Çırê Musyon

9 Mayıs 2017 Salı

Xelon GowderîXelun Gowderî yew dewa pîl bî..Vatişan gorê 1920 di 700 kyê bî..Êrd romitê tede kêm bi. Ni semedra dewê Xelun 1950 ra pê bî vila dormalê Çoligid çend dew newê nê pîyera..
In dew 
Xezik,Mendû,Qelix,Qadirun,
Qismêk Xelûnic Kuermûn,Simsor, û Derênazîkid ca da wo xwi..Yew kisim Xelonic dewe Dep Dewa newe di monên.
Zafî Xelûnic zî bacar Çolig,Xarpêt,Meletî yew kisimiz Avrupad monenî..

Xêlûnic zaf mal û milk ra hês kên..
Ez eskena vacî Xelûnic feqir cinû..Idarê pîyorê Xelûnicu zaf hol û..

                          X             X          X
Ez qayila Xelûn ser in niste xo di  di meselon vacî..

Qadîrunra Xalit Selhûn semedê xebat yenu Almanya..
Bahçun Almonunid waxt sayun say çînenû..
Halit vêcen sêr sayer,
a hêl cewê yira perê hurdi rişênî erd..
Sayer ra yenu war miyan vaşî ra perûn xwi dun arye û imarenu..
Onênû yew mark kêma..
Yew sehatra zêde geren la belê nişkenu bıvinu..
Embaz yi tera vanî Xalit,
Ti hin hê gêrên a mark..To ikê 10 mark perê qezenc kerdib..
Xalit agêrenû embaz xo ra vunû:
Herê mi qinra..
A mark cew ra şina..
10 mark û say honc ê minê, bê mi kom in sayu çinenû?

                           X            X            X

Rehmeta Hêc Kêkî Sêl Mendû ra wo..
Yew merdim rocêk tira vano:
Hec Kêkî:
In rehmeta Êwdilê Mehmud Doryeş(Bazencir) Azic
Biyû Vekîl Çolig..
Her seçimid xo nun rue..
Qêy ti Vêkîlêr xwî nênûn ruê?
Dormalê to zaf hera wo..
Gowderîc zî zafî rey dun to..
Hec Kêkî vano..
Lêr mi yew wayê mi zê Mircik (wayê Hêc Êwdila) çinka ez qezenc bikêrî..
Nifis Memleket nimo yo duêl Mircik o ..
Pîyorîz rey dun Hec Êwdilê..
Yo wayê mîz zê Mircik bibîn mi xwi nênî ruê...

Homa rehmê xwî hîri heme pîlon ma (Mircik,HecKek û Hec Êvdilla)bikû..Hiç yorum yok:

Yorum Gönder