Çırê Musyon

27 Nisan 2014 Pazar

Mar êyro veng lazim'o

Rehmeta Hêcî Hêsen rocek şin Züwer.
Benu meymanê dostê xwu Hecî Filit.

Hurd heme zi zaf yarun merdimîb.

Hêcî niweşîyê kanser bibi û qirikê xora êmelîyat bibi.
Hêcî vengê xo kerdibî vin.
Ni wazîyêt Hêcî ser zaf tesîrû pîl viraşti bi.
Doktorun yew hacet dabî ci, a hacet nênî bîn qirikê xwu û encax eşkênî pê qisê bikû.Hêci Fîlît, dostê xwu Hêcî Hêsen ra vun:
-Heci starê mi biya sist , ez nêşkêna hîn pê o gurê bikerî?
Hêcî Hêsen vun:
-Hêci Fîlît in seronra pê ti star pê sekên?
Mar êyr star lazim nîya, mar veng lazim.

Ma gera veng xwu bid milletê xwu hesînayiş.
Milletê ma hema dehway xwu di tepîya ya , aya nibîya.

Ti wazênî se, ez starê xo bidî to, ê mi hema gurê vênena.,têz vengê xwu dûn mi, ti vûn se?

Na qalê Hêcî Hêsên sera,Hêcî Fîlît vengê xo birnenû.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder