Çırê Musyon

3 Eylül 2017 Pazar

Zikay'ê ŞêxMal millet min û tori zê cîyo.

Yeno mi vîr 30 ser cuwaver lacê Mehmed Zeki efendi Şex Feyzullah efendi ,
şi bi Tarbasûn û Çilkonî,
dewîcu sêr cuyîn di 10 têllîs çeltuk zika dabî ci.
Şex ma 9 têllîs çeltuk sêr cuyîn di roşen dun vahar çeltuk perûn xo gen..Yew têllîs zî ardi bî Çolig dikan zomay ma di nabi ro.
Vaşti bî bero fabrikad riz yi vec û semedê wêr bero kê xo.
Rehmeta babî mi şino dikan zomay ma,
onêno yew têlîsê çeltuk pê berî dî vinertêya.
Zomayra perseno vano na tellîsê çeltuk ê kama?
Zoma vunu:
A têllisê Şex Feyzullaya.
Vendenû rehmeta Êlî hamal Sivonicid.
Vano Êlo:
Na têllîsê çeltuk ti bên çarşuyê cêr fabrikê Ârif varê merg.
Yo riz vecenû ti bên kê ma.
Êl hamal çuvalê çeltuk genû xo kift benu fabrika..
Hetî yerêya riz veciyenû Êl çuvalê riz beno kê ma.

Roc bîn Şex yenû dikan zomay..
Onêno têllîse çeltuk cê xo di nîya..
Zomay mara vunu:
Çeltuk mi ho çado?
Zoma vûnû:
Vullay vistorê mi omê dikan persê çeltuk kerd..
Mi va ê Şex Feyzullaya.
Goştarîyê mi nikerd ,
venda Êl Sivonicid,
El ome girot wi berd fabrikad riz vet û berd kê yî.
A hêl rehmeta babî mi kuêno zerê dikan..
Şex vunu:
Keko qêy to tellîse çeltuk mi berda..?
A zikab devicu da bî mi..
Rehmeta babî mi vunû:
Çeltuk çara bîyû ê to..?
Ê dewicuno..
Mal devicu min û to ri ze cîyo.
Vullay ez tora hîna feqiro.
Zika torî şina, qey merdim feqir zê mîr nêşina?
Şex venge xo nêkeno, rehmeta babî mi veciyen teber şinu..
Şex zomayra vunu:
Ti êyr taşt dun mi.
Zoma vunu tamom efendi..
Şex zomay gen ben Loqonte.
4 tene kebab xo vênû.
A hêl rehmeta Şex Mehyeddîn Kelaxsi ucara viyerenû..
Vendenû êyd zî..
Rehmeta Mehyeddîn vunû:
Feyzullah in êhmak to çad diyu to ard loqante?
Feyzullah Efendi veng xo nikenu.
Yo zî 3 hiri kebabu xo venû varzêni wi.
Yi şinî yew heta, zoma zî şinu dikan..
Hêt yerîya ez şîya dikan zomay..
Zoma ho qerqiliyeno..
Mi va sebîyo?
Wa hal meselê bayk to in qedeya..
Yo riz berd kîye şima wênî..
Cirm riz şima zî ez dano..

Homa rehmê xo hîri hemin zî bikero.
Eyr yi dinyad nî la belê ma rî in  meselê wes verdê ma hê meselon yin ser xebêr danî.

Irfan KayaHiç yorum yok:

Yorum Gönder