Çırê Musyon

7 Ekim 2013 Pazartesi

Zwexpayic û Tunstîc

Zwepa û Tunst di dewî Gowderîyê.
Binatê enê di dewûn pêyatî nîm sehat esto.
Ni di dewûnra Zwexpa Tunstra cor qeme di mîyan yew çalda, Tunst zî  Zwexpara cêrd monêna.
Awê Hêgan û baxçan Tunsticon, mintiqay Begler'ra şina.
Begler yew mintiqay Zwexpaya.

Zwexpayic rê rê na awk birnênî, hegay û baxçê Tunsticon bê awk mendinî. Tunstic yên pîyê ser, vanê ma şerî Zwexpayicondi derheq awk di müşêre bikerî.
Qey awkê ma birnênî, hegan û baxçan ma bê awk verdênî.
Xo miyandı çend merdimanra yew qeflê non pîyêra û şinî  Zwexpa kê  Êl  Êyş.


Zwexpayic qom qilafetê xo di Tunsticon gorê zihm û dêrg î.
Tunstic yên kê Êl Êyş bênî meyman.
Êlî venda çend dewicun dunû.
Ni dewic Hüsik kek êyş, Hêm Fatê birun, Hüsnî kî Rej, Êl Gûl û muxtar Yib Êm î.
Ni ponc hemê zî qom qilafet êyn cado.
Tek tek bêr vadî ra quêni zere.
Yew zwexpayic erê yenû zere,
Yew Tunstic onênû qom qilafêt êyn ra  tersenû.
Hüsik kêk Êyş zaf yarûn yew merdim bi.
Onênû Tunstic terseno.
Ageyrenû Tunstic û vûnû:
-Laco qey ti tersay?
Tunstic vunû:
-Xalhüs de bon tera  çend gird û , qet nimonen sobina insûnûn.
Hüsik vunû:
-Ti  meun qom û qilafêt ê ra.
A ser yew zirqet da bî piro mîz verdabî xo.Irfan Kaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder