Çırê Musyon

25 Aralık 2014 Perşembe

Zuwan xo inkâr kerdış Daykê xo inkâr kerdışo

Rocek bin xetîd yew xort kirdûn Malla Ewdillayê Timoxi ra persenû
Vano: Malla "Kî vecî sêr koyan, semedê milletê xwi şer bikerî başû yan kye'di nimac bikerî başû?
 Malla Êwdila vano:
Xorto ti desmac xo bigerî, dima vinderî sêrî secadî nimac bikerî, a hêl yew merdim biyerû bi cemayû daykê to û tecavüz daykê to bikerû, ti sekênî?
Ti ew waxt nimac xo devom kênî, yan ti nimac ca verdên  ê merdim pîs'id piyordayiş kênî û dayê xwi xelasnênî?
Xort vanô:
Malla ti  bîy toş, ti vanî se?
Ez nimac ca verdena êwîlî dayê xwî xelasnêna.
Malla Êwdila, dima cevabî xort dano û vano:
Bonî  rî  mira xorto, zuvanî kî zê daykê kîyo
kî hettan daykê xo nê xelasn, nimacog kî  kenî, yew xeyr yî cinû

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder