Çırê Musyon

16 Şubat 2015 Pazartesi

Niştê Şex Selhêddîn!Şex Selhaddîn 1976 id yenû dewê ma Zwexpa.
Zwexpad mürid Şex zaf estî.
Dewîcan mar'a Hêm Fatê Brûn pa cêne xo Sûrma yenî efendî het.
Hêm vano:
-Efendî qirbûn, ina cenê mi tim niweşa ti cîr yew nişte bik, wa cîr dermonib.
Hêm û Sûrm hûrd heme zî dekerdê bi zaf zixm bî.
Kom qilafêt êyn cad bi.
Efendî  onênû cenî û camerd hûrd heme zî zê qedenî gird'î.
Efendî huyeno û vano:
-Ero Hêmo to ina doksan kiloluk çad diya, ti tede zevicyê?
Vano:
-Niştê inêr sekeno?
Inê niştî nîya!
Homa rehmê xo piyorinêr bikû.
Eyro dinyad nîy ,la belê qal êyn hema zî hê ma vîr'id  ma hê vanî.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder