Çırê Musyon

26 Şubat 2014 Çarşamba

ŞÊX Û MELAEy xalê mi, Xalê Hese!
Şêx, melay ma geyren parse
Fitr û zika xwî r' ken hîsse
Çehergûm vazden cûyî* dîy se.

Ey xalê mi, xal Remezû!
Qey ti ina mendî nezû?
Şêx, melay ma geyren bizû
Wenî kergû, mûnen kuzû.

Ey şêxê mino rilişte*
Ti ma r' kenî qûm û nuşte
Tue Kird xwî r' kew yew helquşte*
Ti şew û ruec* he y ser ruenişte.

Ey şêxê mino fekşuelaqi*
Çi ben însû pey exlaqi
Kirdi r' nî heyon nûn tueeaqi
Ti wen nîm leşê bueraqî

Benû umnû qîjen mele
Kird şin bajar ben 'emele
Dewûn d' xelû, cewû kenû cele
Şêx, melay ma ben qimul*, mele.

Şêx, melay ma şinî dewû
Wenî kergû, dîkû; şimin çayû, qehwû
Çim ginen veywû* , ciniyû
Qirrik qurtnen, liesen lewû.

Ti sera* şin? Ti sera şin?
Ti cezme* kuwen, hewa ra şin
Ti sey fuzû, teyara şin
Tue Kird kew pird, ti ser ra şin.

Mehdî ÖZSOY

-----------------
cezme: cezbe
cûyi : cuwen, ciwen, ciwîn
fekşuelaqi: fekgilêjgin, fekmalêz
helquite: Tirkî" de "tahterevalli"
qimul : qumuli
rilişte: keso ke riyê yê amewo liştiş
ruec : roj, roc, roze
sera: kura, kure, kotî, ça, komca
veywi : veyvi, vêwe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder