Çırê Musyon

17 Mayıs 2013 Cuma

Lotîk dewûn Çolîg


Çeqlè yin derg Guldaricî.
Düel cendirmûn û dizd gayinûn Wericî.

Rêxe wusar kèn xwi sarè Ğêdmemicî.
Pısê yin dêrg Hêniyicî.

Dawar gayinon trawen Azici
Yew binon zaf kişên Şabunici


Dewa bê imon Dügernonicî.
Leş yin gendarın Şinekicî.

Bin darun'a tüyon pif kên û wèn Siwonicî.
Sibênû sicr wèr Xèlonicî.

 Armeni pil Xweşmaticî.
 Çekalon pinê kên Palwicî.

 Klaw sipi don xwê sara Haciyonici
 Mason kên miyon kueryêk Kuertewicî.

Yew binon zaf kışèn Hatêkicî.
Xob xo tim qoxe kên Çirîsîcî.

Plas muyinon oncèn yew binon Solaxunicî.
Dewa reqa rüt Ğeribicî.

Tijè Humay nivênen Metonicî.
Nımac zaf kên Çonicî.

Kerci bızon non xwi feka Sarconicî.
Kêsûn girdûn tepişênî Çölekicî.

Aşik pil Hesonicî.
Bin percinundo nişèn yew binon Simsoricî.

Aspicin pis Sekaronicî.
Kêftar pil Bèronicî.

 Govend zaf kên Guewdericî.
 Xeş bin gemon Tuapalonicî.

 Barûn xwi bar kên Baronicî.
 Dinyad têrk yew binon nikèn Çolgijî.

 Mizîn pis Mirzonicî.
 Tira liçwèr vûn Madragicî.

 Çerrè yew wutè aw niwèn Derozuwayicî.
 Çikal pis Çekonicî.

 Lir astorun Hevsericî.
 Qir qirê yina Qeldaricî.

 Tifîng destid huqmat pawên Gilbêyicî.
 Sîra pelin wèn Sîrînicî.

Tüy wèr Xasbegicî.
 Qesîdon zaf vun Feqronicî.

 Kazmo bê dim Miriyicî.
 Querçun talûn wèn Puexicî.

 Rêxe muron kên xwe sarir Dewa miyonicî .
 Cênon xwi het wasêf dun xwi Musyonicî.

 Mêyitûn xwe ters fînên qebir Miyalonici
 Tim parpar wen Tarbasonici

 Şalûn virazêni Zwexpayicî
 Qalun tiyemun kerdun kên Tunsticî.

Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder