Çırê Musyon

16 Mayıs 2016 Pazartesi

ABDULLAH KANTOZÊwdillah Kantoz babî Dr Rodî Demirkapî bi..
1965 di Xarpetira benû namzet wekîlê..Şinû yew dewê DEP (Karakoçan)
Vecîyenû sêr yew kerra..Dewicanra semedê xo ya rey wazeno..
Dewicanra vano:
Şima kê xo di pilawa goşt pocênî..Pilavê xo şima wênî, estê goşt şima top kênî danî kutig xo,, yan şima donî kutig xerîban.?
Dewîc vanî:
Ma dûn Kutig xo..
Rehmeta Êwdilla vano :
Ez ewlad şima wo..
Şima sênî estê goşt xwi dani kutig xo,,Reyon xwi zî bidîn mi..
La bele seçim benu, dewîc rêyun xwi dûn xeriban û nêdûn Êwdillê..
Na mesela..
Rehmeta Abdulmelik Firat kitab xo"Anilarim" nişta..
Rehmetli Abdulmelik Firat vano :
Êy Êwdilla Kantoz..!
Torn to hema zî hê rêyê xo danî kutigon şarî.
Mi waştig ez na mesela şimad bar bikerî..
Eyro millêtê Kird hema zî dişmên xwi dima ha şina..
 
Yew del veciyena vana:
Öcalanra nêbo Kird bênî dewlet..
Öcalan newerdeno Kird devletib..
Teminat Tirkiya Öcalano..
Kirdanra veng nêvecîyeno..
Hişar Kirdan besto..
Nevanî hê delê,
 ti kama ti ci kesîya? 
 
Yewna dêl veciyena vana :
ISID tirbê Atatürk bomba kena..Ez ha şima pê hêsînena..
Ce Atatürk babkal ma nîyû..
ISID bomba kena nikêna mar çi lazimo..
Ina del, semedê Cizîra,Sur,Nisêbîna,Şirnaka tewe nivuna..
Tewe Atatürk yê girota..
 
"Karm dar darra nêbû dar puç nêbena"
karm zerrê madi estî..
In karmon hettûn ma pak nêk,,xelasê millêtê ma çinya..

1 Mayıs 2016 Pazar

Fistonêk Çolîg

SÎYASÊT INON ÇEP

Homa rehmê xwî cîr bîk.

Rocêk  Hêcî Ziya Azij ,

mina ver şînî çarşû..

Cêr purnê Malla xelîlid ez pêra rasawo cî...

Ma pîya persê û ma het raştra seracer şînî çarşû.

Cêr'ra rehmeta Rîzê Mehmûd Doryêş û Zekî Malla Mêmîş,

hêt çep  wevêr ra cêr omênî şînî kêye..

Hêcî wa warêza de bon cira.

In hürd heme zî cara çêp,

in semedra tim o hetra şîn kêye...

Wêverra  wêver  ma slom da cî û ma şî çarşû.


KAT CILLÛN

Rehmeta Hêc Zîya Bozaba Azijib..
Terakê Hecî zaf weşib..
Honc waxt yew seçîmib.
Hêcî vêr Qehwîd ronişt bî.
Ma çend embaz şî het di ronişt.
Wa ez cê çî şimara persena.
Ma wa vac Hêcî!
Wa:
Lêr ez onêna waxt seçîmîd cil zafîn newe.
Şima vûn se ?
Ma wa Hêcî êncax ti bizon, ma nizon...
-Wa, lêr qismêk inson vêşon,, 
yew aşm semedê pîzê xwi ya , 
qismêk zî yew kat cillûna xwî roşên.
Waxt secîm şima cîl newê kom sera dîy ,
bizonîn xwi rüet yew kat cilona