Çırê Musyon

20 Mayıs 2014 Salı

Mamostê Hêcî Gilor

Hêci Gilor dewe Pîran Salorid cuwiyênî.
1980 di ez Salorid mendînî, ew waxt Hêcî Gilor nizdê 70 serrê bi.

Hêci 1950 di dewe xwid egitmen bi.  Ew waxt kam niştiş û wendiş bizanên se, hûkmat dewûnd herindê mamostêyan egitmên tayin kerdînî.

Hêcî Gilor zî müracaat kerdib û bibi mamostê dewê xo.

Hêcî Gilor tim cîl yî newe û pak bî. Hol miqatê xwi bînî.
Şal girotîn pira. Rêng şalûn û caket yi zê cibî.

Tirkî weş zanênî la belê tirkîyê êy binêk monênî zuvan dewican.
Qom xwî miyanid tirkî qisê nêkerdîn.

Dewîcon waxt egitmênê ey di qisekerdişî yî ray rê ardînî zuvan ser.
Hêci yew roc gedonra perseno,
Çociklêr heşekler ne yapar?
Gede kam yo vûn bar kirişenî,kam vano êzingan kirişenî,kam vano kar û gurê kêyî pîyor pê hêran ma vênênî.
La belê hêcî cevab gedon pîyorin qêbûl nêkeno.
Hêcî cevab ho di vano:
-Çocikler bilmediniz, heşek tek zirtîg atar.))))

Hêcî vano çocikler sobîna sorum vardir.
"T" hêrfî neye benzer?
Gede honc xo gorê cevab danî.
Ge vanî odinê benzer,ge vani agacê benzer.
Hêcî honcî qabûl nêken.
Hecî vano ulan heşekler "T" hêrfi destecuna benzer.

Homa rehmê xwi pê bikû, zanayê dewe xo bi.


Gedê: Qij,doman,minal
Destecûn: dar'ê cirna pê hêb koyişa.
Hesek: Her,ker,monker
Ezing: koli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder