Çırê Musyon

4 Şubat 2015 Çarşamba

NAMÊ MI OMERÛ


Waxt vêrî Çolîgîd ,
yew sünnî ma zêr kuen yew kêneka êlevî..
Şin kênek wazênî.
Êdêt ma gorê merdim lacêk yên pîye ser,
yew merdîm xwi miyanid vicinênî,
vûn şo  fêk  yîn  bigêrî,  hêma ma şêrî biwazê.

Merdim lacêk şino kê yîn, vunû ma qayîlî merdim yew bînanîb.
 Lacî ma û kênê şima zerrê  yin yew binanîr esta.
Şima qabul bikerî ,
ma pa merdiman xo ya yênî kênê şima,
pê êmîr homaya lacî xwîr wazênî.
Şima vanî se?

Dayê kênek vuna:
-Ez qayila hê vêr zomay  vînî.
Dima encax ez qirar xwi bidî.
Merdim zomay, zoma gên şînî kê yîn.
Dayê kêna persena û vuna:
-Ero laco nomê to çino?
Lacek vano:
-Namê mi Ömero.
Dayê kêna vûna hûuu, de bon cira,
sünnî wo bes nîyo, nomê yi zî Ömer û...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder