Çırê Musyon

21 Ocak 2013 Pazartesi

Şeref û Xesiyet ho aşikonid


Ni hêdise 1980 ra ver Syerbê(Sivun) di, Şex Mêhyeddin serra viyerta.
Şeyh Mêhyeddin Kelaxsi, lacê Şeyh Hüsên efendi bi.
Rojek şinû Syerbê , verê Qehwexonê di cemaat yenû pyê ser.
Benû şun Syerbêyic Qehwexonera tek tek quêni dûr şinî kê xo.
Efendi têna verê qehwexone di monen û.
Waxt hîn bîyu şun , efendi tew gena xob xo fikriyenu û vunû ez tebera menda.
A hêl Meh Ceb(aşîk sivon) yenû verê Qehwera viyerenu ,vênenû efendî tena verê qehwi di runişto.

Meh Ceb vunû:
-Efendi xeyra ti tenay?
Efendi vunû:
-Meho ena dew di vahar şeref û xesiyet kes nêmendo.
Spêzê spon, ez tena ityad verda û şi kêyon xo.
Yew têk mira nêwa bê meyman mibi.
Mêh Ceb vunû:
-Efendi ez hema nêmerdo, .
Ti emş bêni meyman mi.
Efendi û Mêh piya dûnî ra şinî kê Mêh.

Mêh baxçê xo di doşek erzenû êrd û balişnan dormaley efendî di nunu ruê.
Di tenê dik zi birnênû, cênê Meh  şûm kena hêdrê ,pîya nûn xo wên.
A şew şex û Mêh teraqnênî.
Benû siba ,Mêh sêparê zî dunû şex û dima naşnenu otobos û efendî finênû rahar.

A roj ma qehwexonê Miyalonicon di roniştê bi efendî amê qahwexone.
Wenda piyorê civan û xortanid.

Efendî wa:
-"Ene welatid şeref û hêsiyet têna aşikan di esto"
-Aşik ma miyamra şêri se, ma piyor benî zêy cî.
Bişew şeref hesiyêt ni welat Mêh Ceb xelasna.
Ni vatê mi xo vira mekirin.
Na yena zunayiş,
êdet milletê ma têna aşîk devom kênî.

Irfan KAYA

15 Ocak 2013 Salı

Mar miyan qawirmi do.


Ormunci Nec dewê karêr Bubonra bi.
Homa rehmê xo pê bikû zaf reqa(raki) şimitînî.Sobina zaf insun baş bi.
"Vanê ya her rind di micit yew qusir esto" Rêhmeta Nec zî qusir ê werdiş û şimitiş bi.

Nec dairê dariston di mehmur bi,daristan Çolig pawitînî.
Daristan Çolig dar maziyer û mintiqay dariston zî zaf heraya.

Nec û embaz xo hettûn Mendû dariston pawitinî.

Mi waştigi ez merselêy Nec û , wahar loqontê çir'rê Yad Yib mendoyic binusî.

Nec bişinî hettûn Mendû micit şinî loqontê Yib çay û nûn Yib werdinî. Yib yew merdimû dindar bi labelê Nec zî qizilbaş bi û reqa zi şimitînî. Yib ridî reqa ra Nec ra zaf hês nêkerdinî. Nec zaf sarê çarnênî Yib û felêk ardinî ê ser.

Nec û embaz xo yew ruec şinî loqontê Yib. A hêl Yib mutfaq di piyonz birnenû. Nec û embaz xo şinî nişênî ruê. Pizê eyn weyşonû. Nec şinû qepax quşhonî akênû çi bivînû, quşxune hettûn fêk qawirmê ho dekerde. A ruec Nêc dest di yew mar lastiqîn esto.
Nec embaz xo ra vunû:
-Embaz ez nî mar lastigin bena miyan qawirmî di ca duna cî. Yib amê pers ma bikerû , ma vanê qawirmê wenî. Yib mar biwinû micit vunû qawirmê çinû û liyên qawirmî benû dered rişnenû. Ma veciyênî teber hetî pêra ma şinî dered qawirmê pê nûn xo ya wenî û xwi kenî mird.
Embaz Nêc vunû tamom.

Yib gurê xo mitfaq di qedinenû yenû Nêc û embaz ê het vunû:
Şima çi wenî ez şimar biyarî?
Hürd heme zî vanê ma qawirmê wenî.

Yib het quşxonê qawirmiya şinû qepax quşxunî akêno çi biwinû,yew mar sarê xo daritû wi onêno Yib ra. Yib şaş benû û tersenû cad qepax quşxunî nunû ruê û ageyrenû Nêc û embazê ê ra û vunû:
Qawirmê qediyo ez sobina wer bidi şima?
Yib zaf fêqirû ,aqil nêkenû mar sênî eşkenû bikû quşxonê qawirmî.

Nêc û embazê ê vanê ma bê qawirmê tewe niwenî û vêcênî teber xo nimnênî û temaşê Yib kênî.
Yib êyn dima quşxunê qawirmî genû xo dest û veciyenû teber,dormalêy xo onênû kes nêysenû. Xo dunû seracêr derî. Quşxunê qawirmî vêrî derî di rişnênû û agêyrenû loqontê.
Nec û embaz xo a hêl nun xo gênî şinî qawirmî ser. Mirdê xo qawirmî wenî.
Merselê Nêc û Yib zî ni qedeya.

16.01.2003
Irfan KAYA

5 Ocak 2013 Cumartesi

AKP son projesi ile PKK'yi bölme hesabi icindedir..


AKP PKK yi bölmek icin Öcalan'i öne sürüyor.
Öcalan'dan silahlari birakma sözü almis.BDP lileride onun icin çağırarak bakin bu söyleyeceklerimi bütün teşkilata anlatin bir yaramazlikta sakin bulunmayin yoksa çiranizi yakarim demiştir.
Asıl amaç PKK'yi silahsızlandırmaktır.1999 daki gibi silahli güçleri güneye kaydiracak.Çatismasizlik ortami yaratilacak, bu süre içinde bütün bu çalismalar hizla yapilarak yerel seçimlere yetiştirilecek.
Amaçlanan yerel seçimlere kadar eli güçlü bir AKP ile seçime girmek olacaktir. AKP'nin 2023 projesi dahilinde bütün bunlar yapilacaktir.

Asil sorun Kandildekiler olarak görünüyorsada bence onlarda karşi koyamazlar.Çünkü Öcalan hepsini zaten geçmişte Hadim etmisti.
Onlarda bu koroya katilirlar fakat onlarin üzerindeki irade(Iran,Suriye)bunlari zaman zaman kişkirtarak öne sürecekler.
Yine PKK icinde küçük bir kesim buna direnecek. 
Zamanla bu direnç kirilsada marjinalleşerek varliğini cilizda olsa sürdürecek.
Öcalan o zaman karşı olanlari ajan hain işbirlikçiler olarak niteleyecek,büyük çoğunluk Öcalana itaat edecek ve böylece PKK farkli versiyonlar olan bölünmüş güç kaybetmiş bir örgüt olacak.

Simdi faşist AKP diyen PKK lilerde  bir süre sonra AKP ile Öcalan arasinda anlaşilan protokole uyarak AKP yi destekleyeceklerdir.
Zaten Tayyip geçenlerde anayasa calişmalarindan bahsederken, karşi cikan muhalefeti imali sözlerle mecliste küçük gruplarla derdest edeceğini söylemişti.
Kastettigi BDP'ydi.
Yeni anayasa paketi üzerinde BDP ile uzlaşarak meclisten geçirecek.
CHP ve MHP'nın  yüksek sesle bağırmalarıda bundandır.
Bu pakette Türkiyelilik öne sürülecek ,Öcalanda diyecek Türkiye ulusu dediğim buydu işte.
Ayrica bu pakette yer alan başkanlik sistemine geçilecek yerel yönetimlere özerklik taniyacak.
Yerel yönetimler yasasidaki şerhıde kaldıracak ve anayasaya koyarak yasallaştıracak.
Öcalan'da demokratik özerklik projesi diye bunu Kürtlere sunacaktir.
Bu pakette ayrica geniş kapsamli bir af yasasida yaşallasarak hayata geçirilecektir.