Çırê Musyon

13 Mayıs 2019 Pazartesi

EHMED QASIMÛN


Ewro yew astare xij bi asmîn ra
Namey no astarey Ehmed Qasimûn'
Ey dima xemnak bi nebat herr' sera
Pel kerd xwi ver û vat' Ehmed Qasimûn
Gûl hîna bîy sûr mend' şa xwi ver sare
Vil bi virseyê xwi sare vet' ware
Zergûneyê wisar xwi kerdo pare
Qey xatirê eşqê Ehmed Qasimûn
Veng bermey beybuni sosin mend qîja
Vaş û çere lerza neflik mend deja
Vervecik xwi ada xwi da het' tîja
Zikir kerd' nameyê Ehmed Qasimûn
Vildan sey yew lîhêfî xwi ant' serê ey
Kozvilikan gil eşto dor û verê ey
Bi boyê nebata bi de herrê ey
Bi misk û ember mend' Ehmed Qasimûn
Gulzera aşûyen' Hîro verdîyen
Bi wisar zil erzen' bi xweza zîyen
Bi rengê Kesk sûr û zeri adîyen
Sey alawa rengîn Ehmed Qasimûn
UMER FARUQ ERSOZ

11 Mayıs 2019 Cumartesi

Dêc welat


Ityad dar a nıkena vıl,
ıtyad sûr nıbena gûl,
ıtyad adır nıken kıl,
nivêren ıtyad ruec nivêren
zerrê mira dec ho vêren.

Çow niverden ti derd xo vac,
Nı kêna ıtyad mend nı lac,
Itara tım tım vêren dec,
nivêren ıtyad ruec nivêren,
zerre mıra dec ho vêren.

Insun îtê ho nı huyen,
Inson îte ho xapîyen,
şew derga ruec nıdîyen,
nıvêren ityad ruec nıvêren,
zerrê mıra dec ho vêren.

Ityad çöw nışken bıhuy êr,
ıtyad şîkê pîyorê zêr,
ıtyad ma nı fînên vêr,
nıvêren ityad ruec nıvêren,
zerrê mıra dec ho vêren.

Çöw mı sarêra nıkerd dest,
çöw nızun ma kom ıtyad êst,
nı cîrûn ıtad mend nı dost,
nıvêren îtyad ruec nıvêren
zerrê mıra dec ho vêren.

Ityad nı têyr mend nê zî nur,
pîyor îtara kotî dûr,
dost û cîrun kotî mi vîr,
nıvêren ıtyad ruec nıvêren,
zerrê mıra dec ho vêren.

Ityad hîn dar nıgen balî,
Ityad mîrçîkîr çîn halîn,
ityad nı qedîya talî,
nıvêren ruec nıvêren
zerrê mıra dec ho vêren.

Kot mı vîr pîyor heval mı,
xebêr nıkên hîn ın fêk mı,
tım ha bermena daykê mı,
nıvêren îtyad ruec nıvêren,
zerre mıra dec nıvêren.

Ahmet Çiçek