Çırê Musyon

3 Şubat 2015 Salı

MA ZÊ CÎS KERGUNÊ

MA ZÊ CÎS KERGUNÊ

Rehmeta Hêcî Zîya BOZABA dewê Az' rabi.
Hêcî Zîya mîyon qom xwid merdim êsayebi. Ma ciran û şinasî cîb, in semedra tekilyatê ma zedera pîya estibî.
Pîlir pîlib, qicîr qicib. Merdim yarûnib la belê terakê rehmetli zaf weşib.

Hêcî qalê êy bomên ci a hêl vatîn. Havadîs Çolîg çöw zê yi rind nêzonênî û nêardini sêr zuvan.
Mi vaştig , çend vatê rêhmetlî ez bîyar zûvan ser.
Wa qal rehmetli vîn nîyêbî.

Hêcî zaf alakadar siyasetibî. Rêyê xwî tim dênî Demirel. Rê rê zî  rêyê xwî  ridî embaz  yî  rehmeta Hêcî Êwdilê  Mehmûd Doryêşra dênî Erbakan.
Partî çepûnra xwî kerdînî.
Dewîc yî , piyorê partî Tirkanid cê xwî girotibî , sîyasêt Çolig kerdînî.  qismek xort yîn  dehway Kirdê kerdînî.
Wazîyêt dewîcan xwî ser,  zaf qisê weş kerdînî.
Honc yew seçim bibi nizdî , dewîc Hêcî , rehmeta Hêci Êwdila partîyê Erbakanra bibi namzet, rehmeta Heyder zî,  serbaz partîye Demirel'ib.
Xortan yîn zî sobîna def kuênî.
Ma vêr purnê rehmeta Malla Xelîl Gedmicidi roniştebî. Hêcî seçim ser mar qisê kerdînî.
Ma ci persê,
- ma wa Hêcî,
maşallah şima pîyorê partiyon idarê kênî. Tekilyatê dewicon şima yew partî sera çinîka, sêbêb in gurî çinew?
Hêcî wa:
- "Ma Azij, zê cîs kergûnê, komcad qut bibû ê ma vazdênî o heta"
Wa dê bonîn ci, yo heta zî ma pîyorin idarê kênî. Cara sîyasêt ma tim inaw.
Ma qalê Hêcî ser zaf huyay.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder