Çırê Musyon

4 Temmuz 2015 Cumartesi

Qij tuê hêrîb,, ê mi Hêr lac Hêrê...

Rehmeta xala Tayyiba,
daykê Selim,rehmeta Hêsen,Ömer û Sait û Sadik Çürükkaya ya..
Selim 1980 di kotibi hêpîs,Hêsen,Ömer û Sait dehway millêtê xo şibî kuê..
Piyorin mektêb xo ca verdabî şibî..
Rehmeta Hêsen Maliya vendibi,Ömêr  û Sêid mekteb Tip vendinî..

Tayyîba onênê dewid bê qijon yê kês nişinû kuê.....In vazîyet ser xala Tayyiba zaf qehriyêna..
Rehmeta Şex Meydi, babî wekîl Hişyar û Êhmêd Dirihi hem dewic hem embaz qijon yê yê.. Tim şînî qey xala Tayyiba wa..
Kam bişinî qey yê ya ,qij yê wasefnênî..
Xala Tayyiba eyn ra vuna:  Na dehwa têna ê qijon mina, qey qij şima nişîn kuê?
Meyman vanî werikna ê maz bişînî kuê..
Xala Tayyiba onêna yinra hina qehriyên.
Qij inon şinî mekteb vûnênî, ê yê şinî kue...

Şex Meydi tim Xala Tayiba ra vûnu :
-Vûllay Tayyiba qij to zaf camerd ,  ê mi zê Hêrê..
Tayyiba vuna:
-Vullay ê tuê aqil ê mi zê Hêrê...Bon ci ê tuê hê vunênî,ê mi pîyorin mektêb xo ca verd şî kuê..

Yew mudera pê Lac Şex Meydî, mekteb xo caverden şinû kuê..
Dima kênê yî şina..
Şex Meydî in vazîyet sera zaf qehriyen..
Derd Şex û xala Tayyiba hîn biyû zê ci...
Şex Meydî şinû kê xala Tayiba..
Vûnû Tayyiba: Qij tuê hêrîb,, ê mi Her lac Hêrê...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder