Çırê Musyon

1 Mayıs 2016 Pazar

Fistonêk Çolîg

SÎYASÊT INON ÇEP

Homa rehmê xwî cîr bîk.

Rocêk  Hêcî Ziya Azij ,

mina ver şînî çarşû..

Cêr purnê Malla xelîlid ez pêra rasawo cî...

Ma pîya persê û ma het raştra seracer şînî çarşû.

Cêr'ra rehmeta Rîzê Mehmûd Doryêş û Zekî Malla Mêmîş,

hêt çep  wevêr ra cêr omênî şînî kêye..

Hêcî wa warêza de bon cira.

In hürd heme zî cara çêp,

in semedra tim o hetra şîn kêye...

Wêverra  wêver  ma slom da cî û ma şî çarşû.


KAT CILLÛN

Rehmeta Hêc Zîya Bozaba Azijib..
Terakê Hecî zaf weşib..
Honc waxt yew seçîmib.
Hêcî vêr Qehwîd ronişt bî.
Ma çend embaz şî het di ronişt.
Wa ez cê çî şimara persena.
Ma wa vac Hêcî!
Wa:
Lêr ez onêna waxt seçîmîd cil zafîn newe.
Şima vûn se ?
Ma wa Hêcî êncax ti bizon, ma nizon...
-Wa, lêr qismêk inson vêşon,, 
yew aşm semedê pîzê xwi ya , 
qismêk zî yew kat cillûna xwî roşên.
Waxt secîm şima cîl newê kom sera dîy ,
bizonîn xwi rüet yew kat cilona

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder