Çırê Musyon

28 Ağustos 2016 Pazar

Ez çê Ga nîyu!1960 di Şex Tahar şinû yew dewê Pali..
Sêr çirrê(Yenê) dew di cini dewicon dorê aw ser dun pîyor..
Qalon bê edeb"un yew binanra dunî.
Yew cenî vana mi miyerdê xo eşt to ser..
A biniz vuna mi camerd na dew pîyor eşt to ser..
In qal ben derg berdevam kênî..
A hêl Şex Tahar efendi û dima yew qeflê insanan yên nizdê hênî..
Ê cênonra yew çim ginena Şex vuna mi Şex eşt to ser..
Na qal şina Şex goşa..
Şex Tahar yarun yew merdim bi..
Dew di yew merdim estibi  namê ey Êl Şek bi..
Yew çutê gayûn yi estibî..
Gay yi namdar(êsayê) bî.
Şex xob xo huyenû vunû:
Ez çê gay Êl Şek nîyu bêrz şima ser.
Dunû ra û hênî verra vîyerênî...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder