Çırê Musyon

18 Kasım 2013 Pazartesi

Kürt Tahir!!!!

Hûkmat Tirkan 1933 dî Şex Tahar efendî sürgün şawênî Trakya,

Şex Tahar zaf zunayê yew merdimib, kam yo welat bişini , zaf lez şari ucadî tekiliyate viraştînî,
Şex Tahar surgnid tim veciyenû çarşuye qezê Malkara, şarî ucad pê zunayê xwî lez tekîlyatê viraştîbî,
Lac Sex Tahar efendî Sex Fahrî vatînî, waxt hêrb cihan diyindî babî mi radio goştari kerdinî,derheq hêrbîd çi bibînî, hem zunayê xo hem siyasêt dinya ardînî zuvan ser.
Şarî Malkara, ridî zunayê babay'ra , zaf qimêt dênî ci.


Vatînî Şex kêyera veciyenî teber, qic mêhla (gede,doman) kotînî Şeyh Tahar dima,
Qic vanî:
Kürd Tahir,Kürd Tahir!!!!
Şar Malkara, qic xo têmî kerdî, xo gorê pê qicona heqeret kênî şex Tahar.
Şeyh Tahar , qijonra zaf hês kerdînî.
Tim şeker,pisküvît u perê hurdi çinay ê  cêbîd  bibinî
dênî qicûn.
Yew roc yew kird benû memanê Şeyh Tahar efendi.
Şex û memanê ê pîya kêye'ra vecîyen şinî çarşû, qic konî Şex dima, Tirki vanî Kürd Tahir,Kürd Tahir!!!!
Şeyh honc xo cêb'ra şeker u peran hûrdî vecenû dûn qicûn.
-Meman Şex  zaf hêrs benû,Vûnû :
-Efendi ni qede nêbeno, to ra vanî Kürd Tahir ti vengê xo niken,  ti agêyren qicûn çi dûn
qicûn inon, ti hol nikên.
Şex Tahar ageyrên memanê xo ra vunû:
-Qij  raşt vanî, tewe o xirab mira nivûn.
- La bivatînî ,Türk Tahir, Türk Tahir...... mi sekerdinî?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder