Çırê Musyon

31 Mart 2015 Salı

Aşîk GowderîEz qayîla cend anekdotû derheq aşikan Gowderî ser binûsi.
Aşîk Gowderî zaf bestê Gowdericûnê.
Waxt vêrî kes aşikan nifis xo ser neniştinî.
Aşîk werted mendibî.
Muxtar Miyalû rehmeta Sêlîm Rêş genû pîyorin nifîs dew"e xo ser nisenû.
Hûkmat hema qeyd yin virazeno  û cizdûnê nifis dano  yin.
Ni semedra aşîk Gowderî zaf bêstê  mintiqay xoyî.
Çi gurê yin bibo pê Gowdericuna vênênî.

--------

Rêm aşikon merdim yino pil bî.
Zaf zunayê bi , xatir insanan zonênî. Babî mi zewecyabi erê şibi esker.
Ew waxt ez û brê mi Orhan ma piya estibi.

Dayê mi vatînî;
-Yew roc mi dî Rêm aşikon yew bar kolî(ezing) vêr bêr mad kerd rue.
Vuna mi va Rêmezûn, xera to in kolî ard ityad kerd ruê?
Rem vano:
-Kek eskerdo, ez onêwo yew cinî û di qic xo têna bîn banid monenî.
Mi destra encax in gure yeno.
Ti qabul bikêrî in bar kolî mi semedê şima ardî.
Dayê mi ew waxt ra hettûn merg Rêm, xatîr yî zonênî.
Timo tim holê Rêm ardinî zuvan ser.
Vatînî yew mehlad têna ma omê Rêm vîr.

------------

Tim çadirê xo Gowdered nên pîyêra,
hettûn payîz pêyen wê nikerdînî.
Kamîl aşikan,
rocêk çadirê xo pê Poşît'id nonû rue.
Kamîl,  komê yi derg bî şokê yi tim yî sarêd bi.
Kamîl hêtî şunî, picêmon xo keno xo payid vêr cadirê xo di nişêno rue.
Ri Kamîl zaf mendînî Êwdilhêmid efendî.
Kam bidinî  hurd heme zor cera vêtînî.
Tunstic,
Zuexpayic,
Dolîc  û Pulic tirûn ra amênî war,
pê qayika kotînî wever şînî dewon xo.
Yênî vêr çadirê aşikonra viyêrîênî,
onênî Kamîl aşikon ser yew qulsîdî ronişto ,
dewic bênî rêz vanî qey Êvdilhêmid efendîyo,
şînî lew nonî Kamîl dest.
Kamîl zî kêyfê êy pê yeno û vengê xo nêveceno..

Êwdilhêmîd efendî pê hêsîyeno,
yew çûwê geno xo dest û romênû çadirê Kamîl ser.
Vano:
-Spezê spî ,
to çim verdo şex'e mi,
ti cad itara bar kênî şînî.
Kamil, cad xo finêno aryê û bar kenû şînû bîn Tunst di cadirê xo queno.
Hal û meselê aşikan ma ni qede bî.

31.03.2015

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder