Çırê Musyon

12 Haziran 2013 Çarşamba

Rêhmeta Êziz Filît Doryeş ser yew AnekdotRehmeta Eziz Filit Doryeş waxtag Almanyad sürgünid'ib.imkan ew waxt guerê lawik viraştinî.
Yenû mi vir yew qaset dekerdi bi. Almanya ra ew waxt yew şinasi omêbi qaset Êziz xwe di ardibi.

Ew waxt teyp newe veciyabi kê herkes di çinêbî. Şarî ma qaset rêhmeta Êziz zedera qeyd kerdibi,her kêyê di qaset Êziz cenênî.
Zafî cênon goştari kerdinî û cir bermênî.

Vatinî wayê Êziz zaf ê ra zaf hês kênî.
Surgun Êziz ser zaf qehriyênî.

Êziz qijê xwi'd hem çiman xo ra hem zî dadiyê xwi kerdibi vin û yêtim bibi pil.
Na re zerrê piyorê Çoligijan cir vêşênî.

Piyorê Çoligijûn tera hês kerdînî.
Qaset Êziz zafi sürgünê xo ser lawik estibi.
Dima yêtimê xo ser viraştibî.

Yetimê ê di yena zunayişig dumrîyê xo û babî êy hêcî Filit'ra binê decayê bî.
Ni semedra lawik serê babi û dumrî yê xwî ser zî viraştibi.

Müşêre kên Fato hêci,
Vun Êz boncin dar agaci.
Wa xwîr weşîb wa xwîr vacî
Lê Êzo lê Êzizo,
şar umnûno tuê payizo.


Apê Êziz hêci Wisif bêlyê Çoligid xebityênî.
Hêcî Wisif vatişan gore Türkeşçi bi.
Êziz ni waziyêt apê xwi ser zaf qehriyênî.
Yew ruec vatişan guêre yew mektûb nisenû.

Eziz mektûb xwi dî vunû:
Wuso wuso wiriso,

Yena zunayiş, na cûmla Êziz gorê apê xwi ra zaf memnûn nyêb î.
Mektûb Êziz ser hêcî Wisif binêk pê decenû.
Hêci Wisif cevab xwi di qalê Êziz ser vunû:

Êzo Êzo lir xwêzo de bê lezo.

Êyr mi rêhmeta Êziz ser yew nistê wendibî, êna mersela amê mi vir  û mi nişt.

Irfan KAYA/Almanya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder