Çırê Musyon

29 Nisan 2013 Pazartesi

MÛŞERÊ DAR'ÛN

MÛŞERE DAR'UN 

Şewûn ra yo şew, ruec'un ra yo ruec..

Tij ser kuê Çebaxcur'ra viyert şi..!

Dişmên dar ome!

Bin  dar'a verîn'id nişt ruê.

Rasne xo eşt ard..

Tûêrzîn xo sêr kerona nê rûe..

Pe yo omîda,pawit rûec newe vêco.

Dar'a pîr venda dar'ûn bînanid..

Yin'ra va !!

In qêde nibeno,

Wextag şima di tûêrzîn ome,

Honc zê vêrî,,

sarê-ma yo yo ser'ra birnenî,,

Ma xo mîyan ra yo dara bêlûkerde bivicîn,,

wa şêr î  tûêrzîn'id qal bikîr...

Wa omîdê  ma biyar zuvan ser...

Homa rêhm yin zerê finû, pîzê êyn marî biveşû..

Mûşere ra pê, daran xo mîyan ra yew wêkîl vet...

Dar'a pîr veng xo kerd berz,

Êyn'ra va.!

Hîn bes nyû!?

Reûna şima he ma sarê'ra birnênî.

Kuek ma şima  bin'ra uncênî.

Ma  darû  mazêr!!

Holê  ma  şimarî, dar'an bînan'ra hîna zêdê wo.

Daran bînani'ra insan ser'id yew  rê lêzet vêneno.

Şima,  mar'a ser'id,  hîri û çahar waxt  lêzet vînênî.

Balî , mazî  û gezmin !!

Pel ma benu wêr  Bizûn...

Bir ma , tendûr'ûn şimad  beno adir!!

Kolî  ma zimiston, şima  kênî  germin!!

Ma bênî  dar û mirdeq  bûnun şima,,

Kuek ma,  co  xore'ra  awê  xo gênî,,

Guên dani yegon û yenon  şima,

Tuêrzîn vano !!

Şima tim xapîyênî,,

Şima qayîl rehm ma zerokû,,

Şima zanî,  rehm ma zered çîna!!

Ya bîn,,  ma quwêt xo şima ra gênî,,

Sarê şima , tim pê deston şima'ra tira beno,

Şima dim ma nêdî !!

Ferq ma û  yew kera zê  cîyo,,

Na  mesela, meselê  milletê  Kirdona ,

Dêrd  ma wo vêrîn!

Ma mîyanid , şit heremnayê estî..

Ma mîyanid oladî  nunquar zêde  ray ...

Kam dêst dişmên tepişû, êyn ra paşt bigerû!!

Tim bindest û neçar monenu....!

Fehmi Bilalî Liceyic

Ni niştê Fehmî Bilal mi çarna zonê ma.

Irfan KAYA-Almanya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder