Çırê Musyon

6 Temmuz 2015 Pazartesi

QIJ GOWDERICÛ


Ser 1993 bî .
Ma honc çend embaz Qehwexonê rehmeta Islêh Şabonicid roniştebî.
Hêcî Ziya Bozoba omê ma het.
Wa:
-Şima eşkênî yew çay bidî mi?
Ma wa sarî çimon ma ser, la belê ma zonênî  nîyêt Hêcî sobinaw
Hêci nişt rue, ma cir . çay waşt.
Çay hema nomêbî.
Hêcî mar kotibi qal.
Wa ez qayila çî şimara pers bikî.
Ma wa vac Hêcî.
Wa lêr ,
qij şima Gowdericon tifing xwî girot omê pê Az.
Vûn ma hükmat nûnî ruê.
Çerê pê çend Gowdericuna hükmat nîyo ruê?
-Ma wa hayê ma qicûnra çînya, la bimûn se hayê tue qicunra esta.
Na rê yew embaz ma ci persa
Embaz wa Hêcî:
-Maz  cê çî derheq to di eşnavitu.
Zaf kêyf ma pê omê.
Ma zun ti yew merdim Welatparezi.
Vanî  ya roc ,tuê çend cuwal ard û binê zoda cîr berda , raşta to berd yan nê?
Dê vac to sênî  bêrd Hêcî?
Ma zonenî Hêcî hûkmatra zaf terseno.
Hecî cad varişt wi pay, wa lêr vûllay şima hê botûn(iftira) kên mi.
Ez çayê şima nişimêna, da  ra  şi hêt çarşûya.
Hal û ehval ma û Hêcî in qedebî.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder