Çırê Musyon

19 Haziran 2013 Çarşamba

Savaşın mağdurları Kadınlar,
Savaş hali yaşayan ülkelerin en büyük magdurları kadınlar olmuştur.


Ancak muhafazakar toplumlarda yaşanan bu vakkaların büyük çoğunluğu kadın olması münasebetiyle, taşıdığı kaygılardan dolayı sessiz kalarak yaşamının geri kalan kısmını hergün aynı travmayı yaşayarak sürdüren yüzlerce hatta binlerce kadinin olduğunu biliyormuydunuz?

Eskiden siyasi kimlikli kadinlar bu tecavüz vakalarinin kurbani secilirken, son 30 yilda sehir,kasaba ve köylerde istisnasız bütün kürt kadınları devletin kolluk kuvvetlerinin hedefinde olmuşlardır.

Köy ve kasaba karakollarında sıkça yaşanan tecavüz ve zorla alıkoyma olaylarının büyük çoğunluğu bilinmemekle beraber, magdurlara yardım edecek ve yol gösterecek kişi, kurum ve kuruluşlarında uzun zaman bu olaylarda gereken duyarlılığı gösteremediklerinden , bu vaka'lar artarak günümüze kadar gelmiştir.

1984 ten bu yana ülkemizde yaşanan savaş ortamında binlerce kadınımız asker,polis ve korucuların tecavüzüne maruz kalmışlardır.

Yine toplu tecavüz olaylarından yargilanan, devletin Polis,asker ve brokratlarinin ancak basına yansiyanlarını ögrenebilmekteyiz.
Kürdistanda Jandarma,asker ve korucularin toplu tecavüzlerine ugrayan ve sürekli tecavüze maruz kalan binlerce kadın vardır. Bunlarin tesbitinide yapmak maalesef cok zordur.

Topluma peygamber ocağı diye yutturulan askerlik kurumu, üst rütbelisinden erine kadar yüzlerce tecavüz olayının failleri olarak bilinmektedirler.

Yine korucu artıklarının Kürdistanda görev yapan yüksek rütbeli subaylara kırsalda yaşayan kürt kadınlarını sunduklarını daha önceleri basına yansıyan kadarını duymuştuk.

Bugünkü radikal gazetesinde Yildirim Türker'in kaleme aldigi yazidanda 405 kişilik jandarma personelinin karıştığı suçtan'da anlaşıldığı gibi büyük bir tecavüz ordusuyla karşı karşıyayız.
1990 li yılların başında başta Şirnak olmak üzere Silopi ve Cizre gibi ilcelerde yogun tecavüz olaylarına karışan asker ve korucu çetelerine yönelik hukuki herhangi bir soruşturmaya  tanik bile olmadik..

1990 lı yıllardan bu yana binlerce Kürt kızı evlenme vaadiyle ya kandırılmış yada bu tecavüzcü sürüsü tarafindan kirletilerek terkedilmişlerdir.

Kürt halkını yerinden yurdundan sürüp, Türkiye ve Kürdistan metrepollerinde zor yasam koşullarını dayatan sistem, en büyük oyununu kadın ve çocuklar üzerinden sürdürerek,  toplumunun ana çekirdeği olan aile kurumunu dağıtarak kadini fuhusa ,çocukları ise kapkaç,hirsizlik ve uyuşturucu tuzakları içinde yok etmeyi amaçlamaktadır.
Asimilasyonun bir başka çeşidi toplumsal yozlugu,ahlaksizlığı güçsüz kürt toplumu üzerinde en adiyane bir biçimde sürdürerek,kürt toplumunun dinamiklerini sistematik bir şekilde yok etmeye çalışmaktadırlar.

Kürdistanda kadına yönelik bu uygulamalarla Kürt toplumunu kadın üzerinden vurarak teslim almak , ve kürt halkının haklı davasını geriletmek amaçlı eğemen sistemin  politik uygulamaları olduğu kesindir.

Geçmiş tarihimizdeki,1921 1925,1929 ve 1938 deki uygulamaların benzerini halen kürtler üzerinde uygulamaktadırlar..

Bingölde son yaşanan ve sosyal medya üzerinden büyük bir duyarlılığa konu olan olay sadece yaşanan binlerce vakalardan bir tanesidir.

Toplumsal duyarlılığın sosyal medya aracılığıyla dahada geliştiğini ve bu duyarlılık neticesinde yüzbinlerce kişiyi hemen harekete geçirebilen iletişim ağı neticesinde caydırıcı kamuoyu oluşturularak olayların üzerine gidilmesi ,suclulari korkuttuğu gibi işlenen bütün suclarında ortaya çıkarılması mümkün olacaktır.

Bu olayda gösterilen tepkiler sonucu harekete geçen sivil toplum kuruluşları,yine sosyal medya ağı üzerinden gösterilen tepkiler sonucu büyük bir kamuoyu oluştuğunu görmekteyiz.
Umarım adli merciler diğer tecavüz olaylarında görüldüğü gibi olayin üstünü uyduruk gerekçeler yaratarak kapatmazlar.

20.06.2013

Irfan KAYA-Almanya.

12 Haziran 2013 Çarşamba

Rêhmeta Êziz Filît Doryeş ser yew AnekdotRehmeta Eziz Filit Doryeş waxtag Almanyad sürgünid'ib.imkan ew waxt guerê lawik viraştinî.
Yenû mi vir yew qaset dekerdi bi. Almanya ra ew waxt yew şinasi omêbi qaset Êziz xwe di ardibi.

Ew waxt teyp newe veciyabi kê herkes di çinêbî. Şarî ma qaset rêhmeta Êziz zedera qeyd kerdibi,her kêyê di qaset Êziz cenênî.
Zafî cênon goştari kerdinî û cir bermênî.

Vatinî wayê Êziz zaf ê ra zaf hês kênî.
Surgun Êziz ser zaf qehriyênî.

Êziz qijê xwi'd hem çiman xo ra hem zî dadiyê xwi kerdibi vin û yêtim bibi pil.
Na re zerrê piyorê Çoligijan cir vêşênî.

Piyorê Çoligijûn tera hês kerdînî.
Qaset Êziz zafi sürgünê xo ser lawik estibi.
Dima yêtimê xo ser viraştibî.

Yetimê ê di yena zunayişig dumrîyê xo û babî êy hêcî Filit'ra binê decayê bî.
Ni semedra lawik serê babi û dumrî yê xwî ser zî viraştibi.

Müşêre kên Fato hêci,
Vun Êz boncin dar agaci.
Wa xwîr weşîb wa xwîr vacî
Lê Êzo lê Êzizo,
şar umnûno tuê payizo.


Apê Êziz hêci Wisif bêlyê Çoligid xebityênî.
Hêcî Wisif vatişan gore Türkeşçi bi.
Êziz ni waziyêt apê xwi ser zaf qehriyênî.
Yew ruec vatişan guêre yew mektûb nisenû.

Eziz mektûb xwi dî vunû:
Wuso wuso wiriso,

Yena zunayiş, na cûmla Êziz gorê apê xwi ra zaf memnûn nyêb î.
Mektûb Êziz ser hêcî Wisif binêk pê decenû.
Hêci Wisif cevab xwi di qalê Êziz ser vunû:

Êzo Êzo lir xwêzo de bê lezo.

Êyr mi rêhmeta Êziz ser yew nistê wendibî, êna mersela amê mi vir  û mi nişt.

Irfan KAYA/Almanya

8 Haziran 2013 Cumartesi

Lawikê Çolîg

Oy çin, çini çini
lêro qeder mi çinû
kênê rind mi nigênî
cînî vîyê hê mi dimî

Cînî yên vêr pêrcînî,
her ruej mîr fînc erzêni,
bela xwı dûsnên mîrî,
vun ti mecbur ma gênî.

Cînî viyê pîyor zürkêrî,
cara munên pixêrî,
ge naver ge wuevêrî,
ma xortûn werdûn wuêrî.

Kênê rindêk û delal,
zewaj mîr'îz hêlal,
lêylî nibîya zelal,
cînî viyê mi kên nazar.

Ez êrdîşê xwî taşena,
Îşlig sîmin muêcnena,
zimbêlûn tezûn tadena,
paşne solun şiknena.

Cînî viyê veyvêd kay kên,
camêrd rindun êyar kên,
dêst yin gên govend uncên,
yobînonîr çim şiknên.

Xort kuên qeflê kênon,
sawên misk emberonî,
dismal dûn yewbinonî,
zê xezal loq erzêni.

Cînî vîyê pîyor zûrkêri,
cara monên pixêrî,
ge nawer ge wuêverî,
ma xortun verdên wuêri.

Kênê rind kuên mi vîrî,
qum derg û alışk sûrî,
say'a poti yin buêri,
mira vun ti sersêrî.

Ez taleh xwî sekêrî,
vêj sêr koy'un biqêrî,
talêh pirçin wuêkîrî,
hewalê kênun kêri.Ina lawik  Çolig'ra Mahmut Ayçiçek nişta