Çırê Musyon

30 Nisan 2016 Cumartesi

ŞINGILI GÖTÜME GO..!1983-85 ez Zonguldak'id xebîtyeni...
Dewicon  mira vatini Kurt ögretmen..
Rocek qal kirdonra bî  a,,
dewicûn wa yew veyve ma wa kird esta..
Bi rasti mi mereq kerd mi va ez rocek bivînî..
Ina kirdê ma kama komcara wa..

Yenê aw dûsyayê percin mekteb ma bî..
Yew roc yew cînî û di qic(gede) xwi amêbî vêr yenî aw...
A cenek qal tewîrek kerdîn..
Gedê yê sitil aw girot û vazda..
Cenek hêrs bibî qij (gedî) dima vendênî..
"Gede şingili götüme go,
Ula gede derem şingili götüme go.."
Cenek qic xwera vatin sitil meber erda ron..
Mi rind gos na vengê cenek ser..
Belya des rê na qal qic (gede) xwira yê  va..
Na cenek bacê mi pers ker Qers ra bî..
Kok yê Azeri bi...

A roc dewıc vêr mektêbîd top bibi..
Dewîcûn  va,,
 hoca na cenek şimara wa..
Ez agerawa dewicun..
Mi  va,
Inê ma nîya inê şima wa..
Şima vazeni ma şart bıker..?
Ina vakê şima wa...
Şima inon nêkên tera pers bikerîn,,
yew kelima wa tek ya kirdki nezona..?
Dewicon va na Qersra wa..
Mi va Qersid Azerî zafî..
Azeri kok şimaray..

Eg hol bî e şima wa ,, qey  xirab bi se bena ê ma...
O mi va êyba reş,,vûllay mad kes nêvûn şingili götüme go..
In zuvan şima wo
Encax ê şima sitilon non pê xo ya.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder