Çırê Musyon

6 Şubat 2015 Cuma

ŞEKER BABA
Mintiqay Çolig /Karêr'id vanî yew zîyar esta. Namê zîyar Şeker baba wa.
Vatişan gorê vanî kam qij yîn çînî, şerî ina zîyar sêr, cad cênî pizera niweş kon, cîr qij bênî.

Yew Êlevî cîr qîj nibênî , çê doxtor û niweşxonê niwerdo tera gêyro ,nişkê yew çarê bivînî.
Dest pê kerd û zîyarû gêyrê.
Dormalêy Çoligid  zîyar niwerdênî şînî , honc cîr qij nibênî.
Omîdê xwi qij biyayîşra birnênî.
Hemaz qij êyn çînî.


Yew Sünnî ma esto, êy'rîz qij nibênî.
Wî  zî zaf doxtorûn û niweşxonûn niwerdenû gêreno.
Tewê cîr dermon nibêno.
Yo zî dest pê kênû zîyarû geyreno.
Yew merdim rocêk tera vûnû:
-Ti şo zîyarê Şeker Babay sêr. Homa vacû  ê  yo şimar beno dermûn.
In merdim cênê xwi genû şino Şeker Babay ser.
Ziyarê xo temom kênî  û tepiya agêrênî kê xo.
Cend roj ser vîyêrênî, cênê merdim pizê ra bena niweş.
Êyn'ir yew qij beno.
Cêneka Êlevî qehriyena û vuna:
-Yew Şeker babay ma estibî , yo zi mar dermûn nibêno, la bele sünnî'yanîr beno dermûn.
Sünnîyûn, Şeker Baba zî mara giroto.
Wêkîl Çolîg lacê İbrahim begî Valêr Kazîm beg zî zêwîcyên , cîr nizdê 10 sêr qij nibênî.
Kazîm beg'iz şîyû zîyarê Şeker babay cîr hema qîj bîy.

3 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. Habertürk programina katilan Kazim Ataoglunun kendisi söylüyor.Google'a Seker baba yaz. Googlden bu haberi okuyabilirsin. Kimseyi töhmet altinda birakmak gibi gayri ahlaki bir tavrim simdiye kadar olmadi,bundan böylede olmaz.

  YanıtlaSil
 3. Kazım Ataoğlu: Çocuğum olsun diye Şeker Baba'ya gittim
  Share
  TwitterFacebookGoogle PlusLinkedinStumbleUponDiggRedditBeboDelicious
  Bingöl Millet Vekili Kazım Ataoğlu Şeker Baba ile ilgili anılarını ulusal basın’a “evlendikten sonra 7 yıl boyunca çocuğunun olmadığını ve Alevilerin büyük saygı gösterdiği Şeker Baba Türbesi’ne gidip kurban kestiğini ve dua ettikten sonra da aynı yıl içersinde çocuk sahibi olduğunu” anlattı.

  Ataoğlu: “1976 yılında evlendim. 1983 yılına kadar da çocuğum olmadı. O doktora git, bu doktora git olmadı. Dediler ‘senin çocuğun olmaz’. Bende ‘olmaz olmaz ne yapayım’ dedim. Sonra biri bana ‘Karer’de Şeker baba diye bir türbe var. Sen oraya gittin mi? Oraya gidince, kan akıtılınca, dua edilince çocuğun olurmuş’ dedi. Ben bunu Karerlilerin bir toplantısında anlattım. Bende anlatılan yere gittim. Kurban kestim, dua ettim ve döndüm. Yıl içersinde benim bir kızım oldu. Sonra başka birinin 11 yıl çocuğu olmamıştı ve bende ona oraya gitmesini istedim ve oda gidip döndükten sonra çocuğu oldu. Alevi kardeşlerimizin yaşadığı ve saygı gösterdiği Şeker Baba ve onun gibilerine her zaman saygı göstermemiz gerekir.” dedi.

  13,04,2010 tarihli Habertürk Gazetesi

  YanıtlaSil