Çırê Musyon

23 Mayıs 2017 Salı

Êşirê Pueğ


Şêx Tahar efendi(bray Şex Sêîd efendi) rocek yeno Çolig..
Ew waxt Çolig hema zêrê derî (Çarşuyê cêr) bi..
Onênu yew xort nişt û astor zaf lotik erzenû..
Diqêt Şêx uncenu..
Şêx vano:
Xorto ti komcaray?
Xort vano ez êşîrê pueğ ra wo.
Şêx vano:
Na êşîrê pueğ ha kom cada mi cerrê nomê na êşîreşnawito.?
Xort vano:
Xalo êşîrê ma ni dere ra cor ti şêrî Qasmun esto..
Qasmon ra wet dew esti.
Ê dew bestê êşîrê ma pueğ ê.
Şêx Tahar vano:
Xorto vûllay ni welatid di êşîr estî..
Yew êşîrê Mistûn Botyun.
yew zî êşîrê Xelon esta..
Sobîna êşîr mi ni eşnawitî..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder