Aile baklava ve kadayıf kültürünü, dedem Faris'in babası olan Feqi Xelefun, bir dönem Diyarbakır'da ailece kalmış,orada mesleği kavramışlardır.

MEHMET NURÎ'NİN KÜRD ULUSAL BİLİNÇLENMESİ VE RUHSAL ŞEKİLLENMESİNDEKİ TEMEL ETKENLER..

Mehmet Nuri'nin en çok etkilendiği, kuşkusuz Şeyh Said hareketiyle ilgili kendisine anlatılanlardır. Uzun kış gecelerinde ninem harekete yaşanan zulüm ve katliamları anlatırdı. Mehmet Nuri çocuk yaştan itibaren anlatılanların etkisinde kalmıştı. Ninemin Şeyh Said hareketinde şehadette ulaşan iki kardeşi vardı. Ninem ağabeylerinin yiğitliklerini sürekli dile getiren biriydi. Çünkü çevresinde ağabeylerinden dolayı çok onore ediliyordu. Şeyh Said hareketini hatırlayan ve çocuk yaşta olan ninemin hafızası çok güçlüydü.

Ağabeylerinin şehadetini, Şeyh Şerif, Hüs ve Zılf Wasmunu gibi efsane şahsiyetleri edebi bir tarzda anlatıklarına şahidim. Mehmet Nuri işte bu öyküleri dinleyerek büyüdü. Ninem, yaşamdaki bütün yiğitlikleri unutamadığı ağabeylerinin üzerine kurguluyordu. Ağabeylerinin direniş ruhu ve şehadetlerini sürekli sıcak tutuyordu.

1925 hareketinde direnişçi ve bedel ödeyen birçok aile tanıyorum. Harekette yaşanan olayları çocuklarına hiç anlatmazlardı. Çünkü yetim büyüyen, cezaevi ve sürgün yaşayan bu aileler "biz yaşadık, çocuklarımız yaşamasın" korumacı içgüdüsüyle Kürd ulusal davasından çocuklarını uzak tutular. Bu ailelerin bir çoğunun çocuk ve torunları, günümüzde Kürd davası karşıtlığıyla bilinirler. Bunun örnekleri çok olduğu için, detaylara girmeyeceğim. Bu aileler çocuklarını Kürdlük davasından uzak tutarak yoz bir yaşamla adetta düşünsel olarak zehirlediler. Kimlik ve kişiliklerinden çocuklarını kopardılar.

Musyan köyünün kuşkusuz Kürdlük davasında tarihi bir yeri vardır. İsminin etimolojisi nedir bilmem, ama Mus-yan kelimesi son hecesi "YAN" olduğu için acaba Ermenicedenmi ! gelmiştir. Direnişe mekan olan Çolig'in bir beldesidir. 1925 hareketinde Şeyh Said ve 47 arkadaşı Diyarbakır'da idam edilirken, Musyan köyünden'de köy imamı Molla Cemil "Hasar" bu gurubun içindeydi. Molla Cemil medrese kökenli olup, Diyarbakır'da Rüştiye okumuş aydın kökenli biriydi.

Yine Musyan'da Şeyh Said hareketine katılan Derviş Nur "Bürçün" de hareketin aydın ve bilinçli kadrosuydu. Şeyh Şerif ve Yado birlikleri Xarpet istikametine giderken, Palu hiç direnmeden teslim alınır. Palu kaymakamlığına Musyan'lı Derviş Efendi Şeyh Şerif tarafından atanır. Derviş Efendi vefat ettiği 70'li yıllara kadar, sohbetlerinde 27 gün Palu kaymakamlığı yapttığını sürekli vurgulardı. Derviş Efendi dönemin aydınlarından olup, zeka ve bilgisiyle de yakın dönemde toplum içindeki saygınlığından halen bahsedilir.

Mehmet Nuri'nin öz dayısı Sabri ve Abdulkerim'de 1925 hareketinde şehid olan kahramanlardır. Sabri, Elazığ cephesine Şeyh Şerif'in komutasında katılmış,geri çekilme sonrasında dağlarda gurup halinde gerillacılık  yaparken Darahıni/ Rotcan mıntıkası Deşte Eman'da "Türkçesi Budak" üç köylüsüyle beraber askerlerle girdiği çatışmada yaralanır. Sabri yaralı olarak Guewdere mıntıkasına getirilerek o dönemde Pakuni "Yumaklı" köyünde ikamet eden halk arasında Male Hekim olarak bilinen kişi tarafından tedavi edilir. Sabri'nin yarası ağır olduğu için kurtarılmaz ve şehid düşer. Bu çatışmada Sabri'nin yakın amcazadesi sayılan yakın bir akrabasıda "WELDAŞAN" da yaralı yakalanarak 2 yıl cezaevi süreci yaşar, akabinde Kayseri'ye yedi yıl sürgününe gönderilir.

Sabri'nin cenazesi Guewdere Kıran köyünde yakınları tarafından defin edilir. Abdulkerim ise yine harekete gerilla olarak katılır. Musyan nahiyesine bağlı Goran köyünde çıkan çatışmada şehid olur. Abdulkerim meşhur Kürd direnişçisi Çöylekli Hüs Wasmunu'un gurubundaydı.

Mehmet Nuri'nin dayıları Sabri ve Abdulkerim'in Şeyh Said'in hareketine katılmalarını babaları RIZGO'nun "Rız Zılfun" etkisi olduğu hala söylenmektedir. RIZGO'nun evlatlarına vasiyeti ölüm var, dönüş yoktur.
Oğlu Sabri birgün babasına sorduğu bir soru var halen memleketimde söylenir.
Sabri derki ! baba biz şimdi memleketi kurtarırsak, devletimiz olursa kim bizi idare eder ?
Vali, komutan ve diğer önemli görevlerden anlayan insanları nereden bulabiliriz ?
RIZGO oğlu Sabri'ye derki ! oğlum söylediğin de sorumuydu , Zazaca verdiği bir yanıt var ki çok ilginçtir.  RIZGO sağ elini bir yumruk haline getirerek, göğsüne iki üç defa övüne övüne vurarak derki ! "Ez ho ityad, ez ho ityad" Türkçesi; ben burdayım, ben burdayım korkmayın, ben idare etmesini bilirim, babında cevap verir.

Şeyh Şerif'in yeğenleri olan Dr. Sıraç Bilgin'in babası, Kürd direnişçisi ve sürgünü Abdulhamid Efendi başta olmak üzere, amcazadesi Burhaneddin Bilgin ninemi her gördüklerinde ağabeyi Sabri'den dolayı çok değer verirlerdi. Nineme özellikle ağabeyi Sabri'nin direnişi, fedakarlığı başta olmak üzere mütevazi ve insani yönünü anlata anlata bitiremezlerdi.

Yakın dönem Kürd ulusal bilinçlenmesinde Musyan köyünde başta dayım, Orhan Elaldı, Azman, Faruk Elhakan başta olmak üzere tahminen yaklaşık yedi-sekiz şehidi olduğunu biliyorum. Bunun yanında siyasi kimlikli birçok siyasetçi, sendikacı ve aydın kökenli insanlarıda tanıyorum.

Ninem diğer kız kardeşleri gibi yumuşak mizaca sahip değildi, çok otoriter bir kadındı. Evde sözü geçerli olan tek kişiydi. Bunun nedeni ağabeylerini yitirdiği, evin erkek çocukları olmadığı için sorumluluk duygusunu kendinde hissediyordu. Tüm çocukları, evli olan kızları dahil sağ oluncaya kadar kendisinden çekinirlerdi.

Onun bu kadar otoriter ve güçlü olmasının nedenini anlamak hiçte zor değildir. Çünkü Sabri ve Abdulkerim gibi ağabeylerin'nin şehadetlerini yaşayan biri olarak onların direniş ruhu ve çevredeki sayğınlığı ona öz güven vererek, otoriter bir hale getirmişti. Musyan ve çevre köylerden şehire gelen misafirler şehir küçük ve otel olmadığı için dedemlerin misafiri olurlardı. Tabi bu misafirlik kültürü ve evlerinin kapılarının açık olması ağabeylerine çevrede olan saygınlıktan kaynaklanıyordu.

Kısaca Mehmet Nuri böyle bir aile ortamında ruhsal şekilenmesi oluşmuştur. Daha 20'li yaşlardayken 1975 Molla Mustafa Barzani hareketinin ateşli savunucusuydu. Molla Mustafa hareketine 1974-75 li yıllarda peşmerge olarak katılma düşüncesindeydi. O hep Kürd ulusal davasının sıcak ortamının ruh ve heycanıyla yaşıyordu. Nerede Kürdler adına bir kıvılcım görseydi ,yönünü oraya çevirirdi.

MEHMET NURÎ'NÎN PKK HAREKETİNE KATILMASI VE ŞEHADETİ ..

1989 yılının Ekim ayında Çolig'in Az köyünde Vahdettin Kıtay ve Abdullah Bucuka şehid düşmüşlerdi. Şehit düşmeden evvel Mehmet Nuri bu gerilla gurubuna milislik yapıyordu. Abdullah Bucuka "Necmi" aynı zamanda çok yakın komşusuydu. Abdullah'in şehadetinde kurulan taziyeye günlerce katılıp, gelen misafirleri ev sahibi gibi karşılıyordu.

Tam da bu dönemde Mehmet Nuri ortadan kaybolup, gerillaya gideceğinin sinyallerini vermişti. Sağlığı, bünyesi iyi olmadığı gibi tekrar geri döner beklentisi içindeydik.
Yaşlı anne ve babası başta olmak üzere evli dört çocuğa bakmakla yükümlüydü. Ninem ve dedem 80 yaşına dayanmış o yaşlı halleriyle tevekkül içinde Mehmet Nuri'nin geleceği hayaliyle yaşıyorlardı.

Mehmet Nuri'nin gerillaya katılmadan evvel Mersin'de görüldüğü haberini aldım.
1990 yılının ilk aylarıydı Mersin'e gittim. Yakın dost ve çevrem başta olmak üzere bazı hemşerilerime ulaştım. Mehmet Nuri'nin yaklaşık bir yada iki ay önce Mersinde görüldüğü teyid edildi. Görüştüğüm bazı dost ve yakın çevreler, Mehmet Nuri'nin gerillaya gideceği yönünde bir sinyal almadıklarını söylediler. İki gün Mersin'de kaldıktan sonra Çolig'e dönerek, artık Mehmet Nuri'den gelecek haberle beklemeye başladık.

1990 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Mehmet Nuri Çolig çevresinde görülmüştü. Sancak-Sirin hattındaki yaylalarda bazı tanıdık kişilerden Mehmet Nuri'nin bölgede olduğu duyumlarını aldık. Hatta Sirin köyünde bir dönem öğretmenlik yapmistim. Sirin yaylasindan bir dönem ögrencilerim olan köy gençleriyle haber gönderir. Yaz tatili olduğu için Çolig dışında bulundugum icin köy'ün gençleri bana ulasamadilar. Daha sonra tatilden döndükten sonra dayım Mehmet Nuri'nin bölgeden geçiş yaparak Dersim'e gitiğıni bu gençlerden duymuştum. Mehmet Nuri'nin Kürd gerillası olduğu artık herkes tarafından biliniyordu. Mehmet Nuri kısa bir dönem sonrada Dersim Eyaletine geçiş yapar. Dersim Eyaletine ilk giren PKK gurubu içinde yer alır.

Mehmet Nuri 30 Kasım 1990 tarihinde Dersim/Hozat'ın Beşelma "Hopık" köyünde, köy muhtarının yaptığı bir ihbar sonucu üç arkadaşıyla beraber şehid oldu. Ölüm haberini devlet Musyan Karakoluna bildirir. Dayısı oğlu şimdi rahmetli olan Zeki Elhakan'a karakoldan gelen haberle Mehmet Nuri'nin şehid düştüğünü ögrendik. Köy Muhtarı bu olaydan sonra Kürd gerillalari tarafından cezalandırılır.

Dersime üç araba cenazeyi almak için gittik. Dersim devlet hastahanesi ilk uğrak yerimizdi. Hastahane yetkilileri cenazelerin orada olmadığı, Hozat ilçesine gitmemiz gerekttiğini söylediler. Pertek yol güzergahından Hozat ilçesine gece karanlığında vardık.

Hozat'a gittiğimizde ilk sorduğumuz kişi Belediye Başkanı Celal Doğan'dı. Sağolsun bizi Kürd örf adetlerine uygun çok sıcak karşıladı. İlçede tek konaklama yeri olan Belediye oteline bizi yerleştirdi. Yanlız otel ajan, korucu, polis ve muhbirlerle dolup, taşıyordu. O gece içkili bir lokantaya uğradığımızda Hozat halkı, Çolig'li ve zaza dilini konuştuğumuzu öğrenince, saygı ve hürmette kusur etmediler. Lokanta sahibi ve halk adeta bizi bağrına basarcasına ağırladılar.


Sabah kalktığımızda Otele Hozatlı (3) bayan gelip, annem ve ninemi, hem kahvaltı hem de namaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine götürdüler. Bizde ilçe merkezine lokanta ve kahvelere gittik. Hozat halkı bizi yanlız bırakmadıkları gibi, yemek ve çay giderlerimiz için ücret almıyordu. Dükkana gidip cenaze için gerekli olan battaniye aldık, işyeri sahibi yine ücret almadı. Diyebilirimki ! sanki Hozat halkı sözleşmiş, şehit cenazeleri için seferber olmuşlardı. Hozat halkı adetta bizi bağrına bastı.

Hozat'ta bedel ödemeyen aile yok gibiydi. Her aile gerek Kürd siyaseti, gerek Türk-sol hareketine katılmayan nefer yok gibiydi. Gündüz yanımıza gelen bir şahıs berber olduğunu söyleyerek, Mehmet Nuri'nin şehid edilmeden birgün evvel gizli bir yerde traşını kendisinin yaptığını bize söyledi.

Sabah saat 10'a doğru karakoldan gelen bir haberle askerlerin gözetiminde Mehmet Nuri'nin şehit edildiği köye gittik. Hopık Köyü Hozat-Ovacık ve Dersim güzergahındaydı. Hozat'a yaklaşık 10 km uzaklıktaydı. Köyde yaklaşık 5-6 ev olduğu, köyün büyük bir bölümü göç etmişti. Köyde genellikle yaşlılar kalıyordu.

Çatışma olduğu alan köyün hemen karşısıydı. Sonbahar olduğu için meşe ağacları yaprakları dökülmüş, ormanlık alan adetta çıplaktı. Birde ihbarcı muhtarın verdiği istihbarati bilgiler askerlerin işini dahada rahatlatmıştı. Çatışma saatlerce sürmüş, ayak ve gösünden aldığı kurşunlarla Mehmet Nuri şehadette ulaşmıştı.

Tabi kazı işinde köyün yaşlı erkekleri, siz 'misafirimizsiniz' diyerek bizim çalışmamıza izin vermediler. O yaşlı, cefakar, çilekeş ve fedakar insanlar cenazeyi çıkarıncaya kadar bizimleydiler. Köyde de hummalı bir çalışma yaparak yemek hazırlıkları yaptılar. Köydeki yaşlı teyzelere yemek sakın yapmayın, yolumuz uzak olduğu için vakit kaybetmeden gitmemiz gerekiyor dedik. O şekilde köylüleri ikna edebildik. Kadınlar zazaca bize şunu söylüyordu. Bizim bu ilgi ve alakamız bu subayları çıldırtıyor. Siz gittikten sonra çok iyi biliyoruzki, gelip bizden hesap sorarlar. Önemli değil biz birbirimizden kemik kırmışız, dediler.

Cenazeyi bize teslim etmek icin gelen savcı ve askeri konvoy, iki saat içinde gerekli işlemleri yapıp, cenazeyi bize teslim ettiler.

Dayımın naaşını şimdi gibi hatırlıyorum,yüzünde bir darbe yoktu. Mezardan çıkardığımızda yeni saç ve sakal traşı olmuş, gerilla olmadan evvel zayıf ve sağlıksız olan vücudu yerine, kilo almış, kasları oturmuş, çok güçlü ve atletik bir görüntüsü vardı. Böyle sağlam bir vucud doğrusu beni şaşırtı. Yüzü sanki bize bakıp, gülümsüyordu. Cenazesini bataniye'ye sararak geniş olan arabamizla Çolige getirdik.

Dayım Mehmet Nuri'nin şehadetinden sonra dedem ve nenem tek çocukları olan ve geride yetim bıraktığı dört çocuğun acısına dayanamadılar. Faris dedem ile Maile nenemin ölümleri şehadeten hemen sonra bir ay içinde oldu. Dedem ve ninemin ölümleri arasında yaklaşık bir aylık süre vardı.

Sonuç olarak, Mehmet Nuri'nin Kürdlük davasında ailesinin Şeyh Said hareketinde almış olduğu bayrağı, yakın dönemde KDP-T, DDKO hareketleriyle bu mirasa düşünsel temelde sahip çıkmıştır. 1984 yılındaki PKK'nın silahlı mücadelesiyle bu düşüncelerini eylemseleştirerek,ö zlem duyduğu silahlı mücadelenin içinde kendini buldu.

"Ey şehadet neden gelmezsin ?
bilmezmisin bunca yıl, şerbetini içmeye hasretim."

Duygu ve inancıyla yoldaşım, arkadaşım, fedakar insan dayım Mehmet Nuri'yi size anlatmaya çalıştım.
Ruhun şad olsun, diyorum.


Irfan Kaya

18 Kasım 2013 Pazartesi

Kürt Tahir!!!!

Hûkmat Tirkan 1933 dî Şex Tahar efendî sürgün şawênî Trakya,

Şex Tahar zaf zunayê yew merdimib, kam yo welat bişini , zaf lez şari ucadî tekiliyate viraştînî,
Şex Tahar surgnid tim veciyenû çarşuye qezê Malkara, şarî ucad pê zunayê xwî lez tekîlyatê viraştîbî,
Lac Sex Tahar efendî Sex Fahrî vatînî, waxt hêrb cihan diyindî babî mi radio goştari kerdinî,derheq hêrbîd çi bibînî, hem zunayê xo hem siyasêt dinya ardînî zuvan ser.
Şarî Malkara, ridî zunayê babay'ra , zaf qimêt dênî ci.


Vatînî Şex kêyera veciyenî teber, qic mêhla (gede,doman) kotînî Şeyh Tahar dima,
Qic vanî:
Kürd Tahir,Kürd Tahir!!!!
Şar Malkara, qic xo têmî kerdî, xo gorê pê qicona heqeret kênî şex Tahar.
Şeyh Tahar , qijonra zaf hês kerdînî.
Tim şeker,pisküvît u perê hurdi çinay ê  cêbîd  bibinî
dênî qicûn.
Yew roc yew kird benû memanê Şeyh Tahar efendi.
Şex û memanê ê pîya kêye'ra vecîyen şinî çarşû, qic konî Şex dima, Tirki vanî Kürd Tahir,Kürd Tahir!!!!
Şeyh honc xo cêb'ra şeker u peran hûrdî vecenû dûn qicûn.
-Meman Şex  zaf hêrs benû,Vûnû :
-Efendi ni qede nêbeno, to ra vanî Kürd Tahir ti vengê xo niken,  ti agêyren qicûn çi dûn
qicûn inon, ti hol nikên.
Şex Tahar ageyrên memanê xo ra vunû:
-Qij  raşt vanî, tewe o xirab mira nivûn.
- La bivatînî ,Türk Tahir, Türk Tahir...... mi sekerdinî?

16 Kasım 2013 Cumartesi

Diyarbakir'dan Barzani ve Şivan geçti

Bütün Medya özellikle Kürtler, bugün Diyarbakır'daki buluşmaya adeta kilitlendi.

Facebook ta buluşma ile ilgili eleştirileri okuyunca hem çok güldüm hem de üzüldüm.

Bazı konuşmalar çok gülünç te olsa ,böyle bir buluşmada söylenecek sözler ancak bu kadar olabilir diye düşündüm.
Eleştirmenlerin,
Örnegin: Barzani niye Türk Kürt kardeşliği dedi diyenlerine çok güldüm.
Ne demeliydi sizce?
Ben asla sizin kardeşiniz olmam demesi mi gerekiyordu?
Peki! o zaman bu buluşmanın ne anlamı vardi?

Böyle sığ düşünmemek lazım!
Normal rutin ziyaretlerde bile kullanılan dil hoşgörü ve barış içeren sözlerle başlar ve öylede biter.


Ikinciside alan da yeteri kadar Kürdistan bayrağı yoktu diyenlerin çokluğu, hatta hiç yoktu diyenler bile oldu, bunuda çok gülünç buldum.

Benim gönlüm alandaki bayrakların tümünün Kürdistan bayrağı olmasından yanaydı.
Unutmayın! ülkemizde eğemen olan güç T.C'dir Kürtler değildir.
Eğemen güç bilinmesine rağmen, niye Kürdistan bayrağı daha çok değil de Türk bayrağı daha çoktu demek ,basiretsizlikten başka birşey değildir.
Sizce bugün'ün Türkiyesin de bu mümkün mü?
Ayrica siz egemen güç olsaydınız buna müsaade edermiydiniz?
Buna rağmen Barzani ve Şivan'ı karşılayan Kürdistanlıların ellerindeki bayrak ve resimleri görmeyenler ise maksatli düşünen çevrelerdir.
Ayrıca alanda az da olsa Kürdistan bayrakları vardı. Bunun Türk eğemenlerin bir organizasyonu olduduğunu unutuyorsunuz.
Bugün bu kadarı bile devletin tertiplediği gösterilerde bir ilk'tir.
Günün en önemli sözünü bence R.Tayyip Erdoğan'ın ağzından 'Kürdistan Federe Bölgesi başkanı Barzani' demesiydi.
Çünkü ilk kez bir Türk yönetici'nin hemde en başındaki adamın ağzından Kürdistan kelimesini duyuyorduk.
Resmi ideoloji bu sözlerle bir kez daha çürümüştü.

Bu söylemi ile T.C Güney Kürdistanı resmen tanımış oluyordu.


Yine en çarpıcı olan ise, R.Tayyip Erdoğanı karşılayan BDP lilerin çok olması, Barzani'yi karşılayan BDP lilerin ise az oluşuydu. Bu çok eksik bir o kadarda yaralayıcıydı.

Yine sevindirici olan ,iki gün öncesine kadar bazı BDP li çevrelerin takındıkları tavırlarından çark etmeleriydi.

Bunda Öcalan'ın tavrı'nın etkili olduğunu, kesin Öcalan'ın cezaevinden takınılması gereken tutum hakkında talimatı olmuştur diye düşünüyorum. Bu çok akıllı bir o kadar da doğru ve siyasi bir tavırdır.

Kısaca yoğun bir gün geçirdik. herkes Diyarbakır'a odaklanmıştı. Düşünüldüğü gibi geçtiğine inanıyorum. Yaşanan ilk'ler bir hayli çoktu.

Irfan KAYA

12 Kasım 2013 Salı

Barzani ve Şivan perver

Barzani Cumartesi günü Şivan Perver ile birlikte Diyarbakır'a gelecek.
Diyarbakır'da Recep Tayyip Erdoğanla görüşecek olan Barzani sonrasında Amerika'ya Obama ile görüşmek için uçacak.
Görüşmenin Kürdistan'in kalbi Diyarbakır da gerçekleşmesi, kürt halkı açısından da bir o kadar anlamlıdır.

Ziyaret haberini alan Türk basını şimdiden işgüzarlığa başladı bile.
Neymiş! sınıra duvar örülmek istendiği bir dönemde Barzani'nin ne işi var Türkiyede?
Pekı! size ne?
Bilmeyende Türk basınını çok Kürtsever sanacak.


Bu habere en çok sevinen Kürt tarafıda eminim BDP ve çevreleri olmuştur.
Propagandaya başladılar bile.
Barzani gelip faşist Kürt düşmanı AKP ile görüşüyormuş. Peki! Devrimci veya demokrat bir Türk partisi varda bizim  haberimiz mi yok?


Adam gelip siyasi muhataplarıyla görüşüyor. Gidip Polis,asker veya MIT ile görüşmüyor ki.
Peki serokunuz yani başkanınız Imralıda Mit,polis veya askeri bir yetkili ile rutin olarak her hafta görüşmüyormu?
Sizin ki görüşme oluyorda Barzaninin ki niçin olmasın?
Şunuda hatırlatayım, Barzani gelip iktidarda olan bir partinin ve ülkenin başbakanı  ile görüşüyor.

Bu görüşme son günlerde bölgede tırmanan Şii itifakının Güney hükümeti ile yaşadığı sorunlarla ilgisi olduğunuda düşünüyorum.  Bölgede Şii ittifakına karşın müttefik sayılan Barzani, AKP ve ABD nin bölgedeki gelişmeler ve alınması gereken tedbirler olduğunuda düşünürsek, görüşmenin olması kadar doğal birşey olamaz.


Barzani Federal Irak'ın parçası olan  Kürdästan'in  yani kendi bölgesinin başkanıdır. Ülkesi ve bölgesi adına görüşmeler yapıyor. Komşu ülke olan Türkiye ile siyasi ekonomik ilişkileri olan bir ülkedir. Komşu  ülke  ile karşılıklı ziyaretlerde bulunmayan bir ülke gösterebilirmisiniz?


Bugün R.Tayyip Erdoganda grup toplantısında Barzani ile birlikte Şivan Perverin de  geleceğini resmen açıkladı.
Kırk yıla yakın diasporada sürgün yaşamı ve biriken özlem ve hasret nihayetleniyor.
Şivan Perver ve hayranları adına mutluluk verici dir durumdur.

Bilindiği gibi daha önceleri Şivan'ın halkımızla gerçeklesmesi gereken buluşması, Şivan'a yönelik geliştirilen kampanyalarla engellenmişti.  Barzani'nin bu engelleri yıkması bence olumludur.
Şivan sanatçı kimliği ile gidiyor siyasi kimliği ile değil. Şivan'ın kırk yıldır Yüklendiği misyonu, zik zakları olsada başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum.

Ne zaman Şivan gündem olsa ,PKK tarafından yaygara kopartılıyor, Şıvan'a yönelik kampanyalar düzenleniyor.
Ne işi var, faşist TC de? T.C Kürt meselesini  çözdümü ki Şivan gidiyor diyerek önünü kesmeye çalışıyorlar.

Kürt sorunun cözümünün içine kendiniz ettiniz.
Bayrak, Misak-i Milli ve bütünlük dilinizden hiç düşmüyor.
M.kemal kurtarıcı obje büyük Mucize diyende siz.
Daha ne kaldı çözülmeyen?
Peki sorunu çözmeyen devlet le görşüyoruz diyen siz değil misiniz?
T.C nin bütün değerlerini sahiplenen ve kudsayanda siz.
Şivanın yıllarca işlediği ulusal temaları yerle bir edende siz.
Soruyorum şimdi Şivan'ın dönmemesi için bir neden kaldı mı?
Siz görüşünce iyi ,başkası ülkesine kırk yıl sonra içindeki özlemi gidermek isteyince mi kötü oluyor?

Sonra Şivan kendi karar alamaz mı?
Siz karar merci misiniz ki herkes hakkında karar veriyorsunuz?
Umarım bu ziyaretle büyük buluşmadan halkımızda memnun olacaktır.

Allah akıl fikir versin.

Irfan KAYA
5 Kasım 2013 Salı

Werrîkna mi tifing xo tê biardîn?


Waxt wêrî yew zazay ma yew tifing û çend pes yî estîbî.
Tifing, semedê pawitis mal xo ya êrna bi.
La belê zaf tifing xo ra hês kenû.
Zerrê dewid zî tim pê tifinga gêrenû.

Idarê dewic yew mudêra pê  zaf beno hol.
Daykê ê  Zeyn vuna heq ma hîn esto ma şêrî hac.
Qirar xo dûn lac û dayk piya ş"ınî hac.
Cillûn xo dekên bawilê xo lac tifing xo zî nûn sêr cillûn xo ya.
Dayka Zeyn tifing vênena û vuna:
- Ero ti hê şin beyt, huzur piyexmêr semedê tobê kerdişa.
Çi gurê tifing hac'id esto, ti çê hê şin sayd?
Dewic vatê dayka Zeyn kenû, tifing xo bawilra veceno dyes di aleqnenû.
Ruec bîn pa qeflê hecîyona kuênî rahar, roc hîrîn rasênî hac.

Hac'id roc şeyton kerra estiş zaf qelabalx û. A roc înson yew bînon tehn dûnî heme yew binon pilêxnênî.

Yew Êreb zuar dûn zazay, zazay ma ginên û êrd û hêrs benû.
Vunû:
-Ero taleh to esto, dayk nêverda ez welatra tiging biyarî.
Mi bizonên ityad şima in qede bê rezî kênî, mi tifing xo tê ardînî, yew gulê têna mi nênî ser kafik toya.

Irfan KAYA

23 Ekim 2013 Çarşamba

Salih Müslime Barzani yasağı

Kürtler ülkelerinin özgürleşmesini istiyorlarsa bunun tek yolu dünya ve bölge konjuktürüne uygun ittifaklardadır. Sömürgecilerimizle aramıza kesin sınır çekmeliyiz.

Bunca deneyime rağmen Kürtler kendi sömürgecilerinin Katarına vagon olmaktan bir türlü kurtulamadılar.
Halende vagon olmayı devletin hapishanesinden dayatanlar var.

"BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani: Türk Bayrağı halkların ittifakının bayrağı olacaktır.
Bdp Hakkari Milletvekili Adil Zozani, Türk Bayrağı'nı ancak kendilerinin koruyup yükseltebileceklerini öne sürerken, O yerlere düşürülen ve sopası ile kafamız yarılan bayrak, artık Türkiye'de halkların ittifakının bayrağı olacaktır dedi" Haberler.com

Ne demeli bu Zozani ye?

İşgalcisi ile ittifak yapan onun degerlerini (bayrak ve misak-i milli) koruyan bir başka halk daha yeryüzünde yoktur.

Gün geçmiyorki bir Kürt lider veya siyasetçisini bir isgalcinin başkentinde görmemek.

Dün Salih Müslim Smelkadan Güney Kürdistana geçmek isterken engellenmiş.

Yazili basin Barzaninin Salih Müslim'in Güney Kürdistana geçmesine müsaade etmemiş diye manşetler attı.
Günboyu bu tartışıldı.

Peki aynı Salih Müslim değil miydi, bütün Kürtlere Rojava Kürdistan kapılarını kapatan.
Bunu niye kimse konuşmuyor?

Sen Hewleri üs olarak kullanacaksın , fakat başka bir Kürt Rojavaya geçince müsaade etmeyeceksin.

Hewler üzerinden Irana,Türkiyeye gidip geleceksin, Güneyi düşman göreceksin, dünyanın propagandasını güney hakkında yapacaksın , Güneyli bir tek siyasetçiyi Rojawaya bırakmayacaksın. Ve utanmadan Barzani Rojavaya karşı diyeceksin. Sonrada kalkıp beni bırakmadılar diyeceksin.


Emrinde ve ilişkide olduğun güçlerin Güneye dost oldukları söylenemez.
Iran'a kalsa Güneyi haritadan siler.
Esat keza öyle.
Türkiye'nin hasmane tutumu zaten belli.
Bu güçlerle Güneyi hiç konusmadığını söyleyebilirmisin?
Bütün bunlar bilinen şeyler.

Bu durum elbette Kürtler arasında hoş bir durum değildir.
Fakat dış güçler Kürtleri bu tavırlar içine girmeye maalesef zorluyorlar.
Barzani'nin bu kararı kendi başına aldığınıda hiç sanmıyorum.

Irfan KAYA

13 Ekim 2013 Pazar

ŞARİK Û ŞİVONGorê efsanî ra Şarik û biray xo Şivon dêştay Dîyarbekir de keyê yew axaydi şoneyî(şivanê) kenî.

 Way û Bira pîya serîsibay(sodir)ra pes(dewar) berdenî çirênaynî êre de ardenî keye. Rojek xanima axay wexta êrey pes duşena(çirkena) yew buya vaşî weş şit ra yena ci. na rewş yew mude dewûm kena û xanima axay rojek bere ra yena keye, vûna axa şoney ha kam ca de nê pesî çirênenî? nê rojan peyinandi hem şit zaf biyo hem zî yew buya weş ha şit ra yena. 

Axa wexta tahmê şit veyneno şaş maneno,çimkî axa der dor Dîyarbekir zaf hewl şinasneno(nas keno) no vaşo ke dewar axay werdû, o vaş têna Kosipî de esto. welakîn pê meşa dewar Dîyarbekir ra heta Kosipî şayiş û ameyiş rayir rojan o.feqet ê serîsibay şinî çere êre yenî keye.axa wexta no hal xanima xo ra vanû xanima axay bawer nêkena.axa zî bawer nêkeno welakîn o zaf hewl zanû ke bê Kosipî no vaş yewna ca de çinîyo.

Axa vanû ez gereka nê surî eşkera bikero.axa rojek înan taqîb keno.yew roj serîsibay şarik û biray xo pesî vecenî teverî dewe. ê bi pes pîya ra benî yew bars ê hingo(mêsa hingimênî) û verî xo danî Kosipî firenî axa peyra tera onîyeno ê firdanî şinî. Axa o roj heta êre o ca de vindeno hetê vakûr ra onîyeno.hetê êre ra hêna veyneno ke sê bars ê hingo pîdima ha firenî yenî kişta dewede nişenî û Yew pezî ra ver û yew zî dim ra yenî keye. ê axay nêveynenî û axa zî kesî ra behs nêkeno.

Şan de axa xanima xo ra vano zewday mi hedre biker ez yew hefte rayir ra şin. roja bîn axa zî rew ra warzen estora xo hedre keno.heta kişta dewe înan taqîb keno wexta ê firenî şinî hetê vakur ra. Axa verî estora xo dano Kosipî.

Way û bira bi pes ra wexta serê Kosipî de nişen şarik pes hetedi vindena û bira seleka(sepet) xo geno şino çemê mûrad ra awk kirîşeno lewê Kosipî. Gorê efsanê ra pê na awk warî(düzlük) Kosipî ser o yew Ban verayştenî.

Şivon wexta awk ra yeno kendal Kosipî ya raşta axay şino ,senî axay veyneno selekê awk ca verden û hetê waya xo ra vazdano û beno vin. Axa zî estorê xo o hetê ra ramenû.senî Axa vecîyeno warî ser veyneno ke şarik ha pesî verdi deyir vana û govend kay kena. wexta şarik axay veynena vazdana xo vin kena.Axa dor ver Kosipî geyren nêgeren way û biray ra yew herind nêveynen. welakîn warî hetê başur Kosipî sero xirbê ban o nêmcet verdaye veyneno, dîyesê(divar) ban pê Kerre,Kum û Cis(Kireç) verazîyaw. Lewê Kospî de ne Kerre,Kum û ne zî Cis esto.o mazeme pêro yewna ca ra kirêşîyaw. Axa pesê xo xo ver şonen geno şino keye .dewê ke dor ver Kosipî de her serr şinî o ca zîyaret û qirbûnû birnen.


Rahar homay rahar Şarık Şivoniy o
Rahar pir ajoyu (ucay) rahar mişrikayo (müşrik=Allaha ulaşma yolu)
Ya xasê xaso (temizlik,arılık) pire piro
Şoney gayînu ,bızun û embazê lewê koy o (kue)
Pirê pirikûn Şarıke Şivon o

Omude "baweri" semediya ma duay tuy a
Ya pir mişrak serdarê (ziyaretgah) ziyar o
Dermune derdo qulun o
Umıde neweşun o

11 Ekim 2013 Cuma

Yazar Mekselina LEHENG yazdı: "Zazaca bir dil midir?


Yazar Mekselina LEHENG yazdı: "Zazaca bir dil midir?

Dilbilimci-Yazar Mekselina LEHENG yazdı:

"Zazaca bir dil midir?"

Bu çalışmaya, bir arkadaşı ziyaret etmemle başlama kararı aldım. Kendisini ziyaret ettiğimiz arkadaş, Kürtçe üzerinde çalıştığımı duyunca, bu durum ilgisini çekmiş olmalı ki, konuyu, 'Zazakî'nin Kürtçe'nin bir lehçesi olmadığına' dair bir teze getirdi. Doğrusu yakın çevremde birçok Zaza arkadaşım olmasına rağmen, böyle bir tezi ilk defa duyuyordum. Ki bana bu tezi öne süren arkadaşa da, o esnada; 'Böyle bir tezi yeni duyduğumu ve şaşırdığımı' söyledim. Yakın çevremde Zazalar olduğundan o lehçeyle ilgili epey bilgi sahibiydim. Her ne kadar, kısa süreli bir ziyaret zaman dilimine bazı şeyleri sığdırmaya çalışsam da, yine de onu ikna edemedim. Ondan ayrılırken bu konuyla ilgili kesinlikle bir an önce bir çalışmaya başlayacağımı söyledim.

ÖRTÜŞEN DÜŞÜNCELER

Epey araştırma yaptıktan sonra, elime bu konuyla ilgili yazılmış bir kitap geçti. Adı Ergenekon İddianamesi'nin 867, 881, 883 ve 884'üncü sayfalarında geçen Hayri Başbuğ'un, 'İki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar' adlı kitabıydı bu. Hayri Başbuğ, kitabında, Kürtler için 'Kürttürk' diye bir niteleme kullanmakla kalmıyor, Kürtlerle ilgili bugüne kadar yapılan bütün araştırmaları küçümsüyor, hatta inkar bile ediyor. Ona göre; Kürtlerle ilgili yapılan bütün araştırmalar, Türkiye'yi bölmeye yönelik bir eylem; araştırmacılar da 'Sözde aydınlar.' Kitabın ilk bölümlerinde, 'Kürtlerin aslında Saka Türkleri olduğu' tezini öne sürüyor. İlerleyen kısımda da -benim için çok önemli olan kısım- 'Zazaların Kürt olmadığını başlı başına bir millet olduğunu, dillerinin de Kürtçe'nin lehçesi olmayıp başlı başına bir dil olduğu' tezini kendince örneklerle ifade ediyor. Burada dikkatimi çeken diğer husus, 'Zazakî'nin Kürtçe'nin lehçesi olmayıp başlı başına bir dil olduğunu' savunan kimi kişilerin yazılarını okuduğumda da, yazılarında verdikleri örneklerle Hayri Başbuğ'un kitabındaki örneklerin birebir örtüşmesiydi. Her ne kadar Hayri Başbuğ'un bu kitabını kaynak olarak belirtmeseler de, onun kitabından faydalanarak böyle bir tezi ortaya koydukları aşikardır.

Yıllardır Kürtleri inkar etmekle yetinmeyen bir zihniyet, başarılı olamayınca bu sefer Kürtler içinde ayrışma kutupları yaratarak amaçlarına ulaşmayı ummuşlardır. Bu tarz zihniyetlerin kurbanı haline gelerek, 'Zazakî Kürtçe'nin lehçesi değil, başlı başına bir dildir' anlayışını savunan kimi Zazalar hangi zihniyete hizmet ettiklerinin farkına varmalıdırlar.

Bu kitap elime geçince, böyle gereksiz bir tezin neden, kim ve hangi amaçla ortaya konulduğunu anlama şansına eriştim. Yine de yaptığım çalışmamı, bu konuda insanların kafalarındaki soru işaretlerini çözmesi bakımından, yararlı olacağına inanarak yayınlıyorum.

LEHÇELERİN OLUŞUMLARI

İlk önce lehçelerin oluşumları ve dillerle aralarındaki farklılıklara değinmek istiyorum.

Dilleri lehçelerden ayırt edici herkesçe kabul görmüş kıstaslar olmamakla beraber bu yönde kullanılan bazı düşünce sistemleri (paradigmalar) oluşmuştur. Bunlar bazen birbiriyle uyumsuz sonuçlar da doğurabilirler, kullanıcının bakış açısına bağlı olarak bu konuda tam bir ayırım yapmak subjektif olabilir.

Antropolog dilbilimciler lehçeyi bir dilin belli bir 'dil topluluğu tarafından kullanılan şekli olarak tanımlarlar. Bir başka deyişle, dil ile lehçe arasındaki fark, genel ve soyut ile özel ve somut arasındaki farktır. Bu bakış açısına göre o dili kimse konuşmaz, herkes o dilin bir lehçesini konuşur. Belli bir lehçeyi 'standart' veya 'doğru' olarak kabul edenler aslında bu terimleri kullanarak sosyal bir ayrımı ifade ederler. Çoğu zaman standart dil bir toplumun seçkin sınıfının dilidir. Burada Kürtçe değil, Kürtçe'nin lehçeleri; Kurmancî, Zazakî, Soranî, Kelhurî konuşulur denilebilir.

Prestijin o kadar önemli olmadığı toplumlarda 'lehçe', bölgesel dil kullanım farklılıklarına işaret ederek yabancı birisinin geldiği yeri anlamaya yarar. Dilbilimciler bu anlamıyla lehçeden bahsederken genelde birbirini anlayabilen, 'aynı şekilde' konuştuğunu düşünen geniş bir topluluk içinde ufak çeşitlilikleri kastederler. Tıpkı Kürtçe'nin lehçelerinde olduğu gibi. Zazaca ve Kurmanci konuşan kişiler aynı bölgede yaşamalarından kaynaklı, her iki lehçeyi konuşanlar da birbirlerini az çok anlarlar. Zazakî lehçesini konuşan birini dinleyen, Kurmancî lehçesini konuşan biri, Zazakî lehçesini konuşanı rahatlıkla anlayabilir.

Yukarıda anlattıklarımızın tam tersi bir durum, yani iki lehçeyi konuşan kişiler arasında tam olarak bir anlaşma sağlanamazsa da yine de, günümüz dilbilimcileri, bir dilin sosyal statüsünün sadece dilbilim kıstaslarıyla benimsenmediğini, tarihsel ve siyasi gelişmelerden de etkilendiğini bilirler. Bir dilin çeşitlerini kullananlar konuşarak birbirlerini anlayamasalar da ortak bir edebi gelenek ve yazım standardına sahip oldukları için konuştukları ağızlar lehçe sayılır.

POLİTİK GELİŞMELER VE LEHÇELER

Bunun yanında bazı politik gelişmelerle birlikte lehçe sayılan kimi diller sonradan kendilerinin başlı başına bir dil olarak görebilir ve lehçeyle dil arasında tam olarak bir kıstas konulamadığından konuştukları lehçenin dil olduğu konusunda diretenler de olabilir. Bu diretme elbette ki politik kaygılardan kaynaklıdır. Özellikle uç, bölgesel milliyetçiliğin yayılmasıyla, dil ile lehçe arasındaki tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Zazakî lehçesini konuşan bazı kimselerce Zazakî'nin başlı başına bir dil olduğuyla ilgili iddiaya benzer bir durum, Lübnan'da da yaşandı. Lübnan'da ülkenin Arap dünyası ile yakınlaşmasına karşı çıkan milliyetçi (ve Hıristiyan) sağcı Sedir Bekçileri Partisi 'Lübnanca' adlı bir dilin tanınmasını istemektedir ve hatta Arap alfabesi yerine antik Fenike alfabesinin kullanılmasını savunur.

Buna karşın Han Çincesi'nin konuşulan dilleri, Çin'de milli birliği sağlamak amacıyla Çince'nin lehçeleri sayılırlar.

Diyalektik farklılıklara bir diğer örnek de; birbirine yakın diller arasındaki anlaşılırlılık mesafesidir. Çoğu tarihçi dilbilimci, her konuşma biçimini içinde geliştiği iletişim ortamının bir lehçesi olarak görür. Bir dilin lehçeleri karşılıklı olarak anlaşamayabilir. Ayrıca bir ana dil çeşitli lehçeler doğurunca bunlardan bazıları diğerlerinden daha hızlı gelişebilir. Bu durumda bir dilden türemiş üç lehçeden tarihsel olarak birbirinden uzak olan ikisi, yapısal olarak birbirine daha yakın olabilir. Modern Romans dillerinde bu örnek açıkça mevcuttur; İtalyanca ve İspanyolca karşılıklı anlaşabilir ama her iki dil de Fransızca ile anlaşamaz; oysa her iki dilin Fransızca'ya olan kalıtsal yakınlığı birbirlerine olan kalıtsal yakınlıktan daha fazladır. Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca'dan daha hızlı gelişmiştir.

Bazı uzmanlar lehçeleri dillerden ayırt etmek için lehçelerin karşılıklı anlaşabildiğini ama dillerin anlaşamadığını öne sürmüşlerdir. Bu fikir ilk göründüğü kadar bariz değildir. İtalyanca ve İspanyolca konuşanlar birbirlerini büyük ölçüde anlayabilmelerine rağmen İtalyanca'nın iki lehçesini konuşan Lombardlılar ve Sicilyalılar'ın birbirini anlaması çok daha zordur. Kürtçe'nin lehçeleri olan Kurmanci, Sorani, Kelhurî, Zazakî arasında da böyle bir sorun mevcuttur. Kürtçe'nin lehçeleri arasında diyalektik açıdan farklılığın olması da çok doğal bir durumdur. Bu lehçeler arasında kelimeler açısından büyük farklılıkların olması da yine bu dile mensup lehçeleri farklı bir dil haline getirmez ya da onu lehçe olmaktan kurtarmaz. Her ne kadar lehçeleri konuşan bireyler arasında anlaşma zorluğu olsa da bazı yerlerde yine de birbirini bütünleyen ve iki dil arasındaki yakınlıktan öte ancak iki lehçe arasında oluşabilecek sayısız kelime örneği mevcuttur.

ZAZAKÎ VE KURMANCÎ'DE KELİME BENZERLİKLERİ

Kürtçe'nin lehçeleri Zazakî ve Kurmanci arasındaki kelime benzerliklerine bakalım;

Önce tamamıyla birebir tam eşdeğer taşıyan kelimelerden başlayalım; 'rind' güzel Zazakî, aynı şekilde 'rind' güzel Kurmancî'de aynı anlamı taşır. Yine 'ap' amca Zazakî ve Kurmanci'de 'ap' amca anlamı taşır. 'Xal' Zazakî'de dayı, Kurmanci'de de 'xal' dayı anlamına gelir. Zazakî'de 'bira' kardeş anlamını taşırken, Kurmanci'de de 'bira' kardeş anlamını karşılar. 'Manga' Zazakî'de ine anlamına gelirken, Kurmanci'de de aynı şekilde 'manga' inek anlamını taşır. Bunun gibi her iki lehçe arasında, diyalektik açıdan birebir aynı ses özelliklerine sahip, tam eşdeğer taşıyan binlerce kelime örnek verilebilir.

İkinci olarak kabul edilebilir eşdeğerlik taşıyan kelimelerden örneklerle devam edelim; 'lac' Zazakî'de oğul anlamına gelirken, Kurmanci'de de 'law' oğul anlamını karşılar. Zazaki'de 'Zewec' evlenmek anlamını taşırken, Kurmanci'de de 'zewac' evlenmek anlamına gelir. 'Qe' hiç anlamını karşılarken Zazakî'de, Kurmanci'de de 'qet' hiç anlamını karşılar. 'Parşu' kaburga anlamını taşır Zazakî'de, Kurmanci'de de aynı şekilde 'parsž' kaburga anlamını karşılar. Tam eşdeğerlikte olduğu gibi kabul edilebilir eşdeğerlikte de, bu örnekleri çoğaltmamız mümkün.

Yine aynı şekilde iki lehçe arasında zamanla benzer kelimeler arasındaki farklılıkların tam eşdeğerlik ve kabul edilebilir eşdeğerlikten tamamen uzaklaşan ama yine de birbirini çağrıştıran yüzlerce kelime vardır. Bunlardan; 'kam' Zazakî'de kim, Kurmanci'de 'kî' kim. Zazakî'de 'Çitirua' nasılsın, Kurmanci'nin bazı yörelerdeki diyalektiğinde, 'çitoyi' nasılsın, bazı yörelerde de 'çawaye' nasılsın kelimelerini karşılar. Yine Zazakî'de 'kardi' (bıçak), Kurmanci'de 'kêr' (bıçak) kelimesiyle karşılar. Zazakî'de 'Amike' amca eşi, Kurmanci'de 'amojn' amca eşi, de benzer kelimeyi karşılar.

Görüldüğü gibi Zazakî'yle Kurmanci arasındaki benzerlik iki dil arasındaki benzerlikten öte, ancak iki lehçe arasındaki benzerlikle oluşabilecek kadar diyalektik yakınlık var. Bu iki lehçenin tıpatıp aynı olmasını da beklememeliyiz. Şayet öyle olsaydı iki farklı lehçe demezdik; ikisini de aynı lehçe olarak kabul ederdik. Fonetik ve morfolojik farklılıklar zaten iki lehçe arasında çok normal bir durumdur. Zazakî'nin bazı kelimelerinin Kurmanci'den çok uzak olması yine onu Kürtçe'nin bir lehçesi olmaktan kurtaramaz. Kurmanci'nin Zazakî'yle olan yakınlığı ve benzerliği, diğer Hint-Avrupa dil ailesinin doğu koluna mensup diller arasındaki benzerlikten öte bir benzerliktir. Ne Kürtçe'yle Farsça arasındaki mesafe, ne de Farsça'yla, Peştuca arasındaki mesafe, Kurmanci'yle Zazakî arasındaki mesafe kadar birbirine yakın değildir. Her iki lehçe arasındaki benzerlikler, iki dil arasındaki benzerlikten daha öte bir benzerliktir.

Mekselina LEHENG *
* Dilbilimci-Yazar

10 Ekim 2013 Perşembe

SANAL BIR ULUS " TÜRKLÜK "
"Türk’üm, doğruyum, çalışkanım."
'Ne mutlu Türküm diyene'
  Türklüğün tanımı bu kadardır..

Kendini türk gören herkese öğretilen bu yalanlardır..
Evinde cecen,abaza,bosnak,pomak,arnavut,rum,ermeni,arap veya Kürt.
Sokaga çıkınca turnusol kağıdı gibi renk değişen toplulukların ortak adıdır.
Sözün kısası yaratılan  sanal bir ulusun adıdır Türklük.
Yukarıda adı geçen bu devsirilimis toplulukların literatüründe,Türk’ten daha güçlü, daha kahraman, daha dürüst, daha akıllı yeryüzünde bir ulus daha yoktur.


Peki !
Nasıl olusturuldu?
Anadoluya, Balkanlardan,Kafkasyadan gelerek yerlesen Ortadoks Hiristiyan halklarin tümü devşirilerek önce müslümanlaştırıldılar ardındanda Türkleştirildiler..


Yüzyil önce bugün konusulan Türkceden  bir tek edebi eser gösteremezsiniz.
Sadece yüzyildir ayni dili konuşan bu topluluklar nasıl oluyorda binlerce yıllık tarihin ortak mirasçıları oluyorlar.?
Yine her yil düzenlenen Türk kurultaylarında bir araya gelen farklı etnik kökenden ve kendini Türk sayan toplulukların ortak bir dilleride yoktur. Bu kurultaylarda konuşulan ortak dil ise Rusçadır.


Türk siyasetci ve tarihcilerinin agzindan sıkça duyarsınız. Çagdışı, gerici Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp yerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduklarını her temsilde söylerler , Kendini türk gören herkes bu yalana  inanmış...
Ancak okullarda ders olarak okutulan tarih hicte öyle demiyor.
Osmanlı ve Selcuklular övüle övüle bitirilemiyor.

Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı verdik yalanınada yediden yetmişine herkes inanıyor.
Oysa ülkeyi işgal eden, osmanlıyı ortadan kaldıran emperyalistlerin askerlerine bir tek kurşun bile sıkılmadığını hiçbiri bilmiyor ve bilenlerde asla bunu konuşmaz...
Kurtuluş şavaşı olarak anlatılan özünde Ege ve Marmara'ya ingilizlerin yardımcı kuvvet olarak çağırdığı küçük Yunan askeri kuvvetleri ile kısmı yerlerde yapılan muhaberelerdir..
Hatta hiç olmamış 2. inönü savaşı, 1920 de açılan Ankara meclisi için yapilmis bir jesttir.

Birinci Dünya Savaşı’nda güya yedi dühel birleşmiş  Osmanlıyı  yıkmışlardı.
Bazende eskiyi kendileri yıkmış yerine yenisini kurdukları yalanıdır..
Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak iyi miydi, kötü müydü, bunu kimse ne biliyor nede sorguluyor.
Oysa Alman emperyalizmi adına savaşa giren Osmanlının varlığına Ingiliz emperyalizmi ve mütefikleri son vermisti.
Oysa 1.cihan savaşında osmanlıya kimse saldırmamıştı, Alman zırhlılarıyla Rusya sahillerini bombalayıp savaşa giren Osmanlının kendisiydi.
Ruslarla Osmanlıların tarihte dokuz muharebe yaptığını, sadece birini osmanlının kazandığını sekizini kaybettiğini okullarda ders veren öğretmenler dahil hiç kimse bilmiyor.

Savaşlarda,alınan yenılgiler ya kalleşlık ya da ihanet sonucu olduğu anlatılır.
Nedeni ise düşmanları onlara yenilmedikleri içindi.
Saldıranda hep kendileriydi, yenilende, ama suçlu  olan hep düşmandı.
Ne kusur işlerlerse işlesinler suçlu hep başkasıdır. Herhangi bir tartışmanın yada bir çatışmanın bir yanında türk varsa, haklı olan mutlaka kendileridir.
Başka ülkelerin topraklarını işgal etmek Türkler için haktır, karşı koyanlar için ise hep haksızlıktır...
Kendilerine sorma gereği hiç duymazlar..

Başkalarına karşı savaşırken kendi savaşlarını kutsal sayarlar...
Yunanlılar,Bulgarlar,Sırplar ,Araplar Osmanlı’ya karşı bağımsızlık savaşı verdiğinde ise bunun adı kahpelik oluyor..
 Madem bu kadar kahraman ve dünyaya boyun eğdiren bir millet ise,, neden 3 milyon Km karelik toprağın 4/3 nü düşman dediklerinize kaptırdınız?
O topraklarda işgalci olduklarını asla söylemezler..
Işgalci değildiyseniz niçin şimdi işgal altında olan topraklarınızı geri istemiyorsunuz..?

Bağımsızlık savaşı iyi bir şey mi kötü bir şey midir,  onların literatüründe kendileri yapıyorsa iyidir, başkaları yapıyorsa kötüdür.


Yıkmakla övündüleri ve gerici dedikleri Osmanlıyı onlarmı  yoksa emperyalistlermi yıkmıştı,,büyük çoğunluk bunu bilmezken, bilenlerde, hep uydurulmuş bu hikayeler üzerinden konuşur.

Şimdilerde ise Osmanlının  ardılı olduklarini atam ve ejdadım diye sahiplenirken, kimse ne gerek vardı onu yıkıp yerine Türkiye Cumhuriyetini kurdunuz diye kendi kendine sormaz.
Kendıne ait ülkesini kendi eliyle yıkıp yerine yenisini kuran tek millet..
Sormazlarmı,,
O zaman Osmanlı  kimdi...?


Yenilgiler tarihte hep kısa, zaferler ise uzun anlatılır.
Balkan Savaşlarından hiç bahsedilmez bile.
Hele hele ittihatçıların rezilliklerini hiç konuşmazlar.....
Niğbolu zaferi bizansa karşı ,en kısa sürede (2 saat) icinde alınmış bir zafer olarak anlatılır.
O çağın tekniği ile bu mümkün mü?
Bunu öğreten öğretmenler dahil hiç kimse sorgulamaz bile.
Sarıkamış faciasının içyüzünü, Ermeni kıyımını, Kürt halkının haklı mücadelesinin kanla bastırıldığını okullarda öğrenmiş bir tek türk çocuğu yoktur.


Bütün dünyanın düşmanlık ettiği, böldüğü, parçaladığı "fakir ve gururlu" bir millet bilirler kendilerini.
Başka ülkelerin neden "gurursuz ve zengin" olduğunu anlatan bir öğretmene hiç rastlanmaz.
Türküz, doğruyuz, çalışkanız, akıllıyız, kahramanız hep bu yalanlarla çocuklar yetiştirildi.
Düşman tabir ettikleri ise  Türkiyeyi ve Türkleri sevmeyen alçaklardı.
Türkün olmadığı bir dünyanın tarihi asla olmaz...
 Okullarda öğretilen Türklüğün özeti kısaca bu.Bu yalanlarla yetişmiş birilerini çağdaş dünyanın insanı yapmak çok zordur..
Sırf Türk oldukları için çok adaletli,, dürüst,,kahraman ve güçlü  olduklarına inandırılmışlar,  başka bir şey yapmalarınada zaten gerek yoktur.
Bunun böyle olmadığını  yazan namuslu aydın yazar ve siyasiler önce lanetlenir,,hain ilan edilir,,sonrada geregi yapilir ya hapse atılır yada  öldürülür.


Televizyonlarda  "ben Türk oğlu Türk’üm," diye bağıran, silaha el basan, cinayetleri kudsayan, hayata düşman tuhaf insanların "Türk" olduğuna inandırılmış bir toplum...Vatan için savunmasız insanların elllerini kollarını arkadan bağlayarak kurşunlayanların çok cesur ve kahraman sayıldığı bir toplum.

Cinayet işleyen eğer vatan için işledim diyorsa, tipki Hrant DINK'in ve binlerce Kürdün katilleri gibi,,o  zaten toplumun kahramanıdır ve cezai müeyyidede uygulanmaz..Zaten yurtsever olduğu ve devleti icin yapmistir...


Anadilini bile doğru düzgün konuşamayan, ömründe bir tek kitap okumamış, kendi edebiyatına da kendi diline de yabancı insanlar toplulugunun adıdır Türklük...

Ne dünya edebiyatına ne düşünce nede sanat tarihine bir tek eser verememiş  milletin adıdır Türklük
Yalan ve uydurulan bilgilendirmelerle donatılmış, gerçeklerden  habersiz bir topluluğun adıdır Türklük...
Sırf türk oldukları için mükemmel olduklarına inandırılmış, % 80 i başka halklardan devşirilmiş,, evde Rum,Ermeni,Kürt,Arap,Çerkez,Boşnak,Arnavut,Abaza,, sokaga çıkınca Türk olduğunu gögsünü gere gere haykıran büyük bir topluluğun adıdır Türklük.

Kısaca türkün ve türklüğün özeti budur.

Irfan Kaya

7 Ekim 2013 Pazartesi

Zwexpayic û Tunstîc

Zwepa û Tunst di dewî Gowderîyê.
Binatê enê di dewûn pêyatî nîm sehat esto.
Ni di dewûnra Zwexpa Tunstra cor qeme di mîyan yew çalda, Tunst zî  Zwexpara cêrd monêna.
Awê Hêgan û baxçan Tunsticon, mintiqay Begler'ra şina.
Begler yew mintiqay Zwexpaya.

Zwexpayic rê rê na awk birnênî, hegay û baxçê Tunsticon bê awk mendinî. Tunstic yên pîyê ser, vanê ma şerî Zwexpayicondi derheq awk di müşêre bikerî.
Qey awkê ma birnênî, hegan û baxçan ma bê awk verdênî.
Xo miyandı çend merdimanra yew qeflê non pîyêra û şinî  Zwexpa kê  Êl  Êyş.


Zwexpayic qom qilafetê xo di Tunsticon gorê zihm û dêrg î.
Tunstic yên kê Êl Êyş bênî meyman.
Êlî venda çend dewicun dunû.
Ni dewic Hüsik kek êyş, Hêm Fatê birun, Hüsnî kî Rej, Êl Gûl û muxtar Yib Êm î.
Ni ponc hemê zî qom qilafet êyn cado.
Tek tek bêr vadî ra quêni zere.
Yew zwexpayic erê yenû zere,
Yew Tunstic onênû qom qilafêt êyn ra  tersenû.
Hüsik kêk Êyş zaf yarûn yew merdim bi.
Onênû Tunstic terseno.
Ageyrenû Tunstic û vûnû:
-Laco qey ti tersay?
Tunstic vunû:
-Xalhüs de bon tera  çend gird û , qet nimonen sobina insûnûn.
Hüsik vunû:
-Ti  meun qom û qilafêt ê ra.
A ser yew zirqet da bî piro mîz verdabî xo.Irfan Kaya

30 Eylül 2013 Pazartesi

Reform paketi hayırlı olsun.
Paket toplumun büyük bir kesiminde hayal kırıklığı yaratsada Türk demokrasisi açısından olumlu yanlarının olduğunu belirtmek isterim.

Unutmayalım pakete tepki veren tüm kesimler haklı yanlarının olmasına rağmen , bütün toplum kesimlerinin taleplerinin tümünün karşılanacağı beklentisi zaten yoktu.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana  Türk ulus devleti farklı dil ve kültürleri asimile etmek için en ağır yaptırımlar uyguladığını,devşirdigi türklüğün palazlanarak hak gasplarının önünde en büyük engel oluşturduğunuda unutmamak gerekir.

Vijdanlı olmak gerekirse, cumhuriyet tarihi hükümetleri tarafindan gerçekleştirilen en büyük reform paketi olduğuna inanıyorum.

Ancak farklı topluluklar için beklentilerden uzak olmasına rağmen toptan redci bir mantikla yaklaşmamak gerektiğini düşünenlerdenim.

Pakette kısaca göz atalım, pakette acaba neler var?


Kürt toplumu acısından,

-Ilkögretim okullarında okutulan ırkçı şoven and'ın kaldırılması talepler arasındaydı.
-Bunun yanında cezai müeyyidesi olan (x,q,w) harflerinin kamusal alanlarda kullanılmasının önünün açılmasıda önemlidir.
-Ayrıca Anadil eğitiminin özel okullarda mümkün kılınması gelecekte devlet okullarında hayata geçirilmesi için bir ön adım olarak kabul edilebilir.
Yerleşim yerlerinin eski adlarının geri iade edilmesi beklenen maddeler arasındaydı.


Kürt topluluğuna anadilde eğitim hakkının sadece özel okullarda verilmesi,yoksul Kürt toplumu için büyük eksikliktir.
Ancak anadil egitiminin diğer etnik kimlikleri kapsamasıda en az Kürt dilinin önünün açılması kadar diğer diller açısındanda önemlidir.Alevi toplulugu için,

-Dinayet Başkanlığında alevi topluluğunun temsilinin önünün açılmaması, topluluğun haklı tepkisine neden olmuştur.
-Yine Cem evlerinin yasal statüsünün yasalarla güvence altına alınmamasıda bir diğer eksikliktir.

Paketin en sevindirici yanı geçmişte gayrimüslim toplulukların mallarına konulan ipoteğin kaldırılması ve mallarının iadesi  bu toplulukların en büyük beklentisiydi. Eğitim öğretim açısından bu toplulukların az da olsa özel okullarında anadillerinde eğitim hakkı tanınması,1920 de Lozanda karar altına alınmış, Rum ve Ermeniler dışında bu hakkı kullanan topluluk yoktu.


Paketten memnun olmayan Kürt çevrelere gelince, BDP li çevreler Kürt toplumunu uzun zamandan beri büyük bir bekleti içinde tuttuklarını söyleyebilirim. Bu çevrelerin aslında taleplerinin çoğunun karşılandığını söyleyebilirim.
Ancak paket daha açıklanmadan, aksi yöndeki propagandalarına çok şaşırdım.
Zaten ulusal taleplerinin olmadığı bütün Kürtlerce bilmesine rağmen tepki vermeleri anlaşılır bir durum hiç değildir.
Avrupa yerel yönetimler şartına konulan şerhin kaldırılması dışında, bütün taleplerinin karşılandığına inanıyorum.
-Anadilin seçmeli ders olmasını defalarca kendileri dile getirmiştir.
-Seçim barajının düşürülmesi zaten tartışmaya açılmış, kabul edildiğinde yeni seçim yasasıyla yeniden düzenlenip yasallaşacağı hükümetçe açık şekilde pakette dile getirilmiştir.
-Pakette hazine yardımından yüzde 3 barajını aşan partilerin yararlanacağı maddesi, kendilerine büyük bir olanak sunmaktadır.
Ceza yasalarındaki düzenlemeler dışında, taleplerinin önemli bir bölümü bu paketle karşılanmıştır.

Asıl beklentilerinin karşılanmaması, sanırım hükümetçe yaşanacak zorluklar nedeniyle ertelendiği düşüncesindeyim.

Radikal çözüm bekleyenlerle ılgili düşüncelerime ikinci yazımda değıneceğim.

Irfan KAYA
24 Eylül 2013 Salı

KÜRTÇE VE TÜRKÇE NEDİR, NE DEĞİLDİR -II-?Iki hafta önce Türkce ve Kürtce nedir ne degildir? başlıklı yazımdan örnekler vermiştim.
O yazımda Türklerin sürekli orhun yazıtlarindan bahsetmesi,ilk yazılı kitabelerinin Orhun kitabeleri olduğunu sıkça tekrarlar dururlar.
Bu kitabeleri Uygurca, Çince, Partca, Pahlevice ve Sogdca yazılmıştır. Bunların okunmasını bir yana bırakalım acaba onlarda ne yazılmış?
Sağolsun Cemal Özel arkadasım bu kitabelerden bir maniyi bulmuş ve benimde sayfamda paylasmış.
Bende aşağıya çıkardım. Bu manide kullanılan dilin bugün hatta eskiden konuşulan Osmanlica ve Türkce ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını göreceksiniz.
Türk eğemenlerin sürekli Kürtce üzerine yaptıkları yersiz açıklamalara en iyi cevap Orhun kıtabeleri ile "Ehmed"e Xan"e nin eserlerinde kullanılan dil üzerinden cevap vermek bence en uygunu olanıdır.

Acaba, Orhun yazıtlarını bugün okumaya çalışan kaç tane Türk anlayabilir ve şimdiki Türkçeye ne kadar yakındır?
Ama 350 yıl önce Kürtçe bir kitap yazılmış. Êhmedê Xanê nin Mem û Zin'i adli eseridir.
O gün kullanilan Kürtce ile bugün konusulan Kürtce hiç degismemiş ve aynıdır
Günümüze kadar ulaşan dört önemli eserinde de kullanilan dil bugünkü Kürtcenin aynisidir.
1- Nûbehara Biçûkan
2- Eqîdeya Îmanê
3- Mem û Zîn
4- Dîwan


TURPAN(orhun kitabasi) YAZITLARINDA PARTCA MANI TEXTLERI
 baxrδār ardāw āwāyān
 Payi olana adalet getirdigimde
šud ō wyāg ēw, kū ardāw būd
 Birisine gitmisti....bir yerde adil olana
šud ō wyāg ēw, kū ardāw būd
 Ve o adilana bilgi vermisti
 ardāw wāxt °°: kū ••••• °°.
 Adaletli konustu....
 frēštag ō ardāw pad andarwāz wāst °
 Havari adaleti gökyüzüne götürdü
 wāxt: čē burzestar °°?
 (o) konustu; daha yüksek olan ne var?
 ardāw wāxt: man ispīr °°.
 Adaletli nolan konustu; benim kürem/dünyam!
 frēštag wāxt °: mas až im čē wuzurgestar °°?
 Havari konustu; "bundan büyük daha ne var
 wāxt: kū zamīg, kē harw čiš barēd
 (o) Konustu; "her seyi tasiyan, Dünya"
 mas wāxt: kū až imīn čē wuzurgestar?
 (o) uzaktan konustu; "bundan daha büyükce sey ne olabilir"?

Irfan KAYA

12 Eylül 2013 Perşembe

KÜRTÇE ve TÜRKÇE nedir, ne degildir?Var mıydı 100 yıl önce bugün konuşulan Türkçe dilinden bir kitap?
Bilen varsa söylesin.
Yüz yıl önce konuşulan dil Osmanlıcaydı. Üc dilin Darice , kürtce ve Arapca karışımı bir dildi.
Türk siyasetci ve akademisyenler sıkça Türkceyi Orhun kitabelerini kaynak göstererek savunurlar.

Orhun yazitlari ise Uygurca, Cince, Partca, Pahlevice ve Sogdca yazilmistir. Hadi bunlarin okunmasini bir yana birakalim acaba onlarda ne yazılmıs?

Acaba, Orhun yazıtlarını bugün okumaya çalışan kaç tane Türk anlayabilir ve şimdiki Türkçeye ne kadar yakındır?
Ama 350 yıl önce Kürtçe bir kitap yazılmış. Êhmedê Xanê nin Mem û Zin'i adli eseridir.

Yine günümüze kadar ulaşan dört önemli eseri daha bulunmaktadır.

1- Nûbehara Biçûkan
2- Eqîdeya Îmanê


3- Mem û Zîn
4- Dîwan


AXÎRET FIROŞÎN

Da zenn ne birîn ku em xemûşîn
Em beste dehan û dil xurûşîn

Genca me di dil, guher tijîne
Her çendî îyan xezef firoşîn

Şahîn û bi xef, bi libsî dîba
Zahir ji xwe em pelasî poşîn

Mucmer sifete me cism û can, ûd
Dil ateşe, daîma bi coşîn

Meyxane bihiste, Hûre Saqî
Kewser Mey e, lew Me bade noşîn

Bê hûdene lafê lew ku Xanî
Dunya kirr û axîret firoşî


Ehmedê Xanî

Emir Zeynettin'in güzellikleriyle dillere destan olan Zin ve Sti adlı iki kız kardeşinin Mem ve Tajdin ismindeki iki gençle olan aşklarını şiir şeklinde anlatır. Eser, aynı adla sinemaya da uyarlanmıştır.

 

&&&&&&&&

Mela Ehmedê Cıziri’nin divanı Kürt edebiyatı açısından büyük bir zenginliktir.

Bir Şiirinde şöyle der:

Wehdetê Mutleq mela nûr e di qelban cela

Zorê di vê meselê ehlê dila şibheme.

&&&&&&&&Yine Feqiyê Teyran'in, asıl adı muhammed olan, 1590-1660 yılları arasında yaşadığı sanılan, kürt edebiyatında önemli bir şair, masal ve destan yazarıdır. kullandığı mahlas "kuşların hocası" anlamına gelmektedir.

Feqîyê teyran bir kasidesinde şöyle söylüyor:

kürtçe:
bizan ku min yar tu yî
ez kuştim yekcar tu yî
bê dest û hem pa tu yî
Ê bi xezeb xwendî ez im
zencîr bi zendê ez im
aşiqê cindî ez im
dil jî birîndar tu yî
cama pîyala tu yî
delala mala tu yî
nîmeta ala tu yî
yar di xeyalê ez im
bi girt û berdan tu yî


Türkçesi:


bilki benim yârim sensin
beni öldüren sensin
elsiz ve hem de ayak sensin
gazabınla okuyan benim
kolu zincirli olan benim
güzel olan âşık benim
yüreği yaralı olan da sensin
kadehin camı sensin
evin güzeli sensin
en güzellerin nimeti sensin
yar, hayalindeki benim
tutan ve bırakan da sensin.

 

anka kuşunun peşine düşmüşken gördüğü güzeller için de methiyeler dizmiştir.

M
ehu sala ez dınalım
kes bı hale mı nızane

yüzyıldır inliyorum /kimse halimi bilmiyor


Görüldüğü gibi orjinal bugünkü biçimiyle günümüze kadar gelen bu eserlere rağmen ucube dil olmaktan kurtulamayan Kürtçe ile, yine kendilerinin olmayan , başkalarına ait kelimeleri dillerine katan, yapım ve çekim ekleriyle kelimeleri çoğaltarak konuşulan dil Türkçenin durumu bu.

Derler ya yarası olan gocunur. Demek bütün bu söylenenler karın ağrısından başka birşey değilmiş.

Hani Türk siyasetçi ve akademisyenler sıkça Kürtçe'nin bir dil olmadığını söyleyip dururlar ya.
Bütün Kürtler bundan böyle Türklerele tartışmalarında 100 yıl öncelerini hatırlatabilirler.


 
 
Irfan KAYA
                  2 Eylül 2013 Pazartesi

Nimac XelonicunŞeyh Şerif Kelaxsi ra lacê Şeyx Mistfa efendi bi.

Dayê Şeyx Şerif Xeylon Gowderi ra bî.
Şeyh Şerif verê kiyyam Şeyh Said yew ruec şinû Xeylon,
Watişan gorê hettûn a roc Xelonicun , zede kes nızonêni nimac çinêyo çi semedra yenû kerdiş.

Efendi zî vaiz dûn xalon xwî vunu:
-Ni qeydê nebeno nimac bikerîn.
Kam nimac bikêrû hetê Homay di cê eyn esto.
Kam nêkerû a dinyad hisab pil dunû Homay.
Xeylonic zî vanî:
-Efendi ti Şeyx de mara vac, nimac sênî benû ma bikêr?
Şeyx qayilû xalon êy bimusî nimac bikêrî.
Şeyh onênû derheq şart islomê di Xeylonic zaf çi nizon, wî zî zaf nişin xalon xwi ser .
Şeyh vano:
-Şima sêr sibayû reura warzênî hema şefeq neveciyo, şima di farz û di rekat nimac kênî, dima waxtag tij hetê nimroj tam yena wertê êzmin ew waxt zi şima çehar farz u çehar zî sünnet perû piya heşt rekat nimac kênî. Hetê şun waxtag newe benû tari, şima honc di farz û di sünnet perû piya çehar na rêkat nimac bikerî besû.

Ina yena zunayiş Şeyx xalon xwir rocid hiri waxt nimac kerdû raşt.

Züvêr ra mallê saf eşnawenû Şeyx şartî nimac semedê Xeylonicunir kerdû hiri waxt, nê sera hêrs benû.
Rocêk Şeyx yenû Züvêr malla şinû Şeyx het û vano:
-Liya efendi ti qet Homayra nêtersênî?
Şartê nimac rocid ponc waxto.
Ti sênî eşkênî Xelonicunra vacê rocid hiri rê nimac bikerîn?

Şeyx onênû malla zaf hêrs biyû,
Ageyrenû mallê vunû:
-Malla qey ti mira hêrs biy?
Ezî zano şartê nimac poncî
Mi zor hirî waxt Xelonicunir dayî qebulkerdiş.
Ti camêrd se ,ti so di na waxt sern biker ponc waxt.

Rehmê homay hurd hemîn zi ser bo.
Hurd hemê zi zunayê ma bî û hurd hemê zi hetê millêtê mara zaf omêni hêskerdiş.


Irfan KAYA

29 Ağustos 2013 Perşembe

ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOKTUR

Suriye'ye batılı güçlerin müdahalesinin arefesinde yaşanan yoğun tartışmalarda, antiemperyalist güruh olarak kendini ad eden grupların aslında birer Eset sever olduklarını biliyoruz.
Bu bağlamda Suriyedeki savasın emperyalist savaş yaygarası külliyen yalandır.

Suriye dinleri ve etnik kimlikleri cok olan sinirlari emperyalistlerce cetvelle çizilen onlarca Arap ülkesinden sadece biridir.
Emperyalistlerin kurduğu ve 30 yil Fransiz mandası olarak kalan bu ülkede, iktidara gelenler demir yumrukla Suriye halkını yönetmişlerdir.
Iktidar sultanlık esasına göre babadan oğula icabet etmiş bir ülkenin yönetimine, batılılar müdahale ediyor diyerek kendince arka çıkan Türkiyeli kemalist sol ile bölgedeki ardılları, bu despot ve zorba rejimin yaşamasından yanadrlar. Çünkü bu despot ve zorba rejim dönemsel olarak kendi çıkarlari gereği onlarada şemsiye açtığını bilmeyen yoktur.

Kürtler için Suriye rejiminin kalmasının hiçbir gerekçesi yoktur.

İki milyona yakin Kürdün yaşadığı bu ülkede despot rejimin, vatansız,kimliksiz,mülksüz,okulsuz,hastanesiz,politikalarının kurbanı olarak yaşamaya devam etmesi daha iyidir diyorsanız, batılıların müdahalesine karşı durabilirsiniz.
Onların antiemperyalistliğinin perde arkasında anti Kürtlük yattığı için, zorba diktatörün Suriye halklarına on yıllarca yaptığı haksızlığı ve zulmü görmezken, Batılılar bu zorba katili istemediğinden ayrıca  emperyal oldukları için onlara göre haksızdırlar.
Onlara göre zorba ve despot olmak sorun değildir, emperyal olmak çok büyük sorundur.
Peki siz bugüne kadar hiç bu zorba ve despot rejimin politikalarına karşı koydunuz mu veya eleştirdiniz mi?

Bu çevreler propagandalarında hepEl Kaide ve diger islami grupları sürekli işlemektedirler.
Diğer Surıye muhalefetinden hiç bahsetmezler. Bu gibi örgütlerdense Eset kalsın daha iyidir diyorlar.
Kısaca Suriye muhalafeti sanki hepsi islamcıymış gibi bir görütü vererek Kürtlere korku salmak istemektedirler.


El kaide mi, ÖSO mu yoksa Eset mi işgaldir?

Islami örgütlerin ve ÖSO'nun basına düşen görüntü ve haberlerini sürekli yayınlayarak Kürt halkını korkutmanın bir anlamıda yoktur.
Bunun arkasında Eset'e arka çıkma kurnazlığı yatmaktadır.

Batılı güçler eğer Suriye ye operasyon düzenlerlerse, Eset gibi El kaideninde kıçına bir tekme vurmasınıda bilirler. Çünkü islami kesimleri Mısır örneğinde olduğu gibi istemeyecekleri kesindir.
Evet savaş kötüdür savunulacak tarafıda yoktur.
Şartlar eğer sizin açınızdan olgunlaşmış  ise, Özğürlüğünüz açısından kazanan tarafın safında yer almişsanız  kazanımınız kesindir.

Üçüncü bir yol kesinlikle yoktur kimse kendini kandırmasın.

Bu arada Salih Müslim iki defa Türkiyenin gönderdiği özel uçaklarla Türkiyeye gitti.
Türkiye Müslime ÖSO ya katılın baskısında bulundu. Müslim ise sizde El Kaide ye destek vermeyin diyerek Türkiyenin önünü kesti. Bu Esat'ın fikriydi çünkü Esat ın bilgisi dahilinde Türkiyeye gitmişti.
Peki Esat ne yaptı?
Hemen Derika Hamo'yu uçaklarıyla vurmaya başladı.  Halka yönelik saldırılar olmasada göç için bir uyarıydı. Siz eğer ikili oynarsanız bende sizi böyle döverim demek istedi.
Bu saldırılar halkın bilinçli şekilde göcertilmesini sağladı. Bu nedenle Güney Kürdistana göçte böylece başlamış oldu.
El Kaide ve yan örgütü El Nusra ile Kürtleri korkutarak ve hergün bu söylemlerle yatıp kalkmak kurtuluş degildir. 
Bu olsa olsa bir yanılsamadır, çünkü Kürdistanda işgalci güç Suriye rejimidir.
Şunu unutmamak lazım,bütün kapılar uluslararası güçlere dogru çıkmaktadır. 

Bu güçler ortadoğuda statükoları çıkarlarına göre yeniden düzenliyorlar. Gelecekte yeni Suriye paradigmasınıda onlar belirleyecektir.
Eger Kürtler bu yeni paradigmanın içinde olacaklarsa kesinlikle bu güçlerle ilişkileri üzerinden değerlendirileceklerdir.
Kurtulus sömürgeci bölge statükocularının yanında saf tutarak olmaz.
Gelecekte Suriye yeni paradigması içinde Kürtler statüleri ile temsil bulma şansını bulacaklardır.

Eset gibi bir zalimi korumanın hiçbir gerekçesi yoktur. Eset Kürdistanın bir işgalcisidir.
Eset'in Suriyesinde Kürtler hiçbir hakka sahip değildirler. Bu açıdan Eset gitmelidir.

Suriyede nasıl bir hükümet kurulur diye sorarsanız,

Bu hükümette Nusayri, Hiristiyan topluluklar, sünni Araplar ve Kürtler temsil edilecektir.

Istediğiniz kadar çırpının safınızı doğru belirlemediğiniz sürece sizinle kesinlikle olmayacaktır. İsteyenler bunu bir tarafa yazabilirler.

Irfan KAYA

25 Ağustos 2013 Pazar

PWD' lilere geçmiş olsunPKK onlardan ayrılan eski yol arkadaşlarına yönelik saldırılarına uzun bir aradan sonra, tekrar aynı yöntemleri hayata geçirerek saldırılarına kaldığı yerden devam edeceğe karar verdiği anlaşılıyor. Bu nedenle her muhalif için aynı tehlike devam etmektedir.

Sömürgeciler tarafindan donatılarak desteklenen ve bu imtiyazlardan palazlanarak Kürt halkının yurtseverlerini,aydin ve düsünürlerini tek tek bazende toplu olarak yok etmek onların varolus ve çıkis nedeni olsa.

 

Bu saldırıda bütün PKK yönetiminin payı vardır. Bu saldırıları zamanla ya kendileri işlemiş yada işlenen saldırıların bire bir savunucuları olmuşlardır.

Hatta bazıları ayrıldıktan sonrada bu ve benzer saldırıları halen savunabilmektedir.

şünün birileri PKK den ayrılıyor ve kendisi ile aynı konumda olanlara yönelik bir saldırıya alkış tutabiliyor. Bu nasıl bir ruh hali diye insan kendine soramadan edemiyor.

Oysa PKK literatürüne göre ayrılan herkes istisnasız haindir. Yapıda demokratik bır işleyiş yoktur ben demokratik hakkımı kullanıp ayrılmak istiyorum diyemezsiniz. PKK de zaten böyle bir hakta yoktur.

Önce bütün PWD'lilere gecmis olsun diyorum.

Dün bu saldırı ile ilgili eski bir PKK yöneticisinin olay ile ilgili yazdığı bir yazıya yorum yapan bazı eski PKK lilerin saldırıyı nasıl olumladıklarına şahit olunca, bu ruh haliyle bu insanların normal olmadıkları kanaatine bir kez daha vardım.

PKK den ayrılmış eski bir PKK li ile aramızda geçen polemiği aşağıya çıkarararak bu ruh halini sizlerle paylaşmak istedim.Kaya Begler-Kaya Irfan Cok vahim bir vakiadir.PKK düsmanina baris eli uzatirken kendinden ayrilan muhaliflerine saldirmasinin anlasilacak bir tarafi yoktur. Düsman Kürdü öldürüyor bunu anliyoruz düsmandir yapar diyoruz,peki Kürdün Kürdü öldürmesini nasil anlatacagiz birbirimize? Burada saldiriyi olumlayan arkadaslar siz neye ve kime hizmet ediyorsunuz? Yetmedi mi Kürdün eliyle Kürdün kaninin dökülmesi? Yaziklar olsun bunu bu dönemde yapanlara lanet olsun.

13 saat önce · Beğen · 1

Mahmut Temel yaw kımse saldırıyı olumlamıyor bızde pkk den ayrıldık ama nıye pkk bu arkadaslara saldırsın saldıracak cok sey varken bu ısın ıcınde bır provakasyon var tıpkı rojavada oldugu gıbı bırılerı adeta koyun cesmesıne sıcmaya calısıyor orta hıc bır sey yokkennıye kalkıp pkk yı lanetlıyorsun kardesım baska ısınız yokmu

13 saat önce · Beğen · 1

Mahmut Temel vala kardesım ben kendı adıma konusayım osman ve gıbılerını hıc bır zaman kurt mucadelesıne hızmet edenlerın arasına koyamam hızmet edenler var ama hızmet edenlerın sırtından kazananlarda var bunlarda herhalde kendılerını bılıyorlar

13 saat önce · Beğen · 1

Kaya Begler-Kaya Irfan Mahmut bra sen PKK yapmadi diyorsun bende yapanlara lanet olsun denmisim.Madem ki yapmamis peki niye aliniyorsun?

13 saat önce · Beğen

Mahmut Temel bos konusup bır orgutu lanetlıyorsunuz kardesım kımse net bısey bılmedıgı halde lanetleyıp bırde sıddetı olumlayanlar dıye yakınıyorsunuz yoksa yanlısmıyım

13 saat önce · Beğen

Kaya Begler-Kaya Irfan Kim yapmissa lanetliyorum ne var bunda?

13 saat önce · Beğen

Mahmut Temel o zaman bekle kım yaptıysa acıga cıksın ondan sonra beraber lanetleyelım

13 saat önce · Beğen

Kaya Begler-Kaya Irfan Taş, "Bunların PKK'li olduğunu biliyoruz. Bunda hiçbir şüphe yok. Çektikleri görüntülerden PKK'li oldukları anlaşılıyor. Başkalarının provokasyonu değil, bu doğrudan PKK kadrosudur. Başarsalardı aslında toplu katliam gibi bir şey düşünmüşler. Evlere baskın öncesi, keşif yapmak isterken tesadüfen yakalandılar. Olay direkt bize yönelik" diye konuştu." Nizamettin Tas söylüyor.kendilerine saldiranlardan birinide yakalamislar.Buna ne dersiniz?

13 saat önce · Beğen

Mahmut Temel o zaman bırak tas bıraz daha netlestırsın

13 saat önce · Beğen

Kaya Begler-Kaya Irfan Simdi birileri sanada saldirsa bir Kürt olarak lanetlerim. Bir yanlisi lanetlemek kötü birsey ise susalim ne dersin? Ayrica bende PKK den ayrildim diyorsun. Peki senin cok sevdigin bu örgütünden ayrilma gerekcen neydi söylermisin? Hem ayrildim diyeceksin hemde ayrildigin örgütü savunacaksin. Bu ne cifte standartt degil mi?

13 saat önce · Düzenlendi · Beğen

Mahmut Temel sen once bos konusma ne ıcın ayrılmıs ısem senı ılgılendırmez ayrıca yedıgın tabagada sıcmamayı pkk den ogrendım

13 saat önce · Beğen · 1

Kaya Begler-Kaya Irfan Sende ayrildigina göre saldiriya ugrayanlarla konumun aynidir. Sanada böyle bir saldiri olabilir herkesin sevinmesi mi gerekir? Ayrica cok sevdigin ve ekmegini yedigin örgütünü arkadan hancerlemissin kalkip buradada örgüt adina kabadayilik yapiyorsun. Yok yedigi canaga sicmazmis hadi ordan bukelemum. PKK icin sende bir hainsin neyin savunmasi icindesin anlamis degilim.

13 saat önce · Düzenlendi · Beğen

Mahmut Temel haınler her yerde bellıdır bana saldırmadıklarına gore demekkı haın degılım oyle dusunenlerın sorunudur artık hıc bır zaman ben boyle bır ıhtamı pkkden hıc bır arkadasada yapıldıgını gormedım ama olanlarda kendılerını ıyı bılırler namusumuzla gıttık ve oylede geldık ve oylede yasıyoruz bırde hoca olacaksın bıraz analız gucunu yukselt bence cok basıt bır adama benzıyorsun

12 saat önce · Beğen

Kaya Begler-Kaya Irfan ;)) bak sorduklarima bir tek cevabin yok kalkmis bana nasil hoca olmussun diyorsun.Demekki iyi bir hocayim ki basit sordugum sorulara bile verecek cevabin yok. Cünkü salliyorsun yapma bak onlarin konumda sende olabilirdin. Bunun garantisi yoktur. Bir hareket ömrünü hareketine vermis sonradan ayriliga düstüler diye yavrularini yiyor. Sende kalkmis eski arkadaslarina silah sikanlari savunuyorsun ayip olmuyor mu? Onlar hainse örgüte göre sen nesin peki?

12 saat önce · Beğen

Mahmut Temel senın sorularına hepsıne cevap verdım ama sen duymak ıstedıgını duyuyorsun ben pkk nın boyle bır yonelımını yapacagına ınanmadım ve ınanmıyorumda tasın soyledıgıne ne kadar ınanıyorsun benım anlatmak ıstedıgım bu hoca

12 saat önce · Beğen

Mahmut Temel cun ku bız bıraz kendı malımızdan ıyı anlarız kumasın kalıtesıne bakar ona gore fıyat bıcerız

12 saat önce · Beğen

Kaya Begler-Kaya Irfan Sevgili Mahmut amacim sizinle polemik degildi fakat ilginc cevaplar alinca sana dost temelinde temennilerde bulunmak istedim.PKK literatüründe ayrilan herkes istisnasiz haindir.Sende örgütünden ayrilan biri olarak eski arkadaslarina yönelik böyle bir saldiriyi olumlamaman gerekirdi.Eger beni dinliyorsan burada keselim sende böyle bir tavir icinde olmamalisin diye düsünüyorum.Selem ve sevgilerimle

12 saat önce · Beğen · 2

Mahmut Temel ben boyle bır yonelımın olmadıgından emınım ve o arkadaslarımla her yıl newruzda b ır araya gelırrız o arkadaslarımıza karsıda hıc bır kın ve ofkemızde yok ama ısın gercegı cok fazla sevdıgımız kısılıklerde degıl ama bıl fııl onlara yapılan herhangı bır saldırıyıda kabul etmeyız ama ben bu saldırının olup olmadıgından emın degılım sen ne kadar yapıldıgından emın sen bende tam tersını dusunuyorum sanada sonsuz saygılar hocam

12 saat önce · Beğen