Çırê Musyon

6 Mayıs 2013 Pazartesi

Ti hin ha vazdena


Qede Halit Mistik dewicê mina la belê Tunst di zewecnayêbi.

Tunstic 1965 ra pê ridi hezaz ra omebî dewa newê, (Yeniköy) Çilkoni.

Qede Halit yew ruec vêr bêr xwi di nişena rue, ha riyeştê xwi rêsena.

A hel yew dik pêra niyen yew kerg dima.
Qed zi temaşe kena.
Kerg vazdena dik niyen ê dima.
Dik kerg tepişen û nişen kerg ser.

Qed vuna: Hê vah ti çi hind remawa?
Mi zonen ti hin ha pelûn xwi şunêna.
Maz zaf  remay la belê ma onyê xelasê ma çinya,ma vazdayiş ca verda xwir teslim biy.

Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder