Çırê Musyon

13 Temmuz 2017 Perşembe

Westê asîn Markar efendî..

Kanîreş (Karliova) waxt verî yew westê asîn Markar esti bî..
Markar êslê xo Arminî bi..La bestê êrd xo bî..Hettûn merg xo Kanîreş di westayê asîn kerd zaf însan verî yi dî zenaat bunder bîyî.

Şarî Kanireş zafîn tede kerwayî kerdi bî..
Vatişan gore kam bişinî het yew hacê kêyî biviraştînî, vêrî merdim ra pers  kerdinî..
Vatinî:
Ez şimar hacê gawîr virazî yan hacê bisilmanan virazî ?
Mehnay inê yena zunayiş,
Kar gawir rind û şedînayî yanî êmr yê derg, kar bisilmanî ercûn û çiko xirabin bi..
Bisilmanu vatînî zê kar gawirû virazî kî wa rind û şedînayî û êmr yê derg bibo.
Vatê inson ser kar xo kerdînî..

Markar di qij yi estî bî..Yew lac yew kêna..
Namê kênê yi Marî bî la bele tera vatînî Meryem.
Vatişan gorê Marî zaf rind yew kêna bî..
Beg Kanîreş şînî Marî vera, qayilî Marî di bizevci.
La belê Marî nêwazena yew bisilman dî bizevcî..Ni vazîyet sera rehatê marî nidûnî..Marî û bray xo babî xo ra vanî:
Bavo ma ni welat hîn terk bikerî hol beno.?
Markar vano :
Ez in erd'id amaya dinya ez êrd xo terk nikêna..Lac û kênay yî hewîlyênî şînî Istanbolid ca donî xo..
Markar tena Kanireşid maneno..
Markar hîn bîyû ixtîyar nêşken kar û gurê zî bikero, tena bîn bon xwi di cuwîyenu..
Yew mude ser vîyerenu emîr yi beno tamom Markar mirenû..

Began Kanîreş ra ew waxt Reyis Belediya Hêsen Lutfî vendenû şarî Kanîreş vano:
Gelo in merdim çiqas dîn yi bisilman nîyû la belê yo zî oladî welat ma wo. Xizmêt yi mar zaf bîyu..Heqa ma na cinazê yi wedarî..?
Şarî Kanîreş vano:
Ni merdim bisilmanê nîyu ma cinaza nêwedarênî..
Reyis cinazê Markar wedarnen û tazîyê Markar zî kê xo di nûno ro..
Heskerdenê Markar şîn tazîyê Markar..
Lac û kênê yi eşnawênî babî yin merdo..
Istanbul ra dunî ra yênî Kanîreş..
Şînî Hêsen Lutfî zîyaret kênî..
Vanî: Homa tora razîbo to bayk ma bê wahar nêwerdo, cinaza to darita wî..Ni semedra ma pê zaf şeyn bîy û  cîr hurmet kênî û agêyrenî Istanbul..
Meselê Markar zî in qede bî..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder