Çırê Musyon

8 Haziran 2013 Cumartesi

Lawikê Çolîg

Oy çin, çini çini
lêro qeder mi çinû
kênê rind mi nigênî
cînî vîyê hê mi dimî

Cînî yên vêr pêrcînî,
her ruej mîr fînc erzêni,
bela xwı dûsnên mîrî,
vun ti mecbur ma gênî.

Cînî viyê pîyor zürkêrî,
cara munên pixêrî,
ge naver ge wuevêrî,
ma xortûn werdûn wuêrî.

Kênê rindêk û delal,
zewaj mîr'îz hêlal,
lêylî nibîya zelal,
cînî viyê mi kên nazar.

Ez êrdîşê xwî taşena,
Îşlig sîmin muêcnena,
zimbêlûn tezûn tadena,
paşne solun şiknena.

Cînî viyê veyvêd kay kên,
camêrd rindun êyar kên,
dêst yin gên govend uncên,
yobînonîr çim şiknên.

Xort kuên qeflê kênon,
sawên misk emberonî,
dismal dûn yewbinonî,
zê xezal loq erzêni.

Cînî vîyê pîyor zûrkêri,
cara monên pixêrî,
ge nawer ge wuêverî,
ma xortun verdên wuêri.

Kênê rind kuên mi vîrî,
qum derg û alışk sûrî,
say'a poti yin buêri,
mira vun ti sersêrî.

Ez taleh xwî sekêrî,
vêj sêr koy'un biqêrî,
talêh pirçin wuêkîrî,
hewalê kênun kêri.Ina lawik  Çolig'ra Mahmut Ayçiçek nişta

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder