Çırê Musyon

28 Nisan 2016 Perşembe

Seyh Meydî efendi Piran
Brê Şex Said efendi Şex Mêydî efendi,, 
Hayrabolu qezê Kirklarelid sürgünid mendibi..
Vanî Şari ucay zaf şinî Şex ser,,tira pers kêrdînî..
Sex çi vato se şî gerrê Şêx hukmat xo di kerdo..

Yew ruec yew merdim verî qehwexonid Şex ra vano:
Siz bizim askerleri kapinizda öldürdünüz?
Hepiniz haydutsunuz...

Şex mîyan cemaat yinid vano:
Ma Kird feqir yew milleta,,
Di biz û çend tene kêrg ma ,,
yew baxçê ma û qicik tena estîbi....
Êsker şima tim roc û şew bînî percinon ma di gêrênî....
Ma vatînî dê qey dizdi,
ma nên pau û eskêr şima kiştîn. Hal û meselê eskêr şima in qedebî..
Şex agêyreno ê merdimra vano;
Çi gurê eskêr şima estibi bîn percinon ma di?
Ez her roc binî percinon şimad bigerî, cenon,veyvon  û kêynon şima tamaşê bikerî, şima mi sekerdin..?
Qalê Şex ser zuvan merdim kilit beno..
Na mesela ser,,
o merdimib ho,, honc şibi gerre Şex kerdibi.. 
Şex ridî ê qalan xo ya 6 aşm zered mendibî..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder