Çırê Musyon

11 Temmuz 2016 Pazartesi

Şex Êlî Riza Septi...
Şex Êli Riza lacê Şex Sadi efendi ,torn Şex Hêsen Efendi Palî bi..
Şex ma çahar ponc rê wekilê Xarpêt kerdibî..
Waxt wekîlê xo di zaf mesêlê ê ser amê vatiş..
Mi waşt cend anekdotê Şex ma bîyar zuvan ser..

Şex yew mudê bibi bakan dewleta Tirk..
Yo tim seyarê makamid vernîd roniştîn..Hûkmat yew semedê makam pavitê(polis) dabî yî het..Yo vernîd roniştînî pawitê yi polîs pênîd roniştînî..
Pawitê yî rocek vano;
Efendî ti xeletî kênî,
Ti gera tim pênîd ronişî, êdêt dewlet in qedew..
Şex agêren pawiti û vano:
Ez Şexo ti pawitê minê ,beno ez pênîd û ti vernîd ronişî.?
Ez hema hettan êyro çerrê pê kesîd nêronişto...
Pawitê vano qedê dewlet ino ti gera qabul bikerî..Şex ma hema qebûl kenû..

                    ************

Yew palwic ma zî şinû Şex het vano ti mi müdür bikerî..
Şex yew kagit nüseno dunû palwic vano şo in müdür het gurê to wa virazo..
kagid di nuseno vano:
In merdim mino ti gera ê müdür bikerî..
Tahsîl Palwîc hettan sinifê heştû(Ortaokul)..
Müdür telefon kenû Şex  vano:
Bakanim bu adam ortaokul mezunudur müdür olamaz...
Şex ma hêrs beno mudur ra vano:
Oxlim ilkokul mezunu  bakan olabiliyorda Ortaokul mezunu nasil müdür olamaz?
Cad ti gurê yi virazênî..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder