Çırê Musyon

31 Aralık 2013 Salı

Kam ê bişû,

Hêcî Hêsen kê Saf , dewe Gowderî Zûver'ra bi.
Êdenad cuwîyênî,
Homa rehmê xwu pê bikero, Hêci miyan kom xwu di merdim êsayê bi.
Qalê ey miyan qom xwu di perê kerdinî.

Hêci meselê kirdan ser zaf hişar bi.
1992 di , ez Edenad di şev biya meymanê Hêci.
Ew waxt hêci yew bolê kitaban êrnabi û her roj yew di sehat kitab wendinî.
In waziyet hêci zaf wêş mina şibi.
Serran ê di zaf kêm însanî ma kitab wendînî.
Qayîl bi zunayê xo zede bikero û meselê milletê ma bidû şarî ma qebulkerdiş.

Yew lac hêcî, 1991 di bibi şerwan PKK.
Lac hêcî, 1992 di dewe Piran Pîrejman di şehît kewtibi.
Kiştîş lac xwu sera zêdera mîyan sîyaset di cê xwu girotib.
Sêr yi viyertibi, ê seran ra pêy omeb Êwropad meselê kirdan ser xebat kerdîn.

 Hêcî bad kiştiş lac xwu, zaf tê serra diya.
1993 di amebi Çolig. ca ci nidîyênî. Çolig û Xarpêt'id gêrênî propaganda kerdînî.
Kam vera meselê kirdan bivindertînî zaf şinî êyn ser , qayilib ê insanan bûnc miyan dehway Kirdûn.

Ew waxt Zûver di ,di merdim nebbaş estibî.
Ê merdim gerrê şarî xo şînî hüqmat'id kerdîn.

Ê merdimanra yew muhtar dew bi.
PKK, ew waxt kotibi muxtar dima, çend rê muxhtar hîşar kerdibî, la bele tewe muxtar sarê nişînî fehlê xo ya pis devom kerdînî.
Zûveric zaf pê decênî. La bele tewe dewicon destra numênî.

Şerwan PKK, rocek reçê muxtar romeni,  muxtar vêr ruê Murad'id unî fasal û tepîşênî.
Muhtar pê destan'a xeneqnênî, dima la êrzênî milê muxtar û pird Züwer di aleqnênî.
Muxtar yew roj pird ser aleqnayê mendibi.

Huqmat xeber gen û yenî tirmê muxtar pird serra unî war, Mudeûmumî kêşîf tirm ken, tirmê muxtar têslîm merdimanê ê kênû.
Xeneqnayiş muhtar zaf weş Hêcî'ya  şib.

Hêci vatibi:
"kam tirmê ê hayin bişû, ez nuna daykê ey"
 Yew merdim vun:
 -Hêcî Ap to, mallê dewo, lazim o apê to tirmê ê bişû.
 Hêcî vun:
 -Ap mi bişu , ez nuna daykê êy zî.

31.12.2013

Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder