Çırê Musyon

2 Temmuz 2017 Pazar

Nîyaca Zêyn..


Waxt vêrî sinor Pali omên ginên hettûn Tirba Xec.
Dew Gowderi zî pîyor bestê Palî bî..Ew waxt hema rahar asîn çinê bi..
Şarî ma pêyatî di roc di encax şînî pali..
Yew Miyalonic ma gurê yi  hûkmatid esto..
Dew ra zodê xwi ken torê xo ya peyatî şinû Pali..
Zodê yî zî nûn koryek û binê turaqo..
Nimac sibê şefeq erzen raseno Pali..
Dewic çarşuye Pali'd vêr yew Purnra vîyêreno, onêno somun têze vecîye hema dumon tera vêcîyeno..
Zêrê yi şina nûn teze u germin, bêr purnra kuen zere.
Torê xwi ra di nûnu vecen erzen sêr dezge purn û di somunun tezûn sêr dezgî ra gen û vecyenû teber..
Vahar purn vendenû dewicîd û vano:
Gelê merdim ,
to perê nidê û to nûn xwî girot û kotî teber..
Dewic agêren vahar purnra vano:
Heq to di nûn nîy?
Mi di nûn torê xwîra vêt û sêr dezgê toya nê ruê..
Qesem ma tim nûn xwi dewid bên kê nîyaca Zêyn'id bedelnên..
Yena zunayiş'ig
Şarî ma ew waxt yaf feqir bi..
Waxt vêr yew meyman bamênî kê'yûn ma..
Kê kam dî nûn xelle bibînî, nûn koryek berdîn pê nûn xellîya bedelnênî..
Dewic zî êdêt dew ra şîu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder