Çırê Musyon

16 Şubat 2013 Cumartesi

Miyalonic çi zun wer pocû.


1989 di Selhêdin Miyalonic bibi reis bêlyê Çolig. Yew serra pêy bêlyê Çolig hewilya bî binê xo ya newe.

Qat sêr  reis kerdibî loqontê.
Xebatox bêlya nim roj şinî ucadê nûn werdinî.

Westê ucay Êli Çölekij bi.
Êli waxt vêr zî lokontê şuğulnênî ,dima kewtibi bêlya bibi xebatox bêlya, ni semedra loqontê xo qefelnabi.

Gurê Loqontê zaf zehmetû , yew kes nêşkenû heq ra biyêrû.

Êli reis ra vunû:
-Yew merdim mir lazimo . Ez têna nêşkena heq ra biyêrî.

Waxt nim roj .
Xebatox bêlya loqontid waxt taştarê yênî pê ser, taşt wen û xo miyandi qisê kênî, reis xebatoxun ra vunû:
-Şima kês şinasnênî se vacîn , gera heq ni gurê ra biyerû  ,ma bigerî wa ityad marî wer poc û.

A hêl Orhan zuexpayij vunû:
-Reis beg yew Miyalonic şima esto.
Namê êy Feyz û, merdim şima zî kênû, ma ê bigêr?

Eşnawitiş mi gorê Darêhênî di yew mudê loqontê di xebitiyo.
Vanî zaf rind fasliyon û nêhon pocenû, mi gorê Feyz êşkeno heq ni gurîra biyêrû.
Reis ageyrenû Orhan ra vunû:
-Liya Orhan Miyalonic çi zunû wêr loqontî pocû.
Mi sarê nikon, ez Feyz nigêna uca.

A ruec Orhan Zuexpayic na mesêla  dewic reis ,Nureddin Sekmon ra vunû.
-Xal Nureddin!
 Xalo êyr ma sêr Bêlyad muşêrê kerdînî. Yew merdim semeday loqontî bêlya mar lazimo.
Mi reis ra wa, ma Feyz biger yo zun wer pocû. Reis qabul nêkerd.
Reîs mira wa:
- Miyalonic çi zun nûn pocû.
Nureddin Sekmon zî ew waxt Bêlyad encümen bi.
Nureddin Orhan ra vûnû:
-Orhan na qalê reis ser  to reis ra tewe nêwa?
-Orhan vun xalo vûllay mi tewe niva.
Nureddîn vunû:
- Ti nêşkê vacî , Huma xer xo bidû to ,Miyalonic qêy eşkenû reisib û qey neşqenû wer pocû?

Mersele reis û Feyz Miyalonic in qeydê bî, mi ard zuvan ser û nişt.

16.02.2013

Irfan Kaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder