Çırê Musyon

4 Haziran 2016 Cumartesi

Şex Tahar Efendî

Şex Tahar,,
bray Şex Sêîd  efendi,
yew roc yeno Çolig..
Şex tahar efendi  ilm dinya û ilm Îslamî ser,
hem zaf zanayê, hemî zaf yarûn bi..
Rehmeta babî mi vatîn ma pîya virnê purnê malla Xelîlra cêr şinî çarşû..
Ma amê virnê banî Şex Vêhdeddin efendi,
Müezzîn comîyê Hêcî Âsif ,
Şex Hait amê lew na Şex Tahar dest û wa xalo ti emş bênî meymanî mi..
Şex Tahar agêyra Şex Halitra va:
Halitêm  ez zano ti warezê minê..
Ti feqir yew merdimî..
Ez ekê bêrî kê to, ma çinê wenî?
"encax ez qinê to , ti qinê mi billêsî.."
La in Şex Melekonîz warêzê ma wo.
Hâl û waxt yî zaf rindo..
Qey yo mi davêt nikên û, ti feqîr mi davêt kênî?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder