Çırê Musyon

1 Mart 2014 Cumartesi

Hêr'îr Niştê zî pere nêken
Şex Arif Çan rocek şinû Miyalû. Beno meymanê yew dewic.
Bon dewic di qato, qat bîn ahûr û merekê , qat lewi zî kê dewico.
Yew Hêr'î dewic esto, şev û roc tim zirrêno.
Dewic vunû :
-Şex dê in Hêr mir yew nişte biker, ti hê vênênî şev zî zirreno.
Niverdeno ma şev zî rakû.
Vatişan gorê wendê şex Arif çinêbi.

Şex Arîf zunû dewic destra xelasê yi çinya.
Şex pê qêlemâ cê çi niseno dunu dewic dest.
Vunû:
- Nişte ber ahûrid binatê dês'id ruen.
Homa vac ê her to hên nêzirreno.

Dewic niştê geno beno ahûr'id binatê kerrûn nonû ruê û vecîyeno lewê.
Binatêra nîm sehat newerena hêr dewîc honcî zirrêno.
Dewic vunû:
-Şex qesem qesem kerametê to zî hêr ma hêt di pere nekena.

Irfan Kaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder