Çırê Musyon

26 Eylül 2016 Pazartesi

XALİS AXAY SİPKÎ

Xalis axay Sipkî, şêrî Agirîd yew şerwanû pîl bi..
Dima kotibi êf vera..
Axa 1950 ra pê Demokrat partîra bibi wekîl..
1960 di waxtag askêr dest na idarî ser..
Xalis axay tepîşên bên Yassîada..
Xalis axa rind tirkî zî nizonênî..
Mudeomomî mehkemê orfî idarî, derheq Xalis axay di idom wazêna..
Suc Xalis axay zî,
rêy dabî semedê yew qanûna.
Hakîm mehkema axayra persenû..
Vano yew vatê to esto yan nê?
Xalis axa vano:
Mi şima tirkanra têwe fam nêkerd..
Mi şêr Agirîd bêlya 100 tene esker kişt, na devlet mi êf kerd ez kerda wekîlîz..
O semedê yew qanuna mi dest kerdo berz..Ekê zî ha idom mi wazêna..
Vûllay ez şaş bîya menda..
Na devletîr yew vatê mi hîn nêmendo...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder